Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

CÜMLENİN ÖGELERİ TESTLER

TEST 1


1.
(I) Tramvay Beyazıt’tan geçiyor ve Fatih’e doğru ilerliyordu. (II) Beyoğlu artık arkada kalıyordu.(III) Aylardan beri, ilk defa bugün, bu kadar istekle gidiyordu Fatih’e. (IV) O, kalbiyle yaşayan biriydi, duygularına o yüzden, pek hakim değildi. (V) Bütün duygularını açıkladıkça rahatlayan bir mizacı vardı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangileri birden fazla yargı bildirmektedir?

A)I ve II           B)II ve IV    C)III ve V         D)I ve V          E)I ve IV.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, özneyi buldurmaya yöneliktir?

A) Bu işi yapmakla kimi görevlendirdiniz?

B) O biraz önce senin kulağına ne söyledi?

C) Hangisi bu konuyu daha iyi biliyor?

D) Okuduğun romanın konusu neydi?

E) Bizimle gelmemekle neler kaybettiğinin farkında mısın?

 

3.Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı özne de yüklem de değildir?
A) - Geçenlerde okuduğun, ne tür bir kitaptı?

-Roman.

B) -Bahçedeki meyve ağaçlarının türü neydi? 
-Armut.

C) -Verdiğin davete, davetlilerin kaçı gelmedi?

-İkisi.

D) -Yeni evlendiler; neleri eksik acaba?

-Televizyonları.

E)- Sence bu kazakların hangisini alayım? 
-Yeşil olanını.

 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisi öğeleri yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun

B)Böyledir kanunu kahpe dünyanın

C) Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum

D) Bu odanın sırrını yok mu bana

E) En tatlı hatırası en sevimli çağımın

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisi öğeleri yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi 
B) Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin 
C) Topladın saçtığı altınları yüzlerce erin 
D) Bir bahar rüzgârı açtı kapımı

E)Güneşi bölüşmüşler kırlangıç benzeri kuşlar 

“Serin bir rüzgâr, adamın perdelerini dalgalandırıyordu.” cümlesinde özne görevinde bulunan tamlamanı özdeşi aşağıdakilerden hangisinde nesne görevinde kullanılmıştır? 
A) Yemyeşil ağaçlar bahçenin güzelliğini daha da artırıyordu. 
B) Sokağın her yanından pencerenin demirlerini saran hanımellerinin kokusu geliyordu. 
C) Otobüste gözümü her açışımda bitmeyen yollardan başka bir şey görmüyordum. 
D) Ağaçların altına serilen çarşaflar biraz sonra iri iri cevizlerle dolacaktı. 
E) Odanın her tarafına meşe ağacından yapılmış mobilyalar döşenmişti. 

7. Aşağıdaki dizelerin hangisi sadece yüklem den oluşmuştur? 
A) Benim sadık yârim kara topraktır 
B) Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali 
C) Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum

D) Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan 
E)İçinde miyiz ki biz bu dağılmaz karanlığın 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi bir isim tamlamasıdır?

A) Buraların artık neşesi kalmadı hiç. 
B) Eskilerin e güzel sözlerini unutabilir miyiz? 
C) Sonbahar mevsimidir beni kendimden geçiren

D)Yaşlıların hastalık mevsimidir baharlar anlatan

E) Boğazın bu güzel semtini şiirine konu etmeyen mi var?

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, nesneyi buldurmaya yönelik değildir?

A) Bu evin neresini beğenmediler acaba?

B) Dünyada en çok nereyi görmek istersin?

C) Dereceye girenlerden kaçını ödüllendireceksiniz?

D) Acaba buradaki arsaya ne yapacaklar?

E) Kimi aradığımı sana o mu söyledi?

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?

A) İnsanın elini böyle parçalayan sazı parçalamalı.

B) Saz dediğin sadece ruhu değil bedeni de dinlendirmeli.

C)Rayiha, eski müziğin yaşatılmaya çalışıldığı bu tarihi evin adıydı.

D) Bizim karşımızdaki evde oturan neyzen, herkese bedava ney kursu veriyordu.

E) Sokağın tam köşesinde bulunan müzikevini taşımışlar.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde adlaşmış sıfat nesne görevindedir?

A) Biletsiz yolcular büronun önünde beklesin

B) Bu çay ocağında çoğu zaman av meraklılarını görürdüm.

C) Her sabah bir sürü satıcı yolun kenarlarına dizilirdi.

D) Çocukların daha iyi bakılması için bir bakıcı arıyorum

E) Arabacı bu yoldan gidilemeyeceğini söyledi.

 

12. Aşağıdaki soru cevap cümlelerinin hangisinde sorulan öğeyle cevap olan öğe aynı değildir?

A) — Bizi de çağırırlarsa ne yapacağız?

— Gitmeyeceğiz.

B) — Verdiğim romanı okudun mu?

— Okumadım.

C) — Otomobilin neresi arızalıydı?

— Freni.

D) — Hangi daireyi kiralamak isterdiniz?

— Deniz manzaralı olanı.

E) — Söylediklerinden bir sonuç çıkarabildin mi?

— Sanırım.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç, yüklemleri birbirine bağlamıştır? 
A) Size bunu bildiğimi ve çözmeye çalışacağımı söylemiştim. 
B) Aldığım tablo hem çok ünlü bir ressamın eseriydi, hem de oldukça pahalıydı. 
C) Müdürün odasından çıkan memur, istediğini alamadığı için çok ama çok üzgündü. 
D) Ya para istemek ya da su içmek için her gün bizim kapıyı çalardı.

E) Gelenlere ikram edecek ne kahvem ne de başka bir şeyim vardı. 

14. Sıfatlar ekeylem alarak yüklem görevinde bulunabilir. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi buna  örnek gösterilebilir? 
A) Bir merdivenin altında, bulabildikleri birkaç beze sarılmış iki küçük çocuk vardı. 
B) Sokaklar, ufak bir yağmurda göle dönüşen çukurlardan geçilmiyordu. 
C) Günlerdir aradığım kitap meğer kitaplığın en üst rafındaymış. 
D) Buraya gelmem, aslında onun bu konuda ne düşündüğünü öğrenmek içindi. 
E) Baban eskiden sanki biraz daha sakin, biraz daha anlayışlıydı. 

15. Ağaçların yapraklarını isteksizce döktüğü bir mevsimi yaşıyoruz. 
Bu cümleyle öğeleri yönünden özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisinde vardır? 
A) Beni, bütün ömrümü geçirdiğim bu ev dinlendiriyor. 
B) İşçiler, kaldığım evin bahçesinde bulunan havuzu tamir ediyorlardı. 
C) Bu kadar güzel bir bahçesi olan başka bir ev görmemiştim. 
D) Evin arka tarafında bulunan yaşlı bir çınarın dalları, yattığım odanın camını kapatmıştı. 
E) Ben artık düşünmeden terk ettiğim o kalabalık, sıkıcı, sahte insanların yaşadığı şehri hatırlamak istemiyordum. 

 

CEVAP ANAHTARI:

1.E        2.C       3.E       4.E       5.C       6.C       7.C       8.A       9.E       10.C      11.B      12.A     13.B      14.E      15.C

İLGİLİ İÇERİK

CÜMLENİN ÖGELERİ TESTİ-01

CÜMLENİN ÖGELERİ TESTİ-02

CÜMLENİN ÖGELERİ TESTİ-03

CÜMLENİN ÖĞELERİ

CÜMLENİN ÖGELERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi