Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AHMET PAŞA- DİL BAĞLAMAM ŞOL AHU..

Gazel

Mefʿulü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1.Dil baġlaman şol âhû-yı müşkin kemendle
Ki ola ḳayış ḳuşaḳlu yaḳasız levendle

 2.Tûtî ḳafesde ḫaste vü ġamzeyle bûsesi
 Zâğ-ı raḳibi besleye bâdâm ü ḳandle

3.Bir sîm ten ki her gice yüz cimri yoluġun
Zeyn ide hücresini gümüş taḫta bendle

4.Her bir pelîd öñünde deg ol bî-vefâya kim
Yazıḳ değil mi pest ola serv-i bülendle

5.Aḥmed etegüni il elinde görüb didi
Âhûyı avlamaḳ geñez imiş kemendle

 

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi54_pdf/1dil_edebiyat/onturk_tolga.pdf

 

İLGİLİ İÇERİK:

AHMET PAŞA - KARAR Ü SABRUM ALAN ZÜLF-İ BİKARARUNDUR İNCELEMESİ

AHMET PAŞA

AHMET PAŞA- KIT'ALAR

AHMET PAŞA - BENÜM BU GÖNLÜMÜ GÖR..

AHMET PAŞA - HATIRIM ŞAD OLDUĞIN..

AHMET PAŞA - KİM VEFA CAMIN UMARSA..

SON EKLENENLER

Üye Girişi