Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

ŞEVKİ YOK - RECÂİZÂDE MAHMUT EKREM

Gül hazin., sünbül perişan., bağ-zârın şevki yok..
Derd-nâk olmuş hezâr-ı nağme-kârın şevki yok
Başka bir hâletle çağlar cûy-bârm şevki yok
Âh edib inler nesîm-i bî-karârın şevki yok

Geldi amma neyleyim sensiz bahârın şevki yok!

Farkı yoktur giryeden rû-yi çemende jâlenin
Hûn-i hasretle dolar câm-ı sefâsı lâlenin
Meh bile gayretle agûşunda ağlar hâlenin
Gönlüme te'siri olmaz ateş-i seyyâlenin

Geldi ammâ neyleyim sensiz bahârm şevki yok!

Rûha verdikçe peyâm-ı hasretin her bir sehâb
Câna geldikçe temâşâ-yı ufuktan piç ü tâb
İhtizâz eyler çemen... izhâr eder bin ızdırâb
Hem tabiat münfâil hicrinle hem gönlüm harâb

Geldi ammâ neyleyim sensiz bahârm şevki yok!

İLGİLİ İÇERİK

HALK EDEBİYATI ŞAİRLERİ

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ

RECAİZADE MAHMUT EKREM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi