Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

BAĞLAÇ- ÜNLEM TESTİ-01

1. Aşağıdakilerin hangisinde “de” bağlacı atıldığında cümlenin anlamında bir daralma olmaz?
A) Bu akşam çocukları lunaparka da götüreceğiz.
B) Bugün de bekledik ama arayan soran olmadı.
C) Onu değil de vitrindeki gömleği istiyorum.
D) Akşam olanları muhtar da biliyormuş.
E) Artık istemese de bu geziye katılmak zorunda.

Irmak, dağların arasında coşuyor ama düze inince sakinleşiyor.
2. “Ama” sözcüğüyle bağlanmış olan bu iki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Biri diğerinin şartıdır.
B) Anlamca birbirleriyle karşıttır.
C) Aralarında sebep-sonuç ilişkisi vardır.
D) Birinci cümle öznel, ikinci cümle nesneldir.
E) Aralarında amaç-sonuç ilişkisi vardır.

I. Çuvalları depoya taşırım yalnız paramı da peşin isterim.
II. Sokaktaki yalnız çocuk, bizim de yüreğimizi burktu.
III. Bu yiyecekler bize yalnız üç gün yeter, diyordu.
IV. Arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi.
V. Yalnız akşam vakitleri sokağa çıkar, sahil boyu yürürdü.
3. “Yalnız” sözcüğü yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı görevde kullanılmıştır?
A) I. veli. B) I. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ancak” sözcüğü bağlaç görevinde kullanılmıştır?
A) İşçiler gerçekten çok çalıştılar ancak karşılığını da aldılar.
B) Görevli, aracımızı ancak park alanına bırakabileceğimizi söyledi.
C) Burası ancak on sıranın konabileceği küçücük bir sınıftı.
D) İstediğiniz evrakları ancak kaymakamlıktan alabilirsiniz.
E) Bu bölgedeki arazilerde ancak arpa ve buğday yetişir.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem kullanılmıştır?
A) Şoför, bir sıkıntı çıkmazsa sabaha Antalya’da oluruz, diyordu.
B) Söyleyin, aman buraya gelmesin de nerede kalırsa kalsın...
C) Mutfağın ışığını açık unutmuş, bu yüzden çarşıdan geri döndü.
D) Sokak lambalarının erkenden yandığını görünce çok şaşırdı.
E) Balık tutmak için oğluyla erkenden Boğaz’a gitti, sanırım birkaç saat içinde eve gelirler.

6.”İle” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?
A) Adaya bir balıkçı teknesiyle mi gideceklermiş?
B) Sizinle yolculuk yapmak gerçekten bir keyifti.
C) Akrabalarıyla görüşmek üzere Adana’ya doğru yola çıktı.
D) Gemiyle seyahat etme fikri bana da hoş gelmişti.
E) Ceketiyle kravatı uyum içindeydi, pantolonunun rengiyse biraz farklıydı.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” bağlacının yerine “bile” getirilemez?
A) Oradan bize bir mektup da yazmadı.
B) Artık özür dilese de onu affetmem çok zor.
D) Espriyi çocuk da anladı, bir sen anlamadın.
C) O kargaşada size yardım da edemeyebilir,
E) Kitabı okumuş da özetini çıkaramamış.

Çocuklar beni de alın içerinize,
                      I
Nen de güzel oyunlar oynamayı bilirim,
               II
Çocuklar, imreniyorum şimdi size.
                                     III IV
Yıllar oluyor ki kırıldı çemberim.
               V            VI
Ben de başımı avuçlarımın içine alıp,
VII
Saatlerce havuzdaki balıklara bakardım,
VIII                          IX
8.Bu dizelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangileri tür bakımından birbirinden farklıdır?
A) I.ve V. B) II. ve III. C) III. ve VIII. D) IV. ve VII. E) VI. ve IX.

I. İçeriye girdim ki bütün mobilyalar değişmiş
II. Olanlardan haberi var ki yanımıza gelmiyor.
III. Erken yatalım ki sabahleyin treni kaçırmayalım.
IV. O kadar gürültü çıkardın ki herkes uyandı
"Ki" bağlacı yargıları çeşitli anlam ilgileriyle bağlar
9. "ki" bağlacının kullanıldığı yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki anlamlardan hangisi yoktur?
A) Neden-sonuç B) Amaç C) Koşul D) Şaşma E) Olasılık

10. Aşağıdakilerin hangisinde "ama" bağlacı yargıları koşul ilgisiyle bağlamıştır?
A) Yazın çok güzel; ama biraz kısa.
B) Size güzel ama güzel bir haberim var.
C) Bizim yazlıkta kalabilirsiniz; ama en çok bir hafta.
D) Söyledim; ama söylemesem daha iyiydi.
E) Gidelim diyorsun; ama ben izin alamam ki.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ve" bağlacı ad tamlamasının tamlananlarını bağlamıştır?
A) Bilim ve sanat dünyasının tanınmış isimleri hep oradaydı.
B) Verdiğin para, yemek ve yol masraflarımı ancak karşılıyor.
C) Sabah saat dokuzda uyandım ve yarım saatte hazırlandım.
D) Çalışkan ve saygılı öğrencilere ders vermek büyük bir zevk.
E) Toplantıya lise müdürünün hanımı ve kardeşi de katıldı.

12. "Ne … ne" bağlacı, aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam ilgisi kurmuştur?
A) Bence ne şişmansın ne zayıf
B) Televizyonda ne maç var ne güzel bir film
C) Ne Yahya Kemal’i ne Ahmet Haşim'i severim.
D) Bu çocuk ne sebze yiyor ne meyve
E) Ne eve misafir geliyor ne biz bir yere gidiyoruz.

13. "Ne .. ne" bağlacı aşağıdakilerden hangisinde özneleri bağlamıştır?
A) Masanın üstünde ne dosya ne çanta gördüm.
B) İki gün sonra ne öksürüğün kalır ne ateşin.
C) Ne iki satır mektup yazdın ne telefonla aradın.
D) Böyle bir şeyi ne senden ne ondan isteyebilirim.
E) Çocukluğumda ne futbol ne basketbol oynayabildim.

14. De (da) bağlacı, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargıları küçümseme anlamıyla bağlamıştır?
A) Gözünü aç da dükkânın elden gitmesin!
B) Bu duruma ben gülmeyeyim de kim gülsün!
C) Bu saatten sonra çalışsa da çalışmasa da bir şey değişmez.
D) Onun gibisini arasak da bulamayız.
E) Futbolcu olacakmış da büyük takımlarda oynayacakmış

"de” bağlacı, koşullu eylemlerin sonunda "bile, dahi" anlamına gelir; bağladığı önermeler anlamca karşıt olur.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olur?
A) Kendi derdine çare bul da sonra bana derman ara.
B) Torunu evlendirelim de köye öyle git.
C) Bayramda İstanbul’a gitsek de onlara uğramayız.
D) Akşam bize gelin de şu meseleyi iyice konuşalım.
E) Şu kitabı oku da düşündüklerini bana bir anlat.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne...ne..." bağlacı, adlaşmış sıfatları birbirine bağlamaktadır?
A) Ne annesini arıyor ne babasını Haşan.
B) Ne açık ne kapalı bir alanda durabiliyordu.
C) Ne İstanbul'u ne Ankara'yı seviyordu artık.
D) Ne sözleri ne davranışları uyuyordu bu ortama.
E) Ne gençler ne yaşlılar algılayabiliyordu yaşamı.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yalnız” sözcüğü bağlaç görevinde kullanılmıştır?
A) Yalnız senin sözlerin inandırıcı geliyor bana.
B) Hayata küsmüş, yalnız bir adamdı o.
C) Üç kişilik odada yalnız kalıyordu Tolga.
D) Herkes biraz da olsa yalnızdır bu hayatta.
E) Sizinle çalışırım yalnız bazı şartlarım var.

Ünlemler ad çekim eki aldıklarında isimleşir.
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
A) Sakın ha, bir daha gözüme görünme!
B) Ahi, vahi bir yana bırakmalısın artık!
C) Üff, bu trafik çekilir mi böyle!
D) Sen de mi arkanı döndün ey hayat?
E) Ah, neydi o güzelim günler!

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem kullanılmamıştır?
A) Saatlerce oğlunun ardından ahladı durdu
B) Trafik sıkıştı eyvah, geç kalacağız
C) Yardımını bizden esirgeme ey Allah’ım
D) Of, bugün çalışmasak olmaz mı?
E) Oh be, sonunda bütün işi bitirdik

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem anlamı yoktur?
A) Haydi koşun, otobüs kalkıyor
B) Ağladı, sızladı en sonunda gitti
C) Ah sen de gelseydin keşke
D) Öff, bu kadarı da fazla doğrusu
E) Sakın ha, bize geleyim deme

I. Bu hayatı aninle paylaşmak ıslıyorum, dedi.
II Mezuniyette giymek için aldı bu elbiseyi.
III Tatlı bir musiki gibi akıyordu nehir.
IV Buraya geldiğimden beri dışarı çıkmadım
21. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlelerde kullanılan edatların cümleye kattığı anlamlardan biri değildir?
A) Benzerlik B) Zaman C) Karşılaştırma D) Amaç E) Birliktelik

Kişilere, kişi niteliğinde sayılan varlıklara seslenmek için kullanılan sözcükler, vurgu ve duygu özellikleriyle ünlem değeri kazanır.
22.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek bir kullanım yoktur?
A) Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!
B) Kardaş, senin dediklerin yok!
C) Bu dünyada yaşamak can sıkıcı bir şeydir baylar!
D) Sana dün bir tepeden baktım, aziz İstanbul!
E) Gizlisi yok, bu dünyada böyle sıkılmak iyi!

“Aman, kar yağmasın artık!"
23. “Aman" ünlemi aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Aman, ben ettim sen etme!
B) Aman, bıktık şu adamı dinlemekten!
C) Aman, acele edin de treni kaçırmayın!
D) Aman, şu çiçeklerin güzelliğine bakın!
E) Aman Allah’ım, lastik patladı!

Sert, coşkulu bir sesle söylenen emir çekimindeki eylemler, komutlar da ünlem değeri kazanır.
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek bir kullanım yoktur?
A) Hazır ol!
B) Dur, yaklaşma!
C) Sağa dön!
D) Çık dışarı!
E) Günaydın arkadaşlar!

25. Aşağıdakilerin hangisinde yansıma sözcüklerin ünlem olarak kullanılmasına örnek yoktur?
A) Tekrar zile bastı Zırrr! Zırrr!
B) Pencereyi açıp bağırdı! imdaaat1
C) Rüzgâr kızmış, daha hızlı esmiş Buuuv, buuuv!
D) Dinle, davul ne diyor Dan! Dan' Dan!
E) Çocuğun, elindeki taşı fırlatmasıyla bir gürültü koptu: Şangırrr!

Ünlem olan sözcükler, ancak adlaşmaları durumunda cümlede öğe olabilir. Bunun dışında, ünlemler cümlede herhangi bir öğe olmaz.
26.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünlemlerin adlaşıp öğe olmalarına örnek yoktur?
A) Sakın böyle bir söz söyleme bir daha!
B) Ah deme ki düşmanın oh demesin.
C) Ya Rab, bu aferin ne tükenmez hazinedir!
D) Alma mazlumun ahım, çıkar aheste aheste
E) Kimsenin ahi kimsede kalmaz.

(I) Züğürdün biri olduğum için teşekkürlerim de kıttır benim. (II) Yine de teşekkür ederim; ama emin olun, beş para etmez teşekkürüm. (III) Sizi Çağırmadılar mı? (IV) Kendiliğinden mi geldiniz? (V) Hadi, söyleyin doğrusunu.
27. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde ünlem türünde bir sözcük kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III.. D) IV. E) V.

28. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlem yoktur?
A) Ürkek bir çilenti usulca yoklardı bahçeyi
B) Efendiler, pek açsınız; bu, çehrenizden bellidir
C) Yürü, arştanım, fetih hazırlığı başlasın
D) Dostlarım, toplanın öldüğüm zaman
E) Ey, ömrün en güzel türküsü aldanış

29. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bağlaç değildir?
A) Demek sen de bizimle gelmek istiyorsun?
B) Biz bile söylediklerinden bir şey anlamadık.
C) Madem gitmeyecektin niye söz verdin?
D) Bu kadar işi yalnız başına bitirebilir misin?
E) Türkçe ile matematik dersine çok çalışmalıymışım.

Ünlemler, ad çekim eki alınca adlaşır.
30. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uy¬gun bir durum söz konusudur?
A) Ha gayret arkadaşlar, iş bitiyor.
B) Aman çocuklar, sakın ha hata yapmayın!
C) Şimdi oflama puflama zamanı değil, çalı¬şın!
D) Yahu, şu arızanın bir çaresine bakın!
E) Ah, ben seni terbiye etmez miyim?

CEVAPLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C B D A B E E B C C

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 E  A  B   E  C  E   E  B   A  B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 C   C  B  E  B   A  E  A  D   C

 

İLGİLİ İÇERİK

EDAT-BAĞLAÇ -ÜNLEM (KARMA) TESTİ-02

EDAT, BAĞLAÇ, ÜNLEM TESTİ-01

EDAT (İLGEÇ) TESTİ-01

EDAT (İLGEÇ)

BAĞLAÇ-ÜNLEM

BAĞLAÇLAR

SON EKLENENLER

Üye Girişi