Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

Tanzimat 1. Dönem (1860-1876

Şinasi
Ziya Paşa
Namık Kemal
Ahmet Mithat Efendi
Şemsettin Sami
Ahmet Vefik Paşa

Tanzimat 2. Dönem (1876-1896)

Recaizade Mahmut Ekrem
Abdülhak Hamit Tarhan
Sami Paşazade Sezai
Nabizade Nazım

Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide 1896-1901)

Ali Ekrem
Cenap Şahabettin
Süleyman Nazif
Mehmet Rauf
Tevfik Fikret
Hüseyin Cahit
Ahmet Hikmet
Faik Ali
Celâl Sahir
Hüseyin Suat
Halit Ziya

Fecr-i Âtî (1909-1911)

Yakup Kadri
Ahmet Haşim
Refik Halit
Fuat Köprülü
Ali Canip
Şehabettin Süleyman
Celâl Sahir
Tahsin Nihat
Emin Bülent

 
Millî Edebiyat (1911-1923)
Ziya Gökalp
Ömer Seyfettin
Mehmet Emin Yurdakul
Ali Canip
Yusuf Ziya Ortaç
Faruk Nafiz Çamlıbel
Enis Behiç Koryürek
Kemalettin Kamu
Aka Gündüz
Refik Halit Karay
Reşat Nuri Güntekin
Yakup Kadri
Halide Edip Adıvar
Hamdullah Suphi
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Necip Fazıl Kısakürek
Fuat Köprülü
Halide Nusret Zorlutuna
Şükûfe Nihal
Peyami Safa
Ahmet Hamdi Tanpınar

Beş Hececiler

((FEHOY) olarak ezberleyebilirsiniz; ancak "F" Faruk Nafiz ÇAMLIBEL, Fazıl Hüsnü DAĞLARCA değil.)
Faruk Nafiz Çamlıbel (1898-1973)
Enis Behiç Koryürek'in (1892-1949)
Halit Fahri Ozansoy (1891-1971)
Orhan Seyfi Orhon (1890-1972)
Yusuf Ziya Ortaç (1896-1967)

Yedi Meşaleciler (1928-1930)


(SeVMeK CaYiZ olarak ezberleyebilirsiniz.)
Sabri Esat Siyavuşgil
e
Vasfi Mahir Kocatürk
Muammer Lütfi
e
Kenan Hulusi

Cevdet Kudret Solok
a
Yaşar Nabi Nayır
i
Ziya Osman Saba

Birinci Yeniler (Garipçiler) (1940)
Orhan Veli Kanık
Melih Cevdet Anday
Oktay Rifat Horozcu

İkinci Yeniler (Soyutçular)

Turgut Uyar
Edip Cansever
İlhan Berk
Ece Ayhan
Sezai Karakoç
Ülkü Tamer

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi