Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NAKAFİ - ABDÜLHAK HAMİT TARHAN

 

Nasıl şerheyleyim ben derdimi, icâd nâkâfi, 

Dua nâkıs, tazarru bieser, feryâd nâkâfi 

Melekler, burclar ger kılsalar imdâd, nâkâfi, 

Gamım levhi semâya eylesem inşâd, nâkâfi! 

 

Güler mi mâteme hiçbir sahibi insaf? 

Felâket görmemişsin, derdimi eylersin istihfâf 

Felâket olsa lâyıktır, bu halka sendeki evsâf 

Kifâyet gösterip ey eyleyen irâd, nâkâfi 

 

Acep hûnı dili mecrûhumu sen mey mi zannettin? 

Sadâyı makberi bir na‟ rai heyhey mi zannettin? 

Veyahut kendini âlemde sen, bir şey mi zannettin? 

Bugün ben yazdım, elbette yazar ahfâd nâkâfi 

 

Evet, tarzı kadîmi şi‟ ri bozduk, her ü merc ettik 

Nedir şi‟ ri hakîki safhai irfâna dercettik 

Bu yolda nakdi vakti cem‟ i kuvvet birle harcettik 

Bize gelmişti zirâ mesleki ecdâd nâkâfi. 

 

Ne dersen de, eminim ben bu yolda sermediyetten 

Ölür, lâkin cihânda kimse mahvolmaz hamiyetten 

Gelen imdâd kâfidir bana irfânı milletten, 

Ne rütbe olsa da tab‟ ımda isti‟ dâd, nâkâfi

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN ŞİİRLERİ

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN HAYATI ve ESERLERİ

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN - MAKBER İNCELEMESİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi