Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CÜMLENİN ÖGELERİ TESTİ-02

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, diğerlerinden farklı bir öğe oluşturmuştur?
A) Bu küçük, sıkıcı kasaba canına tak demişti artık.
B) Birkaç gün sonra bütün işlerden elimi eteğimi çekeceğim.
C) İlkin başını sokacak bir dam altı bulmalıydı.
D) O bu kasabada parmakla gösterilen biriydi.
E) İşler biraz kötüleşince bütün arkadaşlarını yüzüstü bırakmış.

2. En çirkin, en biçimsiz insanlar dahi, o çirkinliklerini, biçimsizliklerini örtmenin, başka güzelliklerle karşılarındakilere unutturmanın yolunu bilirler.” cümlesinde altı çizili kısmın öğe bakımından özdeşi, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Çocukluğu atlattıktan sonra, bazı insanlarda, herkesin yaptığı işi onlardan daha başka türlü ve daha iyi
B) İşinizi yaparken onu olabildiğinden daha yüksek bir düzeye çıkarmaya gayret edeceksiniz.
C) “Hiç kimse çalışmıyor, ben niçin çalışıp da yorulayım.” diyen, başarılı olamaz.
D) Siz olağanüstü bir gayret sarf edip, çevrenizdeki başarılı insanları örnek alarak kendinizi yetiştiriniz
E) Çalışma hayatında hızlı gitmek, dengesiz çalışmakla ve tabana kuvvet koşmakla olmaz.

3. Aşağıdaki sorulara verilen cevaplardan, hangisi dolaylı tümleç görevindedir?
A) — Gideceğimiz araba hangi duraktan kalkacaktı?
    — Bilmiyorum.
B) — Bana vermeyi düşündüğün kitaplar bu dolapta mı?
    — Orada.
C) — Ne zamandır ders çalışıyorsun, neye hazırlık bu böyle?
    — Sınavlara.
D) — Bu paketleri nereye götüreyim?
    — İçeri.
E) — Bugünkü davet için ayakkabılarını ödünç alabilir miyim?
    — Elbette.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, zarf tümlecini buldurmaya yöneliktir?
A) Gece bana telefon ettiğinde saat kaçtı?
B) Sana bizim evin yerini soran, nasıl bir adamdı?
C) Bizim, eve ne zaman döneceğimizi sana kim söyledi?
D) Okulların ne zaman kapanacağını, kimden öğrenebiliriz?
E) Öğretmenin sınavda aynı soruyu soracağını nereden bildin?

5. Aşağıdaki sorulara verilen cevaplardan hangisi herhangi bir öğe olarak kullanılamaz?
A) — Deminden beri dalgınsın ne düşünüyorsun böyle?
    — Hiçbir şey.
B) — Buraya geldiğin günden beri aynı masada mı oturuyorsun?
    — Niçin şaşırdın?
C) — Söyle bakalım, onunla burada buluşacağın doğru mu?
    — Çok mu önemli?
D) — Nereye koydun yine benim kalemleri?
    — İşte!
E) — Onu bir daha görmemeni söylememiş miydim sana?
    — Söylemiştin.

Yeni özlerle yeni biçimler ortaya koyma çabası, bizi diri bileşimlere götürmektedir.
6. Bu cümledeki altı çizili kısmın öğece özdeşi aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A) Sanatçı, eserlerini özgün bir anlatımla oluşturulursa daha çok sevilir.
B) Sanat hayatımın en güzel günlerini bana bu eserim tattırdı.
C) Sanat, estetik bir güzelliktir, güzelliği kavramasını bilenler için.
D) Sanatçı dostlarım beni bu kötü günümde de yalnız bırakmadı.
E) Sadece güzellik anlayışıyla oluşturulan sanattan mutlaka uzak durulmalı.

“Büyük Menderes’in etrafına sağlı sollu dizilmiş, ta Egeye kadar uzanan pamuk tarlalarında hummalı bir faaliyet vardı.”
7. Bu cümlenin öğelerinin sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Dolaylı tümleç, zarf tümleci, özne, yüklem
B) Dolaylı tümleç, dolaylı tümleç, özne, yüklem
C) Dolaylı tümleç, zarf tümleci, nesne, yüklem
D) Dolaylı tümleç, özne, yüklem
E) Dolaylı tümleç, nesne, yüklem

Cümlede bulunmayan ancak yüklemin bildirdiği şahıstan anlaşılan öznelere gizli özne denir.
8. Aşağıdakilerin hangisinde bunun bir örneği vardır?
A) Anne, bunu bana çocukluğumda mı almıştın?
B) Nereden geldiği belli olmayan sudan içilmez.
C) Bakışlarından, benim sözlerime alındığı belli oluyordu.
D) Bugün en sevdiğim kitabım ortadan kayboluvermişti.
E) Bir akşam gecenin geç bir saatinde kapı çalınır.

9. Aşağıdakilerden hangisi tek öğeli bir cümledir?
A) Yaz sıcağında böyle bir yolculuğa çıkmak akıl kârı değildi.
B) Bu filmin ne zorluklarla çekildiğini bilmezsiniz siz.
C) Kar yağışının iki gün daha süreceğini söyledi yetkililer.
D) Güneşin çabucak battığı uzun ve kasvetli kış günlerinden biriydi.
E) Eski arkadaşlarla her yılın ilk hafta sonunda bir araya gelirdik.

Bir kunduracının camekânında renk renk, desen desen kadın terlikleri duruyordu.
10. Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Özne, yüklem,
B) Özne, nesne, yüklem
C) Dolaylı tümleç, yüklem
D) Dolaylı tümleç, özne, yüklem
E) Zarf tümleci, özne, nesne, yüklem

Ulu bir dağın gölgesi olup ovaya düşen, eski Osmanlı başkentlerinden biridir Bursa.
11. Bu cümlenin öğeleri aşağıdaki l erden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Yüklem, özne
B) Nesne, yüklem, özne
C) Zarf tümleci, özne, yüklem
D) Dolaylı tümleç, nesne, yüklem
E) Zarf tümleci, yüklem, nesne

Bataklıktan geçenin paçasına çamur bulaşır.
12. Yukarıdaki atasözünün öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Özne, nesne, yüklem
B) Nesne, dolaylı tümleç, yüklem
C) Dolaylı tümleç, nesne, yüklem
D) Zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem
E) Dolaylı tümleç, özne, yüklem

Duvardaki tablo çok değerliydi.
13. Bu cümledeki altı çizili öğenin özdeşi aşağıdakileri hangisinde yoktur?
A) Çocukları güzel bir gelecek bekliyor.
B) Bahçe kapısı birdenbire açıldı.
C) Kardeşimin yazısı çok güzeldi.
D) Dere yatakları iyiden iyiye kurudu.
E) Yarın hayvanat bahçesine gidilecek.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Irmağa giden yol / göz alabildiğine uzanan şeftali bahçelerinin arasından / geçerdi.
B) Taşkın dere ayaklarının çamurlu, ıslak tuttuğu bu gölgeli yerlerde / otlar / yeniden / yeşerebilir.
C) Suların serinliği ve bereket içindeki bahar / bu bahçelerde / kışa kadar / sürer.
D) Her tarafa / şeftali kokusunun dolup sindiği, durgun, sıcak günlerde / işsizler eğlenirlerdi / burada.
E) Yüksek dallardaki olgun, ballı şeftaliler / yumuşak bir sesle / yerlere / yavaş yavaş / dökülürdü.

Vapur rıhtımdan kalkıp da Marmara’ya doğru uzaklaşmaya başlayınca, yolcularını uğurlamak için gelenler, üzerlerinden ağır bir yük kalkmışçasına ferahladılar.
15. Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Nesne - dolaylı tümleç - özne - yüklem
B) Özne - belirtili nesne - özne - zarf tümleci -yüklem
C) Zarf tümleci - özne - zarf tümleci - yüklem
D) Zarf tümleci - dolaylı tümleç - özne - yüklem
E) Dolaylı tümleç - özne - zarf tümleci - yüklem

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması özne görevinde kullanılmıştır?
A) Ağzından çıkanı kulağın duymuyor sanırım.
B) Ben böyle sözlere hiç kulak asmam.
C) O gün üzerinde siyah bir takım vardı.
D) Çalışkan çocukları her yarışmaya gönderiyorum.
E) Korkusuz adamı, ölümle korkutamazsınız.

Şehrin caddeleri, böyle bir insan selini, o güne kadar hiç görmemişti.
17. Bu cümlenin öğelerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Nesne - zarf tümleci - özne - yüklem
B) Özne - nesne - zarf tümleci - dolaylı tümleç -yüklem
C) Nesne - özne - zarf tümleci - zarf tümleci -yüklem
D) Özne - nesne - zarf tümleci - zarf tümleci -yüklem
E) Dolaylı tümleç - nesne - zarf tümleci - yüklem

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Şu gördüğünüz / Türkiye’nin en yüksek dağlarından biridir.
B) Bize / getirdiği hediyeleri / çok / beğenmiştik.
C) Görevliler / hepimizin kimlik kartını / kontrol ettiler.
D) Yan komşumuzun, / size / selamı / vardı.
E) Son yağmurlar / yazın çatlayan topraklarını / adamakıllı / yıkamıştı.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bazen” sözcüğü, dolaylı tümleçleri birbirine bağlamaktadır?
A) Ahmet Bey, bazen konuştukça konuşur, bazen de susardı saatlerce.
B) Bu görevi bazen sanatçılar, bazen de politikacılar yerine getirir.
C) Çocukken, bazen kalemsiz, bazen deftersiz giderdik okula.
D) Bazen çarşıda, bazen bir köşe başında görürdük onu.
E) Dükkâna bazen o, bazen de kardeşi gelirdi.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Adamcağız / duyduğu her şeye / inanıyor.
B) Neyi / nerede kullanacağını / enine boyuna / duşundu.
C) Önüne getirilen her belgeyi / kılı kırk yararcasına / inceliyordu.
D) Toplantıda söylenen her sözü / dikkatlice / dinlemelisin.
E) Ne yapacağınıza / iş işten geçmeden / karar vermelisiniz.

21. Aşağıdaki sorulardan hangisi dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir?
A) Niçin öğleden önce okuldan arabayla ayrıldı?
B) Öğleden önce arabayla okuldan mı ayrıldı?
C) Öğleden önce okuldan arabayla mı ayrıldı?
D) Okuldan arabayla öğleden önce mi ayrıldı?
E) Öğleden önce okuldan arabayla ayrıldı mı?

Hececiler, büyük bir özveri göstererek, daha önceki büyük şairlerin açtığı yolu genişletmişlerdir.
22. Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
A) Özne B) Nesne C) Dolaylı tümleç D) Zarf tümleci E) Yüklem

Pınardan denize kadar damlarken yağmur
Şarkısını tüm yaşama dinletir su
23. Bu dizelerdeki altı çizili bölümün oluşturduğu öğe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne B) Dolaylı tümleç C) Nesne D) Yüklem E) Zarf tümleci

24. "Bu çiçekleri nereden aldın?" sorusuna verilecek cevap cümlenin hangi öğesidir?
A) Özne
B) Belirtili nesne
C) Belirtisiz nesne
D) Dolaylı tümleç
E) Yüklem

25. "Neyi, nerede, neden anlattığımı unutmuşum." cümlesinde unutulduğu vurgulanan şeyleri tümüyle içeren cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) öğrencilik günlerinizi, Londra dönüşünde biz eski arkadaşlarınıza uzun uzun anlatmıştınız.
B) öğrencilik günlerinizi, bir arkadaş toplantısında kimi arkadaşlar yurt dışına gideceği için anlatmıştınız.
C) öğrencilik günlerinizi, adınıza düzenlenen bir toplantıda bizlere coşkuyla anlatmıştınız.
D) Öğrencilik günlerinizi, sıkıntılar, güçlükler karşısında yılmadığınızı belirtmek için anlatmıştınız.
E) Öğrencilik günlerinizi sizden anlatmanız istendiği için ayrıntılarıyla anlatmıştınız.
(1981 - ÖSS)

26. "Çocuk" kelimesi aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne göreviyle kullanılmıştır?
A) Çocuğun çığlığı odadaki herkesin irkilmesine yol açtı.
B) Siz de çocukla çocuk olmayın.
C) Odanın içinde iki çocuk vardı.
D) Avukat Dursun Bey, ayak işlerini görecek bir çocuk bulmuştu.
E) Arkadaşlarının hangi tarafa gittiğini oynayan bir çocuğa sordu.

27. Aşağıdakilerden hangisinde yüklemden önceki kelimelerin tümü cümlenin nesnesidir?
A) Bütün bir ömründe yaşadıklarını bu eserinde anlatıyor.
B) Önce, yeni yazılan sayfaları kontrol etti.
C) Edebiyatımızdaki son yirmi yılın akımlarını gözden geçirelim.
D) İyi bir eleştirmenin sabrı ve sorumluluğu olmalıdır.
E) Bazı yazarlar eserlerinde toplumun değişen görünüşünü işlemişlerdir.

Yazar, son yazısında...................
28.Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlenin öge sayısı ötekilerden farklı olur?
A) kitabını niçin geç yayımladığından söz ediyor
B) yöneticileri çok sert bir biçimde eleştiriyor
C) genç okurlara bazı romanları tavsiye ediyor
D) ülke sorunlarını ironili bir dille kaleme almış
E) tanık olduğu olayları yansız bir tutumla anlatmış

29.Aşağıdaki cümlelerden hangisi, özne, nesne, zarf tümleci, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur?
A) Kardeşim, ödevini yine erkenden bitirmiş.
B) Yolcular, biletlerini alıp otobüse biniyordu.
C) Öğrenciler, ödevlerini daha dikkatli hazırlamaya başladı.
D) Çocuk, babasının verdiği harçlıkları hemen kumbaraya atıyordu.
E) Arkadaşım, bu seneki soruların daha kolay olacağını söylüyor.

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Çocuğun neşesi / babası gidince / kayboldu.
B) Kitapları hakkında yazılanları / bir dosyada / biriktiriyordu.
C) Gündüzleri / çevredeki çocuklarla / oynardı.
D) Dedesinin hediye ettiği kalemi / yanından / hiç / ayırmazdı.
E) Pazar sabahları / köye gelen satıcılar / akşama doğru / dönerdi.

31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış belirlenmiştir?
A) Bazı yazarların sohbetleri yazıları kadar güzel değildir.
B) Okuduğumuz okulun yurdu. Yeni Cami’nin tam karşısındaydı.
C) Bahçe çitlerinin ardındaki tek katlı evlerde televizyon ışıklarının titrediğini görüyorum.
D) Yaşlı kadın oturduğu yerden kalkmaya cesaret edemedi.
E) Planladığın gibi çalışacak olursan başarı kollarının arasında, avucunun içindedir.

32. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat tamlaması özne değildir?
A) İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
B) İki gönül bir olursa samanlık seyran olur.
C) Akacak kan, damarda durmaz.
D) Şaşkın misafir, ev sahibini ağırlar
E) Akan çay, her zaman kütük getirmez.

33. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem birden çok sözcükten oluşmamıştır?
A) Mektup, gerçek yaşamdan kaynaklanan öğretici boyutlu bir yazı türüdür
B) Ağrı Dağı'nın yamacında dört bin iki yüz metrede, bir göl vardır.
C) Aile çevremde bulananlar, okuryazar insanlar değillerdi.
D) Koridorda tanıdık, tanımadık ayak sesleri bir o yana, bir bu yana gidip geliyor.
E) Bu kahve, apartmanlar blokunun altında, parkın biraz ötesindedir.

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) kaldırılırsa cümlenin öğesinde değişiklik olmaz?
A) Tartışmasız, öykülerinde insanın iç dünyasına eğilip insanlara ayna olmuştur.
B) Başkalarındaki beni, bendeki başkalarını aradığım için yazıyorum.
C) Çehov gibi, öykülerinde hep insan gerçeği karşımıza çıkar.
D) Duygu, bütünlüğü sağlayan bir gerçeklik olarak duruyor karşımızda.
E) Cemal Süreya, tarzının hep iyi bir uygulayıcısıydı yıllar boyunca.

35. “Sanat” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne göreviyle kullanılmıştır?
A) Sanat, tüm toplumların en büyük zenginliğidir.
B) Her zaman sanat, bu güzellikleri yaratır.
C) Sanat, herkes için güzellikler sunar.
D) Sanat, her adımında acımasızca eleştiriliyor.
E) Bize göre sanat da bunu açıklayamaz.

36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “herkesi” sözcüğü, kullanıldığı yere göre cümlenin en önemli öğesi durumuna getirilmiştir?
A) Bu olay, herkesi derinden sarsmıştı.
B) Herkesi biraz düşünmeye davet ediyorum.
C) Birazdan buraya herkesi toplayacağım.
D) Korkularımız herkesi biraz uzaklaştırdı.
E) Bazı insanlar herkesi kendi gibi sanır.

Haldun Taner, hikâyelerinde toplum gerçeklerini alaysı bir anlatım ve gözlemci bir tutumla yansıtır.
37.Yukarıdaki cümlede, altları çizili sözcüklerin karşıladığı kavramları öğrenmek amacıyla bir soru cümlesi oluşturulursa bu cümlede aşağıdaki sözcük dizilerinden hangisi tümüyle yer alır?
A) nerede - nasıl - neyi
B) nerede - neyi - nasıl
C) nerede - kim - nasıl
D) nerede - ne - neyle
E) nerede - nasıl - neyle

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Kimse kendi gözbebeğini / gözünün önünden / ayırmaz.
B) Oteldeki odamın önü / eli mektuplu gençlerle / dolu.
C) Geniş caddeleri geçtikten sonra/otele doğru / ilerliyoruz.
D) Masallarda / zaman ve kişiler / hayal dünyamızı / zorlayabilir.
E) Gezmek / biraz da / hayatı tazelemek değil midir?

39. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sıfat tamlaması belirtisiz nesne görevindedir?
A) Geç kalan öğrenci, özür dilemeden yerine geçti.
B) Herhangi biri bana, şu anlatılanları anlatabilirdi.
C) Sözcükler, bazı anlarda öyle anlamsız kalır ki...
D) Doğduğu andan itibaren, bu sorulara yanıt aradı.
E) Çocuklar, hemen arkamda bir sıra oluşturdular.

40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik belirtili nesne görevindedir?
A) Ülkeye döndüğünü duyunca gerçekten heyecanlandım.
B) Bunları sizlerle de paylaşmayı gönülden istiyorum.
C) Gülmeye daima hazır biri olması onu sevimli kılıyor.
D) Ön yargılarla yaşayan insanların kaçınılmaz yenilgisi bu.
E) Günümüzün komşuluk ilişkileri zayıflayıp bozuldu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C D C E D E D A D D
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A E E D C C D B D B
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B C E D B D C A D A
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
E B B B D C B A E B

 

İLGİLİ İÇERİK

CÜMLENİN ÖGELERİ TESTİ-01

CÜMLENİN ÖGELERİ TESTİ-03

CÜMLENİN ÖGELERİ TESTLER

CÜMLENİN ÖĞELERİ

CÜMLENİN ÖGELERİ

 

Üye Girişi