Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NEY GİBİ BİR ÂŞIK-I DEMSÂZ BULDUM KENDİME - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Ney gibi bir âşık-ı demsâz buldum kendime
Sırr-ı aşkı söylerem hemrâz buldum kendime

Her kişi bir kebk-reftârı şikâr etmek diler
Bende bir sayd idecek şeybâz buldum kendime

Ârzû eylerdi bir mahbûb-ı müstesnâyı dil
Bir münasip dilber-i mümtâz buldum kendime

Çok görürler bir iki peymâne meynûş eylesen
Ben bu nüh hummun serâbın az buldum kendime

Günc-i gamda eğlenilmez gördüm ey Yahyâ bu şeb
Nâlemi tahrik edüp bir sâz buldum kendime

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Kendime ney gibi dem çeken âşık buldum. Aşkın sırrını söylerim kendime bir sırdaş buldum

Her kişi bir keklik yürüyüşlü güzeli avlamak diler, kendime avlayacak doğan buldum

Gönül müstesna bir güzeli arzu eylerdi, kendime uygun seçkin bir dilber buldum

Bir iki kadeh şarap içsen çok görürler ben bu dokuz küpün şarabını kendime az buldum

Ey Yahyâ bu gece gam köşesinde eğlenilmez gördüm iniltimi harekete geçirip kendime bir saz buldum.

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi