NECATİ_D.ED.

Başlık Oluşturma Tarihi Yazar Tıklamalar
AŞIK OLDUĞUM DUYALDAN - NECATİ BEY 23 Nisan 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 693
BENÜM SERV-İ HIRÂMÂNUM CEMÂLÜN TÂZE BÂĞ OLMIŞ - NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 230
BİR ALAY OLDU PERİ ŞİVELÜ -NECATİ BEY 23 Nisan 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 555
BİR DEM İKEN DEVLET-İ DÜNYÂYI BİR DEM SANDILAR - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 447
CEFÂ VÜ CEVRİ KO ALMA DİL-İ SÛZÂNI SİNEMDEN - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 150
ÇIKALI GÖKLER AHIM ŞERERİ DÖNE DÖNE - NECATİ BEY 23 Nisan 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 415
DEMEZ NİCE SÜRÜNÜRSÜN - NECATİ BEY 23 Nisan 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1097
DİDÜN EY DİL SANA YÂR İDE VEFÂ HANDÂN OL - NECATİ BEY 09 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 201
EY GÜL İNEN AÇILMA GEL AĞYÂR ARASINDA - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 163
GAMZEN OKINI GÂH DİLE GÂH CÂNA AT - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 243
GERÇİ GÜLZÂR-I CİHÂNDA GÜL OLUR HÂRA YAKIN - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 176
GONCA CÂMINDAN OLUPDUR ANDELÎB-Î ZÂR MEST - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 324
GÜL YÜZÜNDE SÜNBÜL-İ ANBER FEŞÂNI BİLMEYEN - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 158
GÜZELDE MURÂD ÂN OLUR ENDÂM DEĞÜLDÜR - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 248
GÜZELLER İPİNİ ZÜLFÜN UZATTILAR - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 239
HABİB ÂŞIKA CEVR İTMESE HABİB OLMAZ - NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 271
HÂK-İ PÂYUNA KUL OLDUĞUM NE LÂZIM BEN DİMEK - NECATİ BEY 09 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 197
HAKKÂ BUDUR Kİ SAHN-I CİHÂN KEM KONAK DEĞÜL - NECATİ BEY 09 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 206
HALK-I ALEM AŞKIMI AH - NECATİ BEY 23 Nisan 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 510
HATTUNDA KİM OL ZÜLF-İ PERÎŞÂN YAZILUPDUR - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 214
KITA ÖRNEKLERİ - NECATİ BEY 23 Nisan 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 653
KO GÖNÜL BÛSENE CÂN İLE HARİDÂR OLSUN - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 143
KOMA KİM HÂL Ü HATUN HALKA PERÎŞÂNLIĞ İDE - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 209
LALE HADLER YİNE GÜLŞENDE - NECATİ 04 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 10202
MEH-İ BÎ- MİHR ŞEHRÜN PÂDİŞÂHI YOK MIDUR - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 218
NEŞÂT U İŞRETİ NEYLER GAMUNLA HEMDEN OLAN - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 161
NİCE KAKÜL NİCE MU SÜNBÜL -NECATİ BEY 21 Aralık 2016 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2834
NİCE KÂKÜL NİCE MÛ SÜNBÜL-İ GÛL-BÛDUR BU - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 299
NİGÂRA GÂH GÜNEŞ GÂH OLUR KAMER DİRLER - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 298
NOLA DÖKÜLSE YAŞUM ÇEŞME-İ HAYVÂN DEĞÜL A - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 161
ŞEVK-I RUHSÂRUNLA DİL ZÜLF-İ DÜ-TÂDAN KORKMAZ - NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 314
ŞOL Kİ TECRİD OLIMAZ TÂC Ü KABÂDAN GEÇMEZ - NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 248
SÖYLER YÜREKDE AĞIZ AÇUP YARA YARAYA - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 170
TÂ OL BÜT-İ ŞÎRÎN-LEB ŞEKKER-ŞİKEN OLMIŞDUR - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 295
TUTİYÂ İSTER İMİŞ K’OLA SANA HÂK’İ KADEM - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 128
TUTUPDUR ZÜLFÜN UCUNDAN CEMÂLÜNLE CİHÂN ÂTEŞ - NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 348
YÂR İLE KON BENİ BENİ OL YÂR YEĞ BİLÜR - NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 195
YÜZÜN GÜLZÂRIMA SÜNBÜL SAÇUN SAÇ KİM NİKÂB OLMAZ -- NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 300
ZİBÂ RUHUNDAN OLDI LEBÛN EY KAMER LEZÎZ - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 192
ZÜLF-İ MÜŞGÎNÜN Kİ CÂNÂ MÂHTÂB ÜSTİNDEDÜR - NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 246
ZÜLFÜN HAMINI ANBER-İ SÂRÂYA VİRMEZİN - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 139

SON EKLENENLER

Üye Girişi