Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MEY MİDÜR SÂKİ MİDÜR MEST-İ HARÂBI İNLEDEN - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Mey midür sâki midür mest-i harâbı inleden
Sen misin ya aşk mı mutrıb rebâbı inleden

Aglamazdı sîh-i mihnet dildüginden bağrını
Âteş-i sûzân-ı aşkundur kebâbı inleden

Mûrı gör gendümle ayş eyler şikâyet eylemez
Ârzû-yışehd ü şekkerdür zübâbı inleden

Seng-diller doymaya çarh-ı sitem-ger cevrine
Gussa-i devrân degül mi âsiyâbı inleden

Bir gözi bîmârun ey Yahyâ teb-i hicrânıdur
Bister-i gamda dil-i pür-ıztırâbı inleden

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Yıkılasıya içmiş sarhoşu inleten sâki mi yoksa şarap mıdır? Be rebabı inleten çalgıcı mı aşk mı yoksa sen misin?

Mihnet şişi onun bağrını deldiğinde ağlamamıştı. O kebabı inleten senin aşkının yakıcı ateşidir.

Karıncayı gör ki buğday ile yetinir de şikâyet eylemez. Sineği inleten, bal ve şeker arzusudur.

Sitem dolu feleğin cevrine gönlü taş olanlar doymazlar çünkü değirmeni döndüren, onu inleten devranın dertleri, sıkıntılarıdır.

Yahyâ, bir baygın bakışlının ayrılığının hastasıdır. Gönlü ızdırapla dolu olan âşığı gam yataklarında inleten odur.

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi