Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GAZEL - YAHYA KEMAL BEYATLI

 

Dünyâda bade yokmuş kavm-i Acem'den evvel

Rindân ne halt edermiş sabbâ-yı Cemden evvel 

Uşşak âleminde, feryâd aynı feryâd

Eş’ar başka şeymiş Âşık Kerem den evvel

 Ebnâ-yı dehr içinde bilcümle tövbekârân

İkâ-ı fısk ederler nakz-ı kasemden evvel 

 

Adaba hürmet etmez birçok haramzâde

Uçkur çözer hârama şeyhü'l-haremden evvel

 

 İcrası mahz-i lezzet bir kârı var cihânın

İfâya ihtimam et vakt-i haremden evvel. 

 ŞARKI

Mükedder dert perder peyle şimdi

Gönül eylenmiyor bir şeyle şimdi

Ne meyle ne nevâ-yı neyle şimdi

Gönül eylenmiyor bir şeyle şimdi. 

 

Sâd nuhs u zeval erdi Kemâl'e

Geçenler benzedi bâb u hayâle

Nihâyet yok mu bilmem ki şu bâle

Gönül eylenmiyor bir şeyle şimdi.  

 

BAZI BAZI

 

Kırmızı bir gül açmış yeniden bahçemizde

Gözlerimiz bir alev görmüşçesine yanmış

Uzun bir kış uykusu geçiren bahçemizde

Tabiat gerinerek, esneyerek uyanmış.

 

Fakat kir rüzgâr esmiş bambaşka bir iklimden

Yapraklarda parlayan şebnemleri kurutmuş

 Bahçemizde bir taze kırmızı gül açarken

Ne çâre bülbülümüz ötmesini unutmuş...

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

YAHYA KEMAL BEYATLI ŞİİRLERİ

YAHYA KEMAL BEYATLI HAYATI VE ESERLERİ

AÇIK DENİZ-YAHYA KEMAL BEYATLI

AĞRI-YAHYA KEMAL BEYATLI

AKINCILAR-YAHYA KEMAL BEYATLI

BİR BAŞKA TEPEDEN-YAHYA KEMAL BEYATLI

DENİZ TÜRKÜSÜ - YAHYA KEMAL BEYATLI

SESSİZ GEMİ OSMANLICA METNİ - YAHYA KEMAL BEYATLI

YAHYA KEMAL’İN BİTMEMİŞ ŞİİRLERİ HAKKINDA

EĞİL DAĞLAR ÖZETİ - YAHYA KEMAL BEYATLI

YAHYA KEMAL BEYATLI - AÇIK DENİZ ŞİİRİNİN İNCELEMESİ

İSTANBUL'U FETHEDEN YENİÇERİYE GAZEL - YAHYA KEMAL BEYATLI

SÜLEYMANİYEDE BAYRAM SABAHI - YAHYA KEMAL BEYATLI

MEHLİKA SULTAN - YAHYA KEMAL BEYATLI

OK - YAHYA KEMAL BEYATLI

SESSİZ GEMİ - YAHYA KEMAL BEYATLI

SON EKLENENLER

Üye Girişi