Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Bu Konuyu Facebook Profilinde Paylaş

 

AHMET PAŞA

Divan şairi (? - 1497). Bursalı Kazasker Veliyüddin efendinin oğludur. Çocukluğunda güçlü bir öğrenim görerek ilmiyye sınıfına geçti, müderrislik, kadılık ve kazaskerlik gibi görev­lerde bulundu. Fatih Sultan Mehmet'in sevgisini kazanarak vezir rütbesi aldı (1451). Bir süre sonra gözden düşünce ka­patıldığı zindandan padişaha sunduğu Kaside'nin hoşa gitme­siyle ölümden kurtularak mütevellilikle Bursa'ya gönderildi. Bayezit II, döneminde (1481) getirildiği Sancak Beyliği gö­revindeyken öldü.

Ahmet Paşa, kimi araştırıcılar tarafından divan şiirine getir­diği olanaklar ve kusursuz, uyumlu söyleyişi göz önünde tu­tularak Baki'ye kadar süren döneme damgasını basan bir şair olarak kabul edilmiştir. Ne var ki, bu görüşlerin karşısında, Abdülbaki Gölpınarlı gibi, Latifi'nin Ahmet Paşa üzerindeki «İran şairlerinden aldığı mazmunları Türkçe sözlerden elbise giydirip her anlamı Türk güzeli biçiminde gösteren bir yakıştırmacı» olduğu kanısını paylaşanlar da vardır. Nurullah Ataç ise İran’ın en büyük şairlerinden esinlenerek «Türkçenin zev­kine uygun yeni bir dil kurduğu, büyük şairlerle düşe kalka dil zevki edindiği» görüşündedir. Divanı basılmıştır, (haz. Prof. Ali Nihat Tarlan, 1966).

KAYNAKLAR: Abdülbaki Gölpınarlı (Divan Şiiri XV-XVI. yüzyıl, 1954), Nurullah Ataç (Karalama Defteri, s. 51, 1952). Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu (Diriliş, Haziran - Temmuz 1970), Dr. Harun Tolasa, (Ahmet Paşa'nın Şiir Dünyası, 1973), Şükran KURDAKUL, (Şairler ve Yazarlar Sözlüğü).

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi