Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ESERLER TESTİ-2

1.Cenap Şahabettin'in eserlerini türleriyle veren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A) Evrak-ı Leyal – şiir
B) Körebe - tiyatro
C) Tiryaki Sözleri – özdeyiş
D) Afak -ı Irak - deneme
E) Avrupa Mektupları – Gezi

2.Aşağıdaki eserlerden hangisi Servet-i Fünün dönemi ile ilgili değildir?
A) Rubab - ı Şikeste
B) Aşk - ı Memnu
C) Türkçülüğün Esasları
D) Eylül
E)Kırk Yıl

3.Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in eserleri arasında yer almaz?
A) Rubab-ı Şikeste
B) Rübabın Cevabı
C) Şermin
D) Kırık Hayatlar
E) Haluk’un Defteri

4. Halit Ziya Uşaklıgil'in hangi eseri türü yönünden diğerlerinden farklıdır?
A)Aşk - ı Memnu
B) Mai ve Siyah
C)Kırık Hayatlar
D) Kırk yıl
E)Nemide

“Halit Ziya’nın en başarılı romanı sayılır. Hazır yiyici, eğlenceye, alafranga yaşayışa düşkün bu insanların bir işte çalıştıkları görülmez. Bihter’in kocası Adnan Beye, akraba Behlül’e ilişkiye girerek ihaneti; Behlül’ün Adnan Bey’in kızıyla evlenme niyeti üzerine, Bihter’in intikam hırsıyla intiharı, eserin realist çehresinin izlerini taşır.”
5.Paragrafta tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşkı-ı Memnu
B) Kırık Hayatlar
C) Kırk Yıl
D) Mai ve Siyah
E) Şık


Yazar, bu romanında herkesçe tanınmış bir şair olmak isteyen Ahmet Cemil’in hayallerini, iç çatışmalarını, hayatın gerçekleriyle yüzleşmesini, Arkadaşı Hüseyin Nazmi’nin kız kardeşi Lamia’ya olan aşkını başarıyla anlatır.
6.Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban
C) Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah
D) Halide Edip Adıvar – Sinekli Bakkal
E) Peyami Safa – Sözde Kızlar

7.Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in eserlerinden biri değildir?
A) Nesr - i Sulh
B) Rübab - ı Şikeste
C) Haluk'un Defteri
D) Rubab'ın Cevabı
E) Tarih - i Kadim

8. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikret’e aittir?
A) Rubab-ı Şikeste
B) Bir Ölünün Defteri
C) Nadide
D) Evrak-ı Eyyam
E) Tamat


Türk edebiyatının en tanınmış ve ilk psikolojik romanı olan ..., kişi sayısı az, olayın basit olduğu bir romandır. Ancak ..., ustaca ruh çözümlemeleri yapmıştır.
9.Parçadaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Kiralık Konak – Yakup Kadri
B) Hasan Mellah – A. Mithat Efendi
C) Mürebbiye – Hüseyin Rahmi
D) Eylül – Mehmet Rauf
E) Zehra – Nabizade Nazım

10.Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar – Mürebbiye
C) Mehmet Rauf – Eylül
D) Ahmet Haşim – Hac Yolunda
E) Ömer Seyfettin – Efruz Bey

11.Yazarı eseriyle birlikte veren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A) Tevfik Fikret - Şermin
B) Süleyman Nazif - Batarya ile Ateş
C) Mehmet Rauf - Eylül
D) Ahmet Haşim - Tiryaki Sözleri
E) Halit Ziya Uşaklıgil - Kırk Yıl

12.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarına ait bir eser değildir?
A) Eylül
B) Hac Yolunda
C) Nemide
D) Şermin
E) Şıpsevdi

Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman olarak bilinir. Konusu, yasak olarak yaşanan bir aşktır. Romanın şahıs kadrosu son derece dardır, özgünlüğü psikolojik tahlillerin başarıyla yapılmasından kaynaklanır.
13.Yukarıda sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Rauf - Son Emel
B) Halit Ziya - Aşk-ı Memnu
C) Hüseyin Rahmi - İffet
D) Halit Ziya - Kırık Hayatlar
E) Mehmet Rauf - Eylül

Edebiyatımızda Batı tekniğine uygun gerçek anlamda ilk realist romanları yazan ………, Türk romancılığının babası sayılır. Romanları arasında Aşk-ı Memnu ve temsilcisi olduğu "Servet-i Fünun edebiyatı romanı" diye de anılan …….sayı¬labilir. 1866-1945 yılları arasında yaşayan yazar, zaman içinde eserlerinin ağır dilini sadeleştirmiştir.
14.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Mehmet Rauf - Eylül
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Gönül Hanım
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar - Şıpsevdi
D) Hüseyin Cahit Yalçın - Nadide
E) Halit Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah

……….. Servet-i Fünûn edebiyatının -özellikle şiir alanında-öncülüğünü yapmıştır. İlk dönemlerdeki şiirlerinde bütün Servet-i Fünûn sanatçılarında olduğu gibi ferdi konuları işler. Servet-i Fünûn dışında yazdığı şiirlerinde toplumsal konulara yönelmiştir. Çocuklar için yazdığı şiirleri hece vezniyle yazmış ve ……….. adlı kitapta toplamıştır.
15.Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Cenap Sahabettin - Evrâk-ı Eyyam
B) Abdülhak Hamit - Belde
C) Tevfik Fikret - Şermin
D) Muallim Naci - Demdeme
E) Tevfik Fikret - Haluk'un Defteri


• Edebiyat-ı Cedide'nin üslup özelliklerini yansıtan şiirlerden biri olan "Sis"te şair; içinde yaşadığı çev¬renin siyasi, sosyal ve ahlâkî bozukluklarını büyük bir başarıyla dile getirir.
• Yazar, Aşk-ı Memnu adlı romanında, köşklerde ve yalılarda, zengin kesimde görülen çarpık ilişkileri ve bunların geleneksel aile yapısına etkilerini ele almıştır.
• Sembolizm akımının etkisiyle alışılmış kalıpların dışına çıkan Elhan-ı Şita adlı şiirde "kar ve kış", kaybolmuş bir mutluluğun geri gelmeyeceğini sim¬geler.
• İlk psikolojik tahlil romanı sayılan Eylül'de, aşktan başka kaygılan olmayan, aylak, hazır yiyici kişilerin yaşayışları anlatılmıştır.
16.Yukarıdaki açıklamalarda aşağıdaki sanatçıların hangisinin eserinden söz edilmemiştir?
A) Tevfik Fikret B) Cenap Sahabettin C) Halit Ziya D) Mehmet Rauf E) Hüseyin Cahit

17. Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Cenap Sahabettin - Suriye Mektupları
B) Halit Ziya Uşaklıgil - Kırk Yıl
C) Mehmet Rauf - Kırık Hayatlar
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar - Mürebbiye
E) Mehmet Akif Ersoy – Safahat

18. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn dönemi romanlarından değildir?
A) Hayal İçinde
B) Ferdi ve Şürekâsı
C) Genç Kız Kalbi
D) Araba Sevdası
E) Nemide

19.Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Cenap Şahabettin - Hac Yolunda
B) Mehmet Rauf - Karanfil ve Yasemin
C) Tevfik Fikret - Haluk’un Defteri
D) Süleyman Nazif - Malta Geceleri
E) Halit Ziya Uşaklıgil - Genç Kız Kalbi

20. Aşağıdaki eser-tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Evrak-ı Eyyam-Makale
B) Şehir Mektupları-Gezi
C) Saray ve Ötesi-Anı
D) Hayal İçinde-Roman
E) Muharrir Bu Ya-Söyleşi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D C D C A C A C D  D   D   E   E   E   C   E   C   D   E   B

 

İLGİLİ İÇERİK

SERVETİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZ SANATÇILAR VE FECRİATİ TESTİ-1

SERVEİFÜNUN DÖNEMİ BAĞIMSIZ SANATÇILAR VE FECRİATİ TESTİ-2

SERVETİFÜNUN ve FECRİATİ EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-2

SERVETİFÜNUN ve FECRİATİ EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ TESTİ-1

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ESERLER TESTİ-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi