NECATİ_D.ED.

Başlık Oluşturma Tarihi Yazar Tıklamalar
AŞIK OLDUĞUM DUYALDAN - NECATİ BEY 23 Nisan 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 955
BENÜM SERV-İ HIRÂMÂNUM CEMÂLÜN TÂZE BÂĞ OLMIŞ - NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 547
BİR ALAY OLDU PERİ ŞİVELÜ -NECATİ BEY 23 Nisan 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 766
BİR DEM İKEN DEVLET-İ DÜNYÂYI BİR DEM SANDILAR - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 965
CEFÂ VÜ CEVRİ KO ALMA DİL-İ SÛZÂNI SİNEMDEN - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 410
ÇIKALI GÖKLER AHIM ŞERERİ DÖNE DÖNE - NECATİ BEY 23 Nisan 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 606
DEMEZ NİCE SÜRÜNÜRSÜN - NECATİ BEY 23 Nisan 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1486
DİDÜN EY DİL SANA YÂR İDE VEFÂ HANDÂN OL - NECATİ BEY 09 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 773
EY GÜL İNEN AÇILMA GEL AĞYÂR ARASINDA - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 432
GAMZEN OKINI GÂH DİLE GÂH CÂNA AT - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 637
GERÇİ GÜLZÂR-I CİHÂNDA GÜL OLUR HÂRA YAKIN - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 481
GONCA CÂMINDAN OLUPDUR ANDELÎB-Î ZÂR MEST - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 622
GÜL YÜZÜNDE SÜNBÜL-İ ANBER FEŞÂNI BİLMEYEN - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 336
GÜZELDE MURÂD ÂN OLUR ENDÂM DEĞÜLDÜR - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 601
GÜZELLER İPİNİ ZÜLFÜN UZATTILAR - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 534
HABİB ÂŞIKA CEVR İTMESE HABİB OLMAZ - NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 647
HÂK-İ PÂYUNA KUL OLDUĞUM NE LÂZIM BEN DİMEK - NECATİ BEY 09 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 427
HAKKÂ BUDUR Kİ SAHN-I CİHÂN KEM KONAK DEĞÜL - NECATİ BEY 09 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 578
HALK-I ALEM AŞKIMI AH - NECATİ BEY 23 Nisan 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 710
HATTUNDA KİM OL ZÜLF-İ PERÎŞÂN YAZILUPDUR - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 534
KITA ÖRNEKLERİ - NECATİ BEY 23 Nisan 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 925
KO GÖNÜL BÛSENE CÂN İLE HARİDÂR OLSUN - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 344
KOMA KİM HÂL Ü HATUN HALKA PERÎŞÂNLIĞ İDE - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 411
LALE HADLER YİNE GÜLŞENDE - NECATİ 04 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 10597
MEH-İ BÎ- MİHR ŞEHRÜN PÂDİŞÂHI YOK MIDUR - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 530
NEŞÂT U İŞRETİ NEYLER GAMUNLA HEMDEN OLAN - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 405
NİCE KAKÜL NİCE MU SÜNBÜL -NECATİ BEY 21 Aralık 2016 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3116
NİCE KÂKÜL NİCE MÛ SÜNBÜL-İ GÛL-BÛDUR BU - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 646
NİGÂRA GÂH GÜNEŞ GÂH OLUR KAMER DİRLER - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 644
NOLA DÖKÜLSE YAŞUM ÇEŞME-İ HAYVÂN DEĞÜL A - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 409
ŞEVK-I RUHSÂRUNLA DİL ZÜLF-İ DÜ-TÂDAN KORKMAZ - NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 866
ŞOL Kİ TECRİD OLIMAZ TÂC Ü KABÂDAN GEÇMEZ - NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 680
SÖYLER YÜREKDE AĞIZ AÇUP YARA YARAYA - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 384
TÂ OL BÜT-İ ŞÎRÎN-LEB ŞEKKER-ŞİKEN OLMIŞDUR - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 731
TUTİYÂ İSTER İMİŞ K’OLA SANA HÂK’İ KADEM - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 299
TUTUPDUR ZÜLFÜN UCUNDAN CEMÂLÜNLE CİHÂN ÂTEŞ - NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 826
YÂR İLE KON BENİ BENİ OL YÂR YEĞ BİLÜR - NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 510
YÜZÜN GÜLZÂRIMA SÜNBÜL SAÇUN SAÇ KİM NİKÂB OLMAZ -- NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 768
ZİBÂ RUHUNDAN OLDI LEBÛN EY KAMER LEZÎZ - NECATİ BEY 08 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 496
ZÜLF-İ MÜŞGÎNÜN Kİ CÂNÂ MÂHTÂB ÜSTİNDEDÜR - NECATİ BEY 19 Temmuz 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 706
ZÜLFÜN HAMINI ANBER-İ SÂRÂYA VİRMEZİN - NECATİ BEY 26 Ağustos 2021 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 341

SON EKLENENLER

Üye Girişi