Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

TAŞLICALI YAHYA BEY (Ö. 1582) -DAR-I DÜNYA DELİ GÖNLÜM GİBİ VİRAN OLSA

GAZEL

Dâr-ı dünyâ deli gönlüm gibi vîrân olsa
Ne cihân olsa ne cân olsa ne hicrân olsa

Kâşki sevdiğimi sevse kamu ehl-i cihân
Sözümüz cümle hemân kıssa-i cânân olsa

Bir demir dağı delip boynuna almak gibidir
Her kişi âşık olurdu eğer âsân olsa

Şâdmânım gam-ı yâr ile sevinmez yoktur
Bir gedâ cümle cihân mülküne sultân olsa

Cân atar karşı çıkar izzet eder ey Yahyâ
Hançer-i dilber ile bir çıkışır cân

 

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE
 

1. Bu dünya yurdu deli gönlüm gibi harap olsa, ne dünya olsa, ne can olsa, ne de ayrılık olsa.
2. Keşke sevdiğimi bütün dünya sevseydi de bütün konuştuklarımız (herkesin konuştuğu) sadece sevgiliyle ilgili olsaydı!
3. Aşk demirden bir dağı delip boynuna geçirmek gibidir. Eğer (bu iş) kolay olsaydı herkes âşık olurdu.
4. Ben sevgilinin aşk derdini çekmekten mutluyum ve bundan herkes mutluluk duyar. Bir dilenci bütün dünya mülküne sultan olsa sevinmez mi?
Sevgilinin aşk derdine sahip olmak, ona âşık olmak bir dilencinin bütün dünyaya padişah olması gibidir.

5.Ey Yahya! Sevgilinin hançeri ile baş edecek bi­risi olsa, buna can atar, onu karşılar ve saygı gösterirdi.

 

Prof.Dr. M.A. Y. SARAÇ DİVAN EDEBİYATI ŞİİRİNDEN SEÇMELER

İLGİLİ İÇERİK

TAŞLICALI YAHYA HAYATI ve ESERLERİ

TAŞLICALI YAHYA'NIN ŞİİRLERİ

ŞEHZADE MUSTAFA'YA MERSİYE - TAŞLICALI YAHYA

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi