Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CÜMLENİN ÖGELERİ TESTİ-03

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemden sonraki bölüm nesne grubunu oluşturmuştur?
A) Ben de biliyorum bu akşam gideceğimizi.
B) Niçin geldiğimizi söylemedi kimse bana.
C) Geç kalmıştım o gün de işe.
D) Araba çıkıvermiş birden önlerine.
E) Kardeşim tanıştırmıştı bizi onlarla.

Yeni yetişen nesillere sanat eğitimi vermekle yükümlü olan resim ve edebiyat öğretmenlerinin
çoğu, doğanın güzelliklerine pek duyarlı değildir.
2. Bu cümlenin öğelerinin sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Dolaylı tümleç, özne, dolaylı tümleç, yüklem.
B) Dolaylı tümleç, zarf tümleci, özne, yüklem.
C) Özne, dolaylı tümleç, yüklem.
D) Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem.
E) Zarf tümleci, özne, dolaylı tümleç, yüklem.

I. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü
II. Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü
III. Çıtırdayan çalılar dört cana can katıyor
IV. Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı
3. Yukarıdaki dizelerin hangilerinde dolaylı tümleç kullanılmıştır?
A)II ve IV B)I ve II C)II ve III D)I ve III E)III ve IV

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vurgulanmıştır?
A) Burada kış hazırlıkları sonbaharda başlar.
B) Bu yıl yapılan hazırlıklarda ben de yardım.
D) Avluya çıktığımda kimse yoktu meydanda.
D) Meyveleri toplayıp kasalara yığdık.
E) Bu ağaçlar her yıl meyve vermezmiş.

“Osman Çavuş, evine, aheste adımlarla giderken, bakkala olan borçlarını ödedikten sonra elinde ne kadar para kalacağını hesapladı.”
5. Bu cümlenin öğeleri hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem.
B) Özne, dolaylı tümleç, ilgeç tümleci, yüklem.
C) Özne, zarf tümleci, zarf tümleci, yüklem.
D) Özne, zarf tümleci, nesne, yüklem.
E) Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem.

6. Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap özne görevindedir?
A) — Bu şiiri sen mi yazdın?
    — Evet.
B) — Bana kimin kitabını vermiştin?
    — Benim.
C) — Sizden derste ne istenmişti?
    — Bir gemi maketi.
D) — Bu sözlerinle ne anlatmak istiyorsun?
    — Onun haksız olduğunu
E) — Sence o bu dersten geçebilecek mi?
    — Hiç sanmam.

7. Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap nesne görevindedir?
A) — Önce hangi şehri gezelim?
    — Fark etmez.
B) — Size bugün mü buluşalım demiştim?
    — Hatırlamıyorum.
D) — Bu kasabanın nesi ünlüdür?
    — Leblebisi.
D) — Anlattığın olay, kitabın hangi sayfasındaydı?
    — Son sayfasında.
E) — Bu kitabı mı alacaksın diğerini mi?
    — Her ikisini de.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne kullanılmıştır?
A) Onu ilk gördüğümde sesi, kıyafeti, davranışları bir başkaydı.
B) Sağlığında kimse yüzüne bile bakmamıştı onun.
C) Öldüğünde, üzerinde çalıştığı romanı herkes tarafından beğenilmişti.
D) Bizde sevilmek için galiba ölmüş bulunmak gerekiyor.
E) O akşam beni o ünlü sanatçıyı anma gecesine götürmüşlerdi.

9. Aşağıdakilerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) O incecik elleriyle/tuttu / kalemi
B) Bugünlerde / hatıraları / tekrar / yaşıyorum
C) Rüzgâr / yine / ılık ılık esiyor
D) Bir bahar sabahı / rastladım / ona
E) Büyüleyen gözlerinle / yeşil yeşil / bakıyorsun

Benim bütün yazdıklarım, yazmak istediklerimin soluk bir gölgesi gibidir,
10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, Öğeleri ve öğelerinin sıralanışı yönünden bu cümleyle özdeştir?
A) Bu tarihi kent, körfezi yay biçiminde çevreleyen bir dağın eteğindeydi.
B) Şeftali bahçelerinin baygın kokusu, bendeki bütün çalışma arzusunu yok etti.
C) Dalları pencereye değen dut ağacını sevgiyle selâmladım.
D) İskelenin çıkışında, kaldırım boyunca uzayan bir çiçek sergisi vardı.
E) Odaya girince burnuma dolan lavanta kokusunu içime çektim.

Bu uzun yolculuk, otobüsteki herkesi çok yormuştu.
11. Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Nesne, özne, dolaylı tümleç, yüklem
B) Nesne, özne, yüklem
C) Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem
D) Dolaylı tümleç, özne, nesne, yüklem
E) Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi iki öğeli bir cümledir?
A) Okulumuz, kente yüksekten bakan bir tepenin yamacındaydı.
B) Öğrenciler, okula servisle gelirlerdi.
C) Bu okulda her sınıfta elli Öğrenci varmış.
D) Çocukların kendilerine çok yakın bulduğu, sevecen bir öğretmendi.
E) Kimse bize öğretmenimizin değiştiğini söyleme¬mişti.

13. Bu cümle, öğeleri ve öğelerin sıralanışı yönünden aşağıdaki cümlelerden hangisiyle özdeştir?
A) Mektubumu her zamanki gibi posta ile gönderdim.
B) Savunduğum bir düşünceyi, o istedi diye değiştiremem.
C) Bağdan getirdiğimiz elmaların hepsi dün bitti.
D) Uzaktan bakıldığında ancak çatısı görünen evimiz iki katlıydı.
E) Günlerce iş bulamamanın sıkıntısıyla dolaştıktan sonra eve döndü.

Kenan, on senedir içinde yuvarlandığı esirlik uçurumunun hâlâ dibinde bulunduğunu ve buradan kurtulmanın pek güç olduğunu biliyordu.
14. Bu cümledeki altı çizili bölümün görevce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Bütün aile pazar günleri bir araya gelirdi.
B) Sert rüzgârların savurduğu kar, yüzüme kamçı gibi iniyordu.
C) Dün akşam yediğim yemeğin tadı bambaşkaydı.
D) Kartal, bu yumuşak ve pembe tenli güzel avı pençesinde sıkarak yükseldi.
E) Tuna boyuna yaklaştıkça içinizde yepyeni bir hissin ürpermeye başladığını duyarsınız.

Anılarla yaşantıların, düşlerle gerçeklerin, çağrışımlarla olayların yapıtta iç içe verilmesi, bir karışıklığa sebep oluyor.
15. Bu cümle ile öğelerin sıralanışı yönünden özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ülkemizde birçok insan şiire ve edebiyata çok ilgi duyuyor.
B) Eserlerinde süslü bir dilden kaçınması bizi edebiyatımız açısından sevindirdi.
C) Bir romanın değeri gerçekleri tıpatıp yansıtmasıyla ölçülür.
D) Burada sözünü etmediğim kitapların yeterince iyi olmadığı sanılmasın.
E) Nüfus artışı, birtakım farklı isteklerin ortaya çıkmasına yol açar.

Kitap okumayı bilenler çabuk karar verirler.
16.Aşağıdaki cümlelerin hangisi öğeleri ve öğe sırlanışı yönünden bu cümleyle özdeştir?
A) Son sınıftaki öğrenciler, daha bilinçli davranırlar.
B) Burayı, gayretli insanların ellerine bırakmayı düşünüyorum.
C) Karşıdan gelen çocuk, senin kardeşin değil mi?
D) Sizinle kolay kolay görüş birliğine varamayacağız.
E) Anlaşılan, ders çalışmayı pek sevmiyorsunuz.


17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması, dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır?
A) Eski resimlere uzun uzun baktı.
B) Bu çocuğa yardım etmek istiyorlar.
C) Verdiğimiz emekler, harcadığımız paralar boşa gitti.
D) Onun buraya geleceğine inanmıyor musun?
E) Sen de onun şiir okuyuşuna hayran olursun.

18. Aşağıdakilerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Söz verdiği zamanda / işyerine / ulaşmıştı.
B) Bizimle geleceğini / hiç / sanmıyorum.
C) Sokağın başındaki tarihi bina / restore edilecek.
D) Koca şehirde / bir tanıdığı da / yokmuş.
E) Bize / ne yaptığını / gördün mü şimdi!

Unutulur mu derin şafaklarda
Seninle gecen mesut dakikalar
19. Bu dizelerdeki altı çizili bölümün oluşturduğu öğe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne B) Nesne C) Yüklem D) Dolaylı tümleç E) Zarf tümleci

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Yaşlı adam / sağ elindeki iri şövalye yüzüğünü / oynattı.
B) Havaların kurak gitmesi / bütün çiftçileri / endişelendiriyordu.
C) Akşamdan beri / yarın sabah / yola çıkmam gerektiğini / düşünüyordum.
D) Bu muhteşem eseri / hayret dolu bakışlarla / seyretti.
E) Bu çocukları / kesinlikle / sınıfa / almamalısınız.

Dün oldukça görkemli bir törenle hizmete giren okulda, öğrencilere eğitim ve öğretim hizmeti verilecektir.
21. Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Zarf tümleci, dolaylı tümleç, özne, yüklem
B) Zarf tümleci, dolaylı tümleç, nesne, yüklem
C) Dolaylı tümleç, dolaylı tümleç, nesne, yüklem
D) Dolaylı tümleç, dolaylı tümleç, özne, yüklem
E) Zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem

Müşteriler, su darlığından yapış yapışlığı bir türlü giderilemeyen çay bardaklarına sebebi bilinmez bir acelecilikle saldırıyorlar.
22. Yukarıdaki cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Özne - zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem
B) Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem
C) Özne - nesne - dolaylı tümleç - zarf tümleci -yüklem
D) Özne - zarf tümleci - nesne - dolaylı tümleç -yüklem
E) Özne - dolaylı tümleç - dolaylı tümleç - yüklem

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nerede, neyi, ne zaman” sorularının cevabı vardır?
A) En güzel kalemini okulda kaybetmiş.
B) İşyerinde çöpleri sabahleyin topluyorlar.
C) Bu sorunları halletmek çok zor.
D) Evde bekleyen çocukları kim düşünür?
E) Onlar bizi şimdi de anlamaz

24. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Buradaki tepeler baştanbaşa ormanla kaplıydı.
B) Buradaki kuşların tüyleri şaşılacak kadar parlaktı.
C) Buradaki çamların hepsi yemyeşildi.
D) Buradaki orman, varlığını şu ırmağa borçluydu.
E) Buradaki ağaçların dibi ötekilere göre dana ıslaktı.
                                                       (1990 - ÖSS)

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklemden önce gelen sözcüklerin tümü nesne grubunu oluşturmuştur?
A) Okulların ne zaman kapanacağını gazeteden öğrendim.
B) Onun gelişiyle birlikte evde derin bir sessizlik başlardı.
C) Kapıların boyanması uzun zaman alıyor.
D) Her kitabın özgün bir konusunun olmasını isterdi.
E) Çocuk Şenliği gösterilerini büyükler de ilgiyle izledi.
                                                     (1988-ÖYS)

26. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne Kullanılmamıştır?
A) Yaz tatilini bu dağ köyünde geçireceklerdi.
B) Sanat hayatı boyunca yalnızca iki kitap yayımladı.
C) Oltamın etrafında balıklar var.
D) Ben sonsuz bir deniz düşünürüm.
E) Kuşlar yine onun türküsünü söyler.

İnsan büyüdükçe çocukluktan kalma bazı huylarını bırakıp kendisinden beklenen sorumlulukları üstlenmesini öğrenir.
27. Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Özne - zarf tümleci - nesne - yüklem
B) Özne - nesne - zarf tümleci - yüklem
C) Nesne - zarf tümleci - özne - yüklem
D) Zarf tümleci - dolaylı tümleç - özne - yüklem
E) Özne - zarf tümleci - yüklem

Usta yazarın yeni çıkardığı öykü kitabındaki kişiler tanıdıktı.
28. Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Özne-yüklem
B) Özne - nesne - yüklem
C) Özne - zarf tümleci - nesne - yüklem
D) Nesne - dolaylı tümleç - özne - yüklem
E) Özne - zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem

Kenti ikiye bölen yarımadanın ucundaki tepede gökyüzüyle kucaklaşan bir kale vardır.
29. Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) Dolaylı tümleç, özne, yüklem
B) Nesne, zarf tümleci, yüklem
C) Özne, nesne, dolaylı tümleç, yüklem
D) Nesne, zarf tümleci, özne, yüklem
E) Zarf tümleci, dolaylı tümleç, nesne, yüklem

      Kardeşim, şairin son kitabını henüz okumamış.
30. Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Özne - nesne - yüklem
B) Özne - zarf tümleci - yüklem
C) Özne - yüklem
D) Özne - nesne - zarf tümleci - yüklem
E) Özne - zarf tümleci - nesne - yüklem

31. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Kel yanında kabak anılmaz.
B) İki emini bir yemin aralar.
C) Eskisi olmayanın yenisi olmaz.
D) Kara haber tez duyulur.
E) Kırk hırsız, bir çıplağı soyamamış.

32. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin öznesi gizli öznedir?
A) Pilav yiyen, kaşığını yanında taşır.
B) İki testi tokuşunca, biri elbet kırılır.
C) Göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar.
D) Üzümünü ye de bağını sorma.
E) Babanın sanatı oğula mirastır.

33. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğeleri “özne-nesne-yüklem” biçiminde sıralanmıştır?
A) Sana getirdiğim kitapların hepsi okunacak.
B) Saygı göstermeyi bilmeyene saygı duyulmaz.
C) Kış güneşi iliklerimizi ısıtıyor.
D) Ailesini ziyaret etmeyi düşünüyor.
E) Size, uymanız gereken kuralları hatırlatayım.

34. Aşağıdakilerin hangisinde, cevap cümlesi sadece dolaylı tümleçten oluşmuştur?
A) Sorunlarını kime anlatıyorsun?
   - Kardeşime.
A) Kimi görmek istiyorsunuz?
    - Ahmet Bey’i.
C) Ne yemek istersiniz?
   - Döner.
D) Kaç kişilik yer ayırttınız?
    - Beş.
E) Nereyi arıyorsunuz?
   -Çarşıyı.

Birkaç roman yazmakla beraber.............
35.Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa, cümlenin öğeleri sırasıyla zarf tümleci, dolaylı tümleç, özne ve yüklemden oluşur?
A) sanat hayatında öykücülüğü ön plandadır.
B) asıl ününü hikâye ve denemelerine borçludur.
C) gerçek ustalığını ve birikimini öykülerinde görürüz.
D) çoklukla sivri çıkışlarıyla dikkat çekmiştir.
E) siyasetçi kimliği edebiyatçı kimliğinin önündedir.

“Her ne kadar, küreselleşen bir dünyada, iletişim teknolojisinin nimetleriyle uygarlıklar hiç olmadığı kadar birbirleriyle temas ediyor olsa da bu temas, her zaman olumlu sonuçlar yaratmıyor.”
36.Bu cümlede, temel cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) iletişim teknolojisinin nimetleriyle
B) olumlu sonuçlar
C) bu temas
D) küreselleşen bir dünyada
E) uygarlıklar

I. Konularını tarihten, efsane ve destanlardan alan ilk tiyatro türünün adı tragedyadır.
II. Tragedya XVII. yüzyılda özellikle Fransa’da yeniden canlandırılır.
III. Klasisizm döneminde önce manzum, sonra mensur tragedyalar yazılır.
IV. Komedya insanların, toplum gerçeklerinin gülünç yanlarını anlatır.
V. Konusunu genellikle gerçeklerden alan dramın belirli, kesin kuralları yoktur.
37.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri öğeleri ve öğelerinin sıralanışı bakımından aynıdır?
A) I. ve II. B) I. ve III. C)I. ve V. D) II. ve V. E) II. ve IV.

38. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde özne, bir söz öbeğinden oluşmamaktadır?
A) Açın kursağına çörek dayanmaz.
B) Her ağacın meyvesi olmaz.
C) Büyük balık küçük balığı yer.
D) Kimsenin âhı kimsede kalmaz.
E) Su testisi su yolunda kırılır.

39. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı, özne de yüklem de değildir?
A) - Kardeşiniz nerede?
    - Londra’da.
B) - Kim söyledi?
    -Annem.
C) - Resimler nasıldı?
    -Güzel.
D) - Bana ne aldın?
    - Küpe.
E) -Nedir bu?
    - Kalem.

40. Aşağıdaki ikili dizelerden hangisi bitmemiş bir cümle durumundadır?
A) Yaşamının en koyu gününde
    Rastlamıştı ona birdenbire
B) Öyle coşku falan değil de
    Bir korku sinmişti içine
C) Geçip gider diye
    Sahiplenmedi uzun süre
D) Nedensiz, öylesine
    Ama çabuk, derininden
E) Korkusuna yenildi
    Kendisi de sevgisi de

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 A

D D D D C

 C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 E A D E E A  C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 D

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 C

 

 

İLGİLİ İÇERİK

CÜMLENİN ÖGELERİ TESTİ-01

CÜMLENİN ÖGELERİ TESTİ-02

CÜMLENİN ÖGELERİ TESTLER

CÜMLENİN ÖĞELERİ

CÜMLENİN ÖGELERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi