Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BİR LÂCİVERDÎ KÂSEDE HER SUBH MİHR ALTUN EZER - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilun Müstef’ilün

Bir lâciverdî kâsede her subh mihr altun ezer
Vasf-ı cemâlin yazmağa cânâ gerekdir hall-i zer

Başı açık yalın ayak abdâlın olmuşdur güneş
Bir yerde ârâm eylemez şevkınla dünyâyı gezer

Her gonçe dest-i şâhda bir nâme-i serbestedir.
Bülbül iver kim açıla zımnında maksûdın sezer

Bâğın mutarrâ sünbüli başlar açılmağa kaçan
Gördükçe anı san urum bir dilrübâ zülfin çözer

Çok nâ-tüvânı eyledi Yahyâ tüvânger lutf-ı şâh
Ankâ-yı kâf-ı himmeti besler hezârân zâl-i zer

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bir lâcivert kâsede güneş, her sabah altun ezer. Ey can, senin yüzünün güzelliğini yazmağa da altın suyu karıştırmak gerekir. Seni anlatabilmek için sararıp solmak gerekir.

Güneş, başı açık, yalın ayak bir abdalın (derviş) olmuştur! Bir yerde durup dinlenmez, senin şevkınla dünyayı gezer

Her gonca, dalın elinde, kapalı bir mektuptur. Bülbül, için de meramını sezdiği için açılmasında acele eder!

Bahçenin taze sünbüli açılmağa başladığı zaman, onu gör dükçe, bir sevgilinin (gönül kapan)zülfünü çözdüğünü sanırım.

...

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi