Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BEŞ HECECİLER

 • Şiire I. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele yıllarında başlayan, Mütareke yıllarında şöhret kazanan hececiler, Anadolu’yu ve vasat insan tipini şiire soktular.
 • Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik, işledikleri başlıca konulardır.
 • Hecenin bu beş şairi Millî Edebiyat Akımı’ndan etkilenmiş ve aruzu bırakarak şiirlerinde heceyi kullanmaya başlamışlardır. Bunda da oldukça başarılı olmuşlardır.
 • Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir.
 • Beş hececiler şiire Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Dönemi’nde başlamışlardır.
 • Beş hececiler ilk şiirlerinde aruz veznini kullanmışlar daha sonra heceye geçmişlerdir.
 • Hece vezni ile serbest müstezat yazmayı da denediler.
 • Mısra kümelerinde dörtlük esasına bağlı kalmadılar yeni yeni biçimler aradılar.
 • Nesir cümlesini şiire aktardılar ve düz yazıdaki söz dizimini şiirlerde de görülmesi beş hececilerde çok rastlanan bir özelliktir.
 • Beş hececiler şu sanatçılardan oluşmuştur: Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon
 • (FOHEY diye kodlayabiliriz.)

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1898-1973)

 • Şiire I.Dünya Savaşı’nda aruzla başladı. Daha sonra da hece vezniyle şiirler yazmaya başladı; fakat heceyle şiirler yazarken aruzla da yazmaya devvam etti.
 • Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten, romantik ve realist konu ve hayatları işleyen şiirleriyle ün yapmıştır.
 • Şiirlerinde Anadolu’yu ve memleket sevgisini anlatır.
 • Şiirlerindeki başlıca temalar aşk, hasret, tabiat, ölüm, kahramanlık ve ihtirastır. F Dili sadece akıcıdır. Söz sanatlarına yer veren güçlü bir üslubu vardır.
 • ESERLERİ:
 • Han Duvarları, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi, Gönülden Gönüle, Bir Ömür Böyle Geçti, Elimle Seçtiklerim, Heyecan ve Sükûn Tiyatroları: Özyurt, Canavar, Akın, Kahraman

ENİS BEHİÇ KORYÜREK (1891-1949)

 • İlk şiirlerini Servet-i Fünun etkisinde yazdı.
 • Şiire aruz vezniyle başlamıştır.
 • Hece ile yazdığı ilk şiirlerinde aşk duygularına yer vermekle beraber, daha sonra Kurtuluş Savaşı yıllarında milli duyguları ve tarihi kahramanlıkları işleyen heyecan yüklü epik şiirler yazmıştır.
 • ESERLERİ
 • Miras ve Güneşin Ölümü adlı şiir kitabı vardır.

HALİT FAHRİ OZANSOY (1891-1971)

 • Şiire aruzla başlamıştır. Aruza Veda adlı şiiriyle, aruz veznini bırakıp heceye yönelmiştir.
 • Şiirlerinde çoğunlukla egzotik sahnelere, hüzün ve melankoli gibi bireysel duygulara, aşk ve ölüm temalarına rastlanır.
 • Şiirlerinde konuşulan Türkçeyi başarıyla kullanmıştır.
 • Şiir, roman ve tiyatro türlerinde eserler vardır.
 • ESERLERİ: Baykuş, Efsaneler, Cenk Duyguları, Hayalet.

 

YUSUF ZİYA ORTAÇ (1896-1967)

 • Yusuf Ziya da diğerleri gibi şiire aruzla başlamış daha sonra heceye geçmiştir. F Şiirlerinde günlük hayatın çeşitli görünümlerini sade bir dille işlemiştir. Akbaba adlı mizah dergisini çıkarmıştır.
 • ESERLERİ: Akından Akma, Bir Rüzgâr Esti, Yanardağ, Âşıklar Yolu.

ORHAN SEYFİ ORHON (1890-1972)

 • Şiire aruzla başlar, daha sonra heceyle devam eder.
 • Şiirlerinde daha çok şahsi konuları işler.
 • Bazı şiirlerinde halk şiirinin şekillerini de kullanmıştır.
 • Bireysel duyguları işleyen, ahenkli ve zarif şiirlerinde temiz duru bir Türkçe kullanmıştır.
 • ESERLERİ: Fırtına ve Kar, Gönülden Sesler, Peri Kızı İle Çoban, O Beyaz Bir Kuştu.

 

İlgili İçerik

BEŞ HECECİLER

BEŞ HECECİLERİN SADE DİLLE YAZDIĞI ŞİİRLER

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi