Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AHMET PAŞA - BENÜM BU GÖNLÜMÜ GÖR..

Gazel

Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâ îlün mefâ îlün

1.Benüm bu gönlümi gör kim yine cânânsız eglenmez
Nedir çâre bu düşvâre ki bu cân ansız eglenmez

2.Gönüller olmasa ḳılmaz ḳarârı zülfüñ bir dem
Nice kâfir dürür yâ Râb bu kim mihmânsız eglenmez

3.Nedendir bu ki ol meh-rû raḳibi idinür hem-de
Melekdür ol perî peyker velî şeyṭânsız eglenmez

4.Kesilmez mihr-i meh-rûdan dil-i divâne gör kim
Gedâdır gör ki ṣuretde velî sulṭânsız eglenmez

5.Demiş ki niçün eglenmez bizi görmeyicek
Aḥmed Ne ḥâcet bunı ṣormaḳ ki tendür cânsız eglenmez

6.Benimle hem-dem olmaḳdan seni menʿ eylemiş düşmen
Anı bilmez ki sulṭân-ı Veys olan Selmânsız eğlenmez

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi54_pdf/1dil_edebiyat/onturk_tolga.pdf

 

İLGİLİ İÇERİK:

AHMET PAŞA - KARAR Ü SABRUM ALAN ZÜLF-İ BİKARARUNDUR İNCELEMESİ

AHMET PAŞA

AHMET PAŞA- KIT'ALAR

AHMET PAŞA - HATIRIM ŞAD OLDUĞIN..

AHMET PAŞA- DİL BAĞLAMAM ŞOL AHU..

AHMET PAŞA - KİM VEFA CAMIN UMARSA..

SON EKLENENLER

Üye Girişi