Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

(ö. 1644)

Gazel

1. Aşkın oduna ey gül yansa cihân-ı şeydâ

    Her bir avuç külünden bir bülbül ola peydâ

 

2. Mülk-i dile o lebden hakkâ ki korku vardır

    Câiz ki bir şererden âlem yana serâpâ

 

3. Meyhâne-i mahabbet mestânelerle doldu

    Peymâneler pür oldu ârif oturma tenhâ

 

4. Dil sâftır kederden ammâ güler yüz ister

    Hûb olmayana neyler âyîne-i mücellâ

 

5. Hâl-i ruhunu gözler zülf-i siyâhın özler

   Yahyâ sevâd-ı çeşm ü kalbimdeki süveyda

 

Günümüz Türkçesiyle

1. Ey gül (gibi güzel)! Senin aşkının ateşiyle, bu çılgın âşığı andıran dünya yansa yakılsa her bir avuç kü­lünden bir bülbül ortaya çıkar (ve tekrar senin güzelliğini dillendirmeye devam eder).

2. Gönül mülküne o dudaktan gerçekten bir korku vardır. Bütün dünyanın bir kıvılcımdan dolayı baştanbaşa yanması mümkündür.

3. Aşk meyhanesi sarhoşlarla doldu. Ey irfan sa­hibi, artık kadehler doldu, (bir köşeye çekilip de) tek ba­şına oturma.

Meyhane, çoğu zaman İlâhi aşkın konuşulduğu, manevi dünyaya ait meselelerin bahsedildiği değerli me­kânlar, dergâhlar olarak düşünülmüştür. Buranın sarhoş­ları da İlâhi aşk ile kendinden geçmiş kimselerdir. Ârif, irfan sahibi, Allah’a yakınlık kazanmış manevi derecesi yüksek olan demektir.

4. Gönül kederden temizdir, ama güler yüz ister. Güzel olmayan için, cilâlanmış, lekesiz bir ayna ne yapa­bilir?

Gönül, divan şiirinde bir ayna olarak düşünülür. Bu ayna kötü düşüncelerden uzak ve temiz olduğu tak­dirde yaratanın İlâhi sıfatları buraya yansır. Bu ayna üze­rindeki kir pas ise görüntünün güzel bir şekilde yansıma­sını engeller. Şairler ilk mısrada geçen “keder” kelimesi­ni ayna ile birlikte kullandıklarında hem üzüntü, tasa, hem de ayna üzerindeki bu kiri pası kastederler.

5. Ey Yahya! Gözümün siyahı (gözbebeğim) ve kalbimdeki siyah nokta (kalbimin en mutena köşesi) o sevgilinin yanağının siyah benini ve siyah saçını özle­mektedir

 

Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, Divan Şiirinden Seçmeler

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi