Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AHMET PAŞA- KIT'ALAR


Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1.Gül bigi nâz itme kim ḳazmaġa ḫaṭṭın ḫârını
Üstüre yüzün yüzerler dem-be-dem dellâkler

2.Şöyle yoġundur saḳalıñ ḳılı kim en incesin
Sıçrayımaz şehrde meşhûr olan çâlâkler

3.Gönlüñi sevdâ ḳılından ḳıl ḳalender gibi pâk
El uzadır dâmenine çünki her nâ-pâkler

4.Dil Sikender gibi teşne żâyîʿ ol âb-ı ḥayât
İsm-i Aḥmed kim irüşmez bu söze idrâkler


Mefâʿîlün mefâʿîlün fe'ûlün

1.Velî dün bir ḳadeḥṣunduñ k’anunla
Bugün mey bigi baġrum ḳan idersin

2.Dil ṣad pâre mi aġyâr elinden
Demâdem ney gibi nâlân idersin


http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi54_pdf/1dil_edebiyat/onturk_tolga.pdf

İLGİLİ İÇERİK:

AHMET PAŞA - KARAR Ü SABRUM ALAN ZÜLF-İ BİKARARUNDUR İNCELEMESİ

AHMET PAŞA

AHMET PAŞA - BENÜM BU GÖNLÜMÜ GÖR..

AHMET PAŞA - HATIRIM ŞAD OLDUĞIN..

AHMET PAŞA- DİL BAĞLAMAM ŞOL AHU..

AHMET PAŞA - KİM VEFA CAMIN UMARSA..

SON EKLENENLER

Üye Girişi