Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

FECR-İ ATİ EDEBİYATI BULMACA

Soldan Sağa 

2. Türk edebiyatının en güçlü natüralist yazarlarındandır. Sokağı edebiyatımıza getirmiş olan bu sanatçımız Ahmet Mithat geleneğini takip ederek yüzlerce eser vermiş ve halkı eğitmeye çalışmıştır. "Şıpsevdi" önemli romanlarından biridir.

5. Fecr-i Ati topluluğu içinde yer alan sanatçılardan biri de............... Sahir'dir.

6. "Gulyabani, Tesadüf, Nimetşinas" gibi eserler Hüseyin Rahmi'nin...........türünde eserleridir.

9. Eski şiiri günümüzde de yaşatmış bir şair olan bu sanatçımızın şiirlerinde sonsuzluğa ulaşma duygusu, ölüm kaygısı, aşk ve lirizm başlıca temalar olarak görülür. Divan şiirini çağdaş bir yorumla veren şiirleri de vardır. "Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla" adlı şiir kitapları ile tanınmaktadır.

14. Fecr-i Aticiler ........... nazım şeklini geliştirerek kullanmaya devam etmişlerdir. Ahmet Haşim edebiyatımızda bu nazım şeklini başarıyla kullanan şairlerimizdendir.

15. Fecr-i Ati topluluğunda şiirler........... ölçüsü ile yazılmıştır.

16. Yahya Kemal şiirlerinde bu şehrimizin doğal güzelliklerini yansıtmıştır. Bu şehre büyük bir hayranlık duymuştur.

19. "Piyale, Hakkın Sesleri, Türk Sazı, Kendi Gökkubbemiz" adlı eserlerin türü.

20. Edebiyatımızda Ahmet Rasim denilince............. türü akla gelmektedir.

21. Yahya Kemal'in mensur eserlerinden birinin adı.

22. Mehmet Emin Yurdakul edebiyatımızda "..............." olarak anılmaktadır.

24. Ahmet Haşim'in fıkralarını topladığı eserinin adı.

25. Aruz ölçüsünü ustaca kullanan bu şairimiz, nazmı nesre yaklaştırmada ustadır. Sosyal konulara eğilen bu sanatçımızın "Süleymaniye Kürsüsünde, Fatih Kürsüsünde" adlı şiirleri ünlüdür.

Yukarıdan Aşağıya 

1. İstiklal Marşı'mızın yazarı olan M.Akif Ersoy şiirlerini .........adlı kitapta toplamıştır.

3. Fecr-i Ati topluluğu üslup ve sanat anlayışında ............... topluluğunun silik birer kopyası olmaktan kurtulamamıştır.

4. Ahmet Haşim.....ölçüsünü hiç kullanmamıştır. Hatta bu ölçüyü "Köylü Vezni" olarak nitelemiştir.

7. Fecr-i Aticiler daha çok ................. konuları işlemişlerdir.

8. Fecr-i Aticiler..........edebiyatını örnek almışlardır.

10. Gözlemci bir yazar olan bu sanatçımız hiçbir edebi topluluğa katılmamıştır. Sanatçımızın "Falaka, Şehir Mektupları, Gülüp Ağladıklarım" gibi önemli eserleri vardır.

11. Fecr-i Ati topluluğunda bu sanatçımızın dışında sanat değeri taşıyan şiir yazan olmamıştır. Bu sanatçımız daha sonra sanatını bağımsız olarak devam ettirmiştir. Şiirlerini "Göl Saatlerinde toplamıştır. "Gurabahane-i Laklakan, Bize Göre" adlı eserlerinde ise gazete yazılarını toplamıştır.

12. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserlerinden birinin adı.

13. Ahmet Haşim'in "Frankfurt Seyahatnamesi" adlı eseri............türünün güzel örneklerinden biridir.

17. Fecr-i Aticiler, özellikle de Ahmet Haşim parnasizme tepki olarak doğan .................akımından etkilenmişlerdir.

18. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarından birinin adı.

19. Fecr-i Aticiler "Sanat .......... ve muhteremdir" anlayışıyla hareket etmişlerdir.

23. Fecr-i Ati topluluğu edebiyat anlayışlarını önceden belirleyerek ve bunu bir bildiriyle kamuoyuna duyuran ............topluluktur.

SON EKLENENLER

Üye Girişi