Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AŞKIN ODINA EY GÜL YANSA CİHÂN-I ŞEYDÂ - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Aşkın odına ey gül yansa cihân-ı şeydâ
Her bir avuç külünden bir bülbül ola peydâ

Mülk-i dile o lebden hakkâ ki korku vardır
Câiz ki bir şererden âlem yana serâpâ

Meyhâne-i mahabbet mestânelerle toldu
Peymâneler pür oldu ârif oturma tenhâ

Dil sâftır kederden ammâ güler yüz ister
Hûb olmayana neyler âyîne-i mücellâ

Hâl-i ruhını gözler zülf-i ziyâhın özler
Yahyâ sevâd-ı çeşm ü kalbimdeki süveydâ

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ev gül, bu çılgın cihan, aşkın ateşine yanarsa, her bir avuç külünden bir bülbül peydâ olur.

O dilden doğrusu gönül mülküne korku vardır. Bir kıvılcımdan dünya baştan ayağa yanabilir.

Sevgi meyhânesi sarhoşlarla doldu. Kadehler doldu. Ey ârif sen böyle yalnız oturma! Dil sâfdır kederden ammâ güler yüz ister

Hûb olmayana neyler âyîne-i mücellâ gönül, kederden (tozdan) sâftır ama güler yüz ister! Güzel olmayana cilâlı (parlak, temiz) ayna neyler?

Ey Yahyâ, gözbebeğim ve kalbimin en gizli yeri onun yanağının benini gözler ve kara saçını özler!

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi