Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 FİİLLER

          Okul – koş  – kitap – bulut

          Sev – tut – hasta – ağla

          Sar – sil – kaz – göz

          Kuş – Ali – bilgi – hızlan

            Yukarıdaki sözcük dizelerindeki diğerlerinden farklı olan sözcükleri bulunuz.

          Farklı olan sözcüğün türünü belirtiniz.

          Pencereler açıktır.

          Uykumuzu işçilere bıraktık.

          Uyandırmayalım yorgun yatanları.

          Sahibiyiz bu saate denizin.

Yukarıdaki altı çizili sözcükleri inceleyiniz. Bu sözcüklerin cümleye katığı anlamı belirtiniz.

Fiil (Eylem) : Varlıkların yaptıkları işleri, hareketleri veya içinde bulundukları durumları bir kipe (yani zamana veya bir dileğe) ve kişilere bağlayarak bildiren kelimelere fiil denir. Fiillerin üç temel kuralı vardır:

          İş, hareket, oluş bildirir.

          Kök veya gövde halindeyken kip eklerini alabilir.

          Kök ve gövde halindeyken mastar eklerini (-mek, -mak) alabilir.

Örnek Soru: Aşağıdaki cümlelerin yüklemi olan fiillerden hangisi “oluş” bildirmektedir?

          Sizi çok seviyoruz.

          Bir de şu soruyu çözsene.

          Çocuklar ne güzel de oynuyorlar.

          Sen ne kadar da büyümüşsün, ufaklık!

[Cevap: A’da sev(mek) için birine ihtiyaç vardır. B’de, çöz(mek) için soruya ihtiyaç vardır. Her iki fiil de kılış bildiriyor. C’de oyna(mak) durum bildirir. D’de ise büyü(mek) irademizin dışında olur, biz istediğimiz için büyümeyiz. Cevap D’dir. ]

Dikkat ! Bir kelimenin fiil olabilmesi için şu üç öğeyi bulundurması gerekir.

          Fiil tabanı

          Kip eki

          Şahıs eki

Örnek Soru: Çekimli fiiller aşağıdakilerden hangisini göstermez? (1989-AL)

A) Zaman                        B) Şahıs                        

C) Hareket ve oluş      D) Yer

E) Durum

Çözüm :  Sev – i   – yor –    um

 İş-oluş-hareket   Zaman  Şahıs 

Cevap D

A) Fiil Tabanı (Kök veya Gövde) : Fiilin kök veya gövdesi,başka bir ifadeyle kelimenin (-mek, -mak) eklenebilen en büyük parçasıdır. 

          Okudum   oku (mak)

          Kelime        Kök             Gövde              Taban

          Sarardı     = sarı  >   sarı+ ar >sarar(mak)

          Yaşıyorum= yaş  >   yaş +a      >yaşa (mak)

          Çoğalmış  = çok  >   çok+ al              >çoğal (mak)

B) Kip Eki : Fiillerin yapılış amacını ve zamanını bildiren eklerle almış oldukları biçimine “kip” denir. Kipler iki grupta incelenir:

          Bildirme (Haber) Kipleri

          Dilek (Tasarlama) Kipleri

Şahıs Eki : Fiilin bildirdiği iş mutlaka canlı veya cansız bir varlık (özne) tarafından yapılır. İşte bu varlığa fiilin kişisi denir. Türkçe’de üç tanesi tekil, üç tanesi çoğul olmak üzere altı tane şahıs vardır.

          Ben....(Kendisi söz söyleyen)

          Sen....(Kendisine söz söylenilen)

          O......(Kendisinden bahsedilen)

          Dikkat: Fiilin bildirdiği şahısları aldıkları eklerden tanırız.

          Sevdi-m...(Ben), Sevmiş-sin ...(Sen)

 

 

FİİLLERDE KİŞİ

 

Birinci Kişi

Söz söyleyen kişi “ben”dir

          Tekil

         Yazdım

         Çalıştım

         Geliyorum

Söz söyleyen kişi “biz”dir

          Çoğul

         Yazdık

         Çalıştık

         Geliyoruz

İkinci Kişi

Kendine söz söylenen kişi “sen”dir.

         Geldin.

         Geleceksin.

         Okumuşsun.

Kendine söz söylenen kişiler “biz”dir.

         Geldiniz.

         Geleceksiniz.

         Okumuşsunuz.

Üçüncü Kişi

Kendisinden söz edilen kişi “o”dur.

         Gider.

         Diker.

         Gelmiş.

Kendisinden söz edilen kişiler “onlar”dır.

         Giderler.

         Dikecekler.

         Gelmişler.

          Birinci çoğul kişi:-k, -iz, (-lim)

          Geldi-k, gelir-iz, gele-lim

          İkinci çoğul kişi:-niz, -siniz

          Geldi-niz, gelir-siniz, okur-sunuz

          Üçüncü çoğul kişi:-ler , -sinler

          Gelir-ler, gel-sinler, öğren-sinler

Örnek Soru : Aşağıdakilerden hangisi çekimli fiil değildir?

A) Anlarım              B) Anlamak

C) Anlamazsın            D) Anlıyorum

E) Anla

Çözüm: Şimdi bu kelimelerde fiilin 3 temel öğesinin (taban, kip, şahıs) olup olmadığına bakalım:

          Anlarım (Fiil tabanı, geniş z., 1.t.ş.)

          Anlamazsın (Fiil tabanı, geniş zamanın olumsuzu, 2.tekil ş.)

          Anlıyorum (Fiil tabanı, şimdiki z., 1.tekil ş.)

          Anlamak (Mastar eki alan fiiller artık fiil değil fiilin ismidir ve isimlerde kip ve şahıs kavramı yoktur.) Cevap B’dir.

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi