Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AÇULMADUN İNCİTDİ SENİ ZÂRI HEZÂRUN - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Açulmadun incitdi seni zârı hezârun
Ey gonçe-i ter gönli misi bülbül-i zârun

Bülbüller öter güller açık sâd gönül yok
Hiç böyleliliğin görmemişiz fasl-ı bahârun

Âgâzı güzel eyledik ey bülbül-i şeydâ
Hoş gelmedi ammâ dil-i pür -şevka karârun

Hâlün ideli gamze-i hûn - hâra tekarrüp
 Hûn itdi dilin nâfçe-i müşg-i Tatarûn

Yahyâ ko dili pârelesün lâle - sıfat yâr
Gül-zâr-ı gamun revnakıdur kalb-i figârun

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bülbülün inleyişi sen incitti de açılmadın, ey körpe gonca. Yoksa sen bülbülün gönlü müsün?

Bülbüller öter, güller açılmış. Ama neşeli bir tek gönül yok. Bahar mevsiminin hiç böylesini de görmemişiz.

Ateş içinde yanan gönüllere, bulduğumuz nağme makam pek hoş gelmese de, ey çılgın bülbül biz yine de güzel ötüp durduk.

Senin benlerin gam dökücü gamzelerine yaklaştıkça. Tatar miskinin gönlünü kan içinde bıraktı.

Ey Yahyâ, bırak sevgili gönlünü paralasın gül gibi. . . Senin o parça parça olmuş gönlün gam gülzarının süsüdür, aydınlığıdır.

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi