NECATİ_D.ED.

Başlık Oluşturma Tarihi Yazar Tıklamalar
AŞIK OLDUĞUM DUYALDAN - NECATİ BEY 23 Nisan 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1077
BENÜM SERV-İ HIRÂMÂNUM CEMÂLÜN TÂZE BÂĞ OLMIŞ - NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 641
BİR ALAY OLDU PERİ ŞİVELÜ -NECATİ BEY 23 Nisan 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 879
BİR DEM İKEN DEVLET-İ DÜNYÂYI BİR DEM SANDILAR - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1407
CEFÂ VÜ CEVRİ KO ALMA DİL-İ SÛZÂNI SİNEMDEN - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 528
ÇIKALI GÖKLER AHIM ŞERERİ DÖNE DÖNE - NECATİ BEY 23 Nisan 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 772
DEMEZ NİCE SÜRÜNÜRSÜN - NECATİ BEY 23 Nisan 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1776
DİDÜN EY DİL SANA YÂR İDE VEFÂ HANDÂN OL - NECATİ BEY 09 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 972
EY GÜL İNEN AÇILMA GEL AĞYÂR ARASINDA - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 595
GAMZEN OKINI GÂH DİLE GÂH CÂNA AT - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 786
GERÇİ GÜLZÂR-I CİHÂNDA GÜL OLUR HÂRA YAKIN - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 591
GONCA CÂMINDAN OLUPDUR ANDELÎB-Î ZÂR MEST - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 752
GÜL YÜZÜNDE SÜNBÜL-İ ANBER FEŞÂNI BİLMEYEN - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 457
GÜZELDE MURÂD ÂN OLUR ENDÂM DEĞÜLDÜR - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 726
GÜZELLER İPİNİ ZÜLFÜN UZATTILAR - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 683
HABİB ÂŞIKA CEVR İTMESE HABİB OLMAZ - NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 947
HÂK-İ PÂYUNA KUL OLDUĞUM NE LÂZIM BEN DİMEK - NECATİ BEY 09 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 531
HAKKÂ BUDUR Kİ SAHN-I CİHÂN KEM KONAK DEĞÜL - NECATİ BEY 09 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 706
HALK-I ALEM AŞKIMI AH - NECATİ BEY 23 Nisan 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 814
HATTUNDA KİM OL ZÜLF-İ PERÎŞÂN YAZILUPDUR - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 700
KITA ÖRNEKLERİ - NECATİ BEY 23 Nisan 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1043
KO GÖNÜL BÛSENE CÂN İLE HARİDÂR OLSUN - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 421
KOMA KİM HÂL Ü HATUN HALKA PERÎŞÂNLIĞ İDE - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 505
LALE HADLER YİNE GÜLŞENDE - NECATİ 04 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 10839
MEH-İ BÎ- MİHR ŞEHRÜN PÂDİŞÂHI YOK MIDUR - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 649
NEŞÂT U İŞRETİ NEYLER GAMUNLA HEMDEN OLAN - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 537
NİCE KAKÜL NİCE MU SÜNBÜL -NECATİ BEY 21 Aralık 2016 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3270
NİCE KÂKÜL NİCE MÛ SÜNBÜL-İ GÛL-BÛDUR BU - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 841
NİGÂRA GÂH GÜNEŞ GÂH OLUR KAMER DİRLER - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 868
NOLA DÖKÜLSE YAŞUM ÇEŞME-İ HAYVÂN DEĞÜL A - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 519
ŞEVK-I RUHSÂRUNLA DİL ZÜLF-İ DÜ-TÂDAN KORKMAZ - NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1076
ŞOL Kİ TECRİD OLIMAZ TÂC Ü KABÂDAN GEÇMEZ - NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 838
SÖYLER YÜREKDE AĞIZ AÇUP YARA YARAYA - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 473
TÂ OL BÜT-İ ŞÎRÎN-LEB ŞEKKER-ŞİKEN OLMIŞDUR - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 890
TUTİYÂ İSTER İMİŞ K’OLA SANA HÂK’İ KADEM - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 379
TUTUPDUR ZÜLFÜN UCUNDAN CEMÂLÜNLE CİHÂN ÂTEŞ - NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1045
YÂR İLE KON BENİ BENİ OL YÂR YEĞ BİLÜR - NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 591
YÜZÜN GÜLZÂRIMA SÜNBÜL SAÇUN SAÇ KİM NİKÂB OLMAZ -- NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 968
ZİBÂ RUHUNDAN OLDI LEBÛN EY KAMER LEZÎZ - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 611
ZÜLF-İ MÜŞGÎNÜN Kİ CÂNÂ MÂHTÂB ÜSTİNDEDÜR - NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 894
ZÜLFÜN HAMINI ANBER-İ SÂRÂYA VİRMEZİN - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 424

SON EKLENENLER

Üye Girişi