Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CÜMLENİN ÖGELERİ TESTİ-01

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, nesneyi buldurmaya yönelik değildir?
A) Bu evin neresini beğenmediler acaba?
B) Dünyada en çok nereyi görmek istersin?
C) Dereceye girenlerden kaçını ödüllendireceksiniz?
D) Acaba buradaki arsaya ne yapacaklar?
E) Kimi aradığımı sana o mu söyledi?

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) İnsanın elini böyle parçalayan sazı parçalamalı.
B) Saz dediğin sadece ruhu değil bedeni de dinlendirmeli.
C)Rayiha, eski müziğin yaşatılmaya çalışıldığı bu tarihi evin adıydı.
D) Bizim karşımızdaki evde oturan neyzen, herkese bedava ney kursu veriyordu.
E) Sokağın tam köşesinde bulunan müzikevini taşımışlar.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde adlaşmış sıfat nesne görevindedir?
A) Biletsiz yolcular büronun önünde beklesin
B) Bu çay ocağında çoğu zaman av meraklılarını görürdüm.
C) Her sabah bir sürü satıcı yolun kenarlarına dizilirdi.
D) Çocukların daha iyi bakılması için bir bakıcı arıyorum
E) Arabacı bu yoldan gidilemeyeceğini söyledi.

4. Aşağıdaki soru - cevap cümlelerinin hangisinde sorulan öğeyle cevap olan öğe aynı değildir?
A) — Bizi de çağırırlarsa ne yapacağız?
— Gitmeyeceğiz.
B) — Verdiğim romanı okudun mu?
— Okumadım.
C) — Otomobilin neresi arızalıydı?
— Freni.
D) — Hangi daireyi kiralamak isterdiniz?
— Deniz manzaralı olanı.
E) — Söylediklerinden bir sonuç çıkarabildin mi?
— Sanırım.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç, yüklemleri birbirine bağlamıştır?
A) Size bunu bildiğimi ve çözmeye çalışacağımı söylemiştim.
B) Aldığım tablo hem çok ünlü bir ressamın eseriydi, hem de oldukça pahalıydı.
C) Müdürün odasından çıkan memur, istediğini alamadığı için çok ama çok üzgündü.
D) Ya para istemek ya da su içmek için her gün bizim kapıyı çalardı.
E) Gelenlere ikram edecek ne kahvem ne de başka bir şeyim vardı.

Sıfatlar ekeylem alarak yüklem görevinde bulunabilir.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi buna örnek gösterilebilir?
A) Bir merdivenin altında, bulabildikleri birkaç beze sarılmış iki küçük çocuk vardı.
B) Sokaklar, ufak bir yağmurda göle dönüşen çukurlardan geçilmiyordu.
C) Günlerdir aradığım kitap meğer kitaplığın en üst rafındaymış.
D) Buraya gelmem, aslında onun bu konuda ne düşündüğünü öğrenmek içindi.
E) Baban eskiden sanki biraz daha sakin, biraz daha anlayışlıydı.

Ağaçların yapraklarını isteksizce döktüğü bir mevsimi yaşıyoruz.
7. Bu cümleyle öğeleri yönünden özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Beni, bütün ömrümü geçirdiğim bu ev dinlendiriyor.
B) İşçiler, kaldığım evin bahçesinde bulunan havuzu tamir ediyorlardı.
C) Bu kadar güzel bir bahçesi olan başka bir ev görmemiştim.
D) Evin arka tarafında bulunan yaşlı bir çınarın dalları, yattığım odanın camını kapatmıştı.
E) Ben artık düşünmeden terk ettiğim o kalabalık, sıkıcı, sahte insanların yaşadığı şehri hatırlamak istemiyordum.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne... ne... bağlacı özneleri bağ lama görevindedir?
A) Artık çevremizde ne güler yüzlü insanlar ne cıvıl cıvıl çocuklar kalmıştı.
B) Bu okula geldi geleli ne babasını ne arkadaşlarını aramıştı.
C)Şimdi yanında ne masallar anlatan ninesini bulabiliyordu ne de ona şekerler alan dedesini.
D) Bana ne çalışacağım bir masa ne de kitaplarımı koyacağım bir dolap verdiler
E) İleri sürdüğüm düşünceleri ne kabul ediyor ne de tamamen reddediyordu.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, dolaylı tümleci buldurmaya yönelik değildir?
A) Bu kalemi hanginizden almıştım?
B) Akşam yemeğini nerede yiyeceğiz?
C) Bu mektubu kime göndereceksiniz?
D) Bu oyuncakları kaça satıyorsunuz?
E) Eşyaları dolaba mı yerleştireyim?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, zarf tümlecini buldurmaya yöneliktir?
A) Arkadaşının babası nasılmış?
B) Yiyecekleri hangi poşete koydun?
C) Toplantıya kaç kişi katıldı?
D) Siz bu kente nereden geldiniz?
E) Orada kaç gün kalacaksınız?

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?
A) Size geçen akşam bir paket gelmişti.
B) Ben bu tür eğlencelerden hoşlanmıyorum hiç.
C) Artık havalar yavaş yavaş soğumaya başlar.
D) Kaç gündür midemde hafif bir ağrı var.
E) Eskiden oturduğum evde yangın çıkmış.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgeç tümleci vardır?
A) Havalar soğumadan yakıtımızı almalıyız.
B) Antalya sımsıcak kumlarıyla büyülüyor turistleri.
C) Vapurumuz mavi dalgaları yararak ilerliyordu.
D) Perdelerin arasından ince bir gün ışığı süzülüyor.
E) Oda karanlık olduğundan duvarları beyaza boyamışlar.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne kullanılmıştır?
A) Biraz sonra herkes gülmeye başladı.
B) Heyecandan bir an aklı karıştı.
C) Bugün dışarıda soğuk bir hava vardı.
D) Akşam sadece peynir ve ekmek yediler.
E) Defter ve kitapları masanın üstünde kalmıştı.

14. Aşağıdaki sorulardan hangisi dolaylı tümleci bulmaya yöneliktir?
A) Başkanlık seçimlerini kim kazanacak?
B) İstediğimiz kitapları ne zaman getirecekler?
C) Müdürler bugünkü toplantıya katılacak mı?
D) Amcasının arabasının nesi değişecekmiş?
E) Öğretmenler toplantısı yarın sabah nerede yapılacak?

Dün sınıfta kardeşimin hem kitabı hem kalemliği kayboldu.
15. Yukarıdaki altı çizili bölüm cümlenin hangi öğesidir?
A) Belirtisiz nesne B) Belirtili nesne  C) Özne D) Zarf tümleci  E) Yüklem

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) O güzel günleri / bir daha yaşamayı / çok / isterdim.
B) Çocuğunu / kaybeden bir anne kadar / üzgündü.
C) Karşıdaki evde / bir adam / tek başına / yaşıyordu.
D) Duyduğu güzel sözleri / defterine / not ederdi.
E) Buraya ilk geldiğimizde / sen / çocuktun.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru nesneyi bulmaya yöneliktir?
A) Bunu yarın okula sen mi götüreceksin?
B) Çiçekleri yarın öğretmene kim verecek?
C) Kardeşinle sinemaya yarın mı gideceksiniz?
D) Teyzemler yarın buraya mı gelecek?
E) Yarın arkadaşına bu kitabı mı vereceksin?

Çiftlik evinin geniş bahçesinde ağaçların dallarıyla çevrilip gölgeleriyle kuşatılmış birçok ufak havuz vardı.
18. Yukarıdaki altı çizili bölüm, cümlenin hangi öğesidir?
A) Özne
B) Belirtili nesne
C) Dolaylı tümleç
D) Zarf tümleci
E) Belirtisiz nesne

Tren, Kumkapı'ya yaklaşırken, pencereden gelen rüzgâr yüzümü tatlı tatlı okşuyordu.
19. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Nereye B) Ne C) Neyi D) Nasıl E) Ne zaman

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç ve yüklem sırasıyla verilmiştir?
A) Tam Selma Hanım böyle düşünürken avludan Selman Efendi’nin kalın sesi işitildi.
B) Böylelerine kınayarak değilse bile herhalde acıyarak bakılıyordu.
C) Size güceniyorum, şimdiye kadar benim evime hiç gelmediniz.
D) Bahçe kapısının gıcırtısı, rüzgârlı günlerde, evin en kuytu köşesinden duyulurdu.
E) Bir Anadolu köylüsünün yüzüne hiç dikkatle baktığınız oldu mu?

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, zarf tümlecini buldurmaya yöneliktir?
A) Saçlarını hangi dert böylesine ağarttı?
B) Bunca yıl bu yükü kim taşıdı sırtında?
C) Talih kime gülecek dersin bu kez?
D) Yıllar benden ne ister acaba?
E) Ne gün doğacak güneş üstümüze?

Çocukken, kitap okumanın bana verdiği mutluluğu, başka hiçbir şeyde bulamazdım.
22. Bu cümledeki altı çizili bölümün oluşturduğu öğe aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) Bu yıl sınavı kazanacağına hepimiz inanıyorduk.
B) Babası, onun büyük bir adam olmasını isterdi.
C) En zor işleri bu zavallı çocuğa yaptırırlardı.
D) Anadolu insanı, o yıllarda, bir dilim ekmeği bulamıyordu.
E) Onun tatlı konuşmasını saatlerce dinlerdik.

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci kullanılmamıştır?
A) Oraya geldiğimizde sizi nasıl bulacağız?
B) Adam, gözlerini açtığında çocuğunu karşısında gördü.
C) Derse geç kaldığından, sınıfa girmek istemiyordu.
D) Uzun bir yolculuktan sonra kamp yerine ulaştık.
E) Gökyüzünü yağmur bulutları kaplamıştı.

24. "Küçük yemyeşil bir bahçe" sözleri aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne görevinde kullanılmıştır?
A) Ev, küçük yemyeşil bir bahçenin odasındaydı.
B) Küçük yemyeşil bir bahçeyi geçerek eve geldik.
C) Evin arka kapısı küçük yemyeşil bir bahçeye açılıyordu.
D) Perdeyi açınca küçük yemyeşil bir bahçe gördüm.
E) Evin arkasında küçük yemyeşil bir bahçe vardır.

25. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, "masal" sözcüğü nesne görevindedir?
A) Masallarda kalsa korkular Tarla sürse kırlangıçlar
B) O günden bugüne yâdigâr Bir yarım masal kaldı
C) Masal dinledi yıldızlar Gökyüzü ağarıncaya dek
D) Çocukluğum masal gibi geçti Adlarını öğrendim otların, çiçeklerin
E) Biz iyiye iyi, güzele güzel dedik Masallardan çektik dizeleri
(1989-ÖYS)

Sonbaharın hırçın rüzgârı, önüne kattığı yaprakları sabaha kadar bir o yana bir bu yana savurarak, küçük dereye ulaştırdı.
26.Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Ne? B) Nasıl? C) Neyi? D) Ne zaman? E) Nereye?

Bahar, yağmurların ardısıra
Hayat getirmiş eski bozkıra
27.Yukarıdaki dizelerde yer alan son öğe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dolaylı Tümleç B) Özne C) Zarf Tümleci D) Belirtili Nesne E) Yüklem

28. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı tümleci bulduran sorulardan biri değildir?
A) Nereden? B) Kime? C) Neye? D) Hangisini? E) Kimde?

29. Aşağıdaki cümlelerden hangisi zarf tümleci, yüklem ve özneden oluşmuştur?
A) Gün bitmeden başladı yarınsız insanların gecesi.
B) Başımızın üstünde bir bulutun güneşe asılmış gölgesi var.
C) Ömrümü baştanbaşa hesaba çeken bir gecenin ortasındayım.
D) Şimdi boş sahili, gurbetle bekler, kimsesiz çöllerin yorgun seyyahı.
E) Son ışıklar iner uyuyan nehre, ufku mineleyen kızıl akşamdan.

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) tümleci vardır?
A) İki saat sonra, beklediğiniz konuklar bu büyük salona gelecekler.
B) Bu kasaba, kentin boğucu sıcağından kurtulmak isteyenler için çok uygun bir yerdir.
C) Gece yarısı başlayan şiddetli yağmur kentte hayatı felç etti.
D) Karşıdaki binanın arkasında arabanızı park edebileceğiniz uygun bir yer bulabilirsiniz.
E) Eski eşyaların satıldığı bu dükkânda ilginç tablolar vardı.

31. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ad tamlaması özne görevindedir?
A) Zengin, kesesini döver; züğürt, dizini.
B) Devenin derisi eşeğe yük olur.
C) Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez.
D) Umut, fakirin ekmeğidir.
E) Terzi kendi söküğünü dikemez.

32. Aşağıdaki dizelerden hangisinde altı çizili bölüm farklı bir öğedir?
A) Bir büyük çağrının uyup sesine,
    Dört duvardan göğü soruyor sesin
B) Bu yağmur bu yağmur bir gün dinince
    Aynalar yüzümü tanımaz olur
C) Bir dev olmak istersen.
    Dağlarda şarkı söyle.
D) Gezegenler arası yolculuklar,
    Gidermez içimizdeki özlemi
E) Bir gece misafirim olsan yeter;
    Dolar odama lavanta kokusu

33. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kim sorusunun cevabı yoktur?
A) Borçlu ölmez, benzi sararır.
B) Kaçan balık büyük olur
C) Kimse ayranım ekşi demez.
D) Sona kalan dona kalır.
E) Adamın iyisi, iş başında belli olur

34. Aşağıdakilerden hangisinde soru, cümlede bildirilen eylemi yapanı bulmaya yöneliktir?
A) Bu cesareti kimden alıyorsun?
B) Ben bu sözleri mi söylemişim?
C) Hangi teklife sıcak bakıyorsun?
D) Ne iş yapıyorsunuz bu şirkette?
E) Toplantıya kaç kişi geldi dün?

Her bir öykü sıcacık, samimi üslubuyla okuru sımsıkı sarıveriyor.
35. Aşağıdakilerin hangisi, öğeleri ve öğelerinin sıralanışı bakımından bu cümleye benzemektedir?
A) Şiirleri, yayımlandığı zaman itibarıyla toplumu derinden etkilemişti.
B) Zaman zaman mizah alanında da öyküler yazdığı olmuştu
C) Duygusal, aşk dolu öyküler sinemaya aktarılınca çok yavanlaşmıştı.
D) Yazarın bu denemesi, okurlarına oldukça ilginç ve derin gelmişti.
E) Sade bir anlatım üzerinden ilerleyen roman, hayli iddialı görünüyor.

36. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Pollyanna, klasik bir yapıt olarak değerlendirilebilir.
B) Bir köprüde, sokaklarda koşuşturan insanlar imgeye dönüşmüş.
C) Bir insana bakarken sadece o insanı görmezsiniz aslında.
D) Onun yapıtlarını inceleyen pek çok eleştirmen vardır.
E) Titizliğiyle ünlü bir yazar, bu hataları yapmamalıydı.

37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir belgisiz zamir nesne grubunun içindedir?
A) Akrabalarımın birçoğunu tanımıyorum.
B) Kimseye güvenim kalmadı bu hayatta.
C) Elbette, onları çok özlüyorum bu evde.
D) Herkesi sevdiğini söylemen çok inandırıcı(!)
E) Bazılarına bu filmler sıkıcı geliyor.

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Başarılı bir öğrenci olduğu İçin / bu yıl / birçok ödül / kazandı.
B) Sınav kurulu / bu çalışmayı / yeterli bulmayınca / onun akademisyenlik rüyaları / tamamen / hayal oldu.
C) Doktora tezi İle doçentlik çalışmasının tarihlerini karıştırdığından / böyle bir yanlışlık / ortaya çıktı.
D) Huzur bulduğu, üretme açlığını doyurduğu ortam üniversite ortamı olunca / o / yıllarca / orada / çalıştı.
E) Gerek evinde, gerek kütüphanede yaptığı çalışmalardan / günümüzde / özel birer belge olarak / yararlanılmaktadır.

Bir kış günü………….
39. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlenin öğeleri sırasıyla zarf tümleci, dolaylı tümleç, nesne, zarf tümleci ve yüklem olur?
A) kalbim sevinçten tatlı bir heyecanla çarptı.
B) yolda aklıma düşen bu sorular peşimi bırakmıyordu.
C) sevgisizliğin karanlığı içinde tek başınaydı.
D) kirasını ödeyemediği o evde bunun kararını vermişti.
E) ona İçinden geçenleri bir çırpıda söyleyiverdi.

40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci, cümleye “aşağı yukarı” anlamı katmıştır?
A) Oraya gidince belki seni ararım.
B) Bahar yavaş yavaş kendini gösterdi.
C) Şöyle böyle geçiniyoruz İşte.
D) Çok çok ben ısmarlarım yemeği.
E) Beklenen tablom hemen hemen bitti.

CEVAPLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E C B A B E C A D E

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 E   B  D  E  C   B  E  A  A   D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 E   A  E  E  C   D  A  D  A   B

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 B   E  B  E A   D  A  B  E  E

 

İLGİLİ İÇERİK

CÜMLENİN ÖGELERİ TESTİ-02

CÜMLENİN ÖGELERİ TESTİ-03

CÜMLENİN ÖGELERİ TESTLER

CÜMLENİN ÖĞELERİ

CÜMLENİN ÖGELERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi