Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

EDAT TESTİ-01

1. “İle” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ilgeç görende kullanılmıştır?
A) Hastalıktan sonra konuşamıyor, gözleriyle bir şeyler anlatmaya çalışıyordu.
B) Kardeşim kitaplarıyla çantasını okulda bırakmıştı.
C) Kafiyeyle uyak, şiirin ahengini sağlamada önemli rol üstlenir.
D) Sokağın başında bekleyen kadının sepetinde bir buket karanfille beyaz gül kalmış.
E) Arkadaşlar Yahya Kemal’le Ahmet Hamdi’den şiirler okudu.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ancak” sözcüğü ilgeç görevinde kullanılmamıştır?
A) Tezgâhın başında duran adam, bu tablonun ancak yüz lira edeceğini söyledi.
B) Sizinle tiyatroya gelirim ancak bana da bilet almalısınız.
C) Aradığınız çiçekleri ancak bu çiçekçide bulabilirsiniz.
D) Burada ancak bir hafta kalabileceğini söyleyip yanımızdan ayrıldı.
E) Kasaba halkının sorunlarını ancak kaymakam çözebilirmiş.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ ce” eki “göre edatının yerini tutmaktadır?
A) Çocuklar, çimenlerin üzerine boylu boyunca yatmıştı.
B) Kiraladıkları evin genişçe bir salonu vardı ancak odaları biraz küçüktü.
C) Onca işin üstesinden tek başıma nasıl gelebilirim, bana yardım edin.
D) Bu yıl gönlünce bir tatil yapmak istiyor, bakalım bunu başarabilecek mi?
E) Müzisyen, uzunca bir ayrılıktan sonra yeni albümünü çıkardı.

İhtiyar, kendi elleriyle diktiği fidanların meyve vermeye başladığını görünce ne kadar mutlu oldu!
4. Bu cümleyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) “ile (-yle)” edat görevinde kullanılmıştır.
B) Hem belirtme hem niteleme sıfatı almış sözcük vardır.
C) Dönüşlülük zamirine yer verilmiştir.
D) “kadar” edatı, ölçü ilgisi kurmuştur.
E) Adlaşmış sıfat kullanılmıştır.

I. Dünyada doğanın ve tarihin kaynaştığı İstanbul………….. güzel kent var mıdır?
II. ………….. durakta saatlerdir otobüs bekleyen o değilmişçesine davranıyor.
III. Bana………….. büyük kentlerin trafik sorununu kısa zamanda çözmek çok zor.
IV. Doktor, ameliyatın…………. üç saat süreceğini söyledi ama hastamız hâlâ ameliyathaneden çıkmadı.
5.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdaki edatlardan hangisi getirilemez?
A) göre B) için C) kadar D) ancak E) sanki

6. Aşağıdaki edatlardan hangisi, kendinden önceki sözcüğün herhangi bir durum (hâl) eki almasını mutlaka gerekli kılar?
A) kadar B) göre C) gibi D) ile E) sanki

I. Şuradaki yalnız çocuğun hâline çok üzüldüm.
II. Kendisini yalnız İstanbul’a götürecek kadar bilet parası vardı.
III. Tablo güzel, yalnız kullanılan renkler biraz cansız görünüyor.
IV. Arkadaşlarını yalnız bırakmamak için müdür beyden izin istedi.
V. Doktor, bu hastalık yalnız ilaçla tedavi edilebilir, dedi.
7.“Yalnız” sözcüğü yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde edat görevinde kullanılmıştır?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve V. D) III. ve IV. E) IV. ve V.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır?
A) Senin için yapılan onca fedakârlığın hiçbir anlamı yok mu?
B) Bu akşam sinemaya değil de tiyatroya gitsek nasıl olur?
C) Yanımıza gelen sarı saçlı, sevimli çocuk ne kadar tatlı konuşuyor!
D) Çocukların spor ayakkabılarıyla okula gelmelerini istemiyorlardı.
E) Tarladan dönen köylüler, çamurlu yolda bata çıka ilerliyordu.

9. Aşağıdakilerin hangisinde ilk cümledeki edatın anlamı, ikinci cümlede kullanılan eklerden biriyle karşılanmamıştır?
A) Bu kitabı senin için aldım.
    Bu kitabı sana aldım.
B) Sorunun cevabı bana göre yok.
    Sorunun cevabı bence yok.
C) Korktuğu için sapsarı kesildi.
    Korktuğundan sapsarı kesildi.
D) Bize her zaman baba gibi davrandı.
    Bize her zaman babaca davrandı.
E) Evladını okutmak için çırpınıyor.
    Evladını okutmak üzere çırpınıyor.

I. Haberi öğrenince doğru, eve gitti.
II. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
III. Öğleye doğru kasabadan ayrıldık.
IV. İkinci testte doğru cevaplar daha fazla.
V. Askerlerimiz güneye doğru ilerliyor.
10. “Doğru" sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangi terinde edat göreviyle kullanılmıştır?
A) I. ve III. B) II. ve IV. C) III. ve V. D) I. ve II. E) IV. ve V.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat, neden ilişkisi kurmamıştır?
A) Cevabı bildiğim için ödüllendirildim.
B) Maçı kaybettik diye çok üzüldü.
C) Şiirlerimden dolayı hep küçümsendim.
D) Kazandığımız para aylara göre değişiyor.
E) Penaltıdan yediğimiz golle kupadan elendik.

I. Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi
II. Çantasını bıraktığı gibi dışarı çıktı.
III. Annem melek gibi güzel bir kadınmış.
IV. Şemsiye almadan çıkmayın: yağmur yağacak gibi.
V. Sınavı kazanmış gibi hava atması yok mu!
12. “Gibi" edatı yukarıdaki cümlelerde kaç tarta, anlam ilgisiyle kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Edatlar, bir ismi niteleyen sıfat grubunun içinde yer alabilir.
13. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örneklendirecek bir kullanım vardır?
A) Senin gibisini görmedim, diyordu.
B) Boyu neredeyse benimki kadardı.
C) Ağlar gibi bir hali vardı kızın.
D) Bu duygulu şiiri tamamlamak üzereydi.
E) Gitme, der gibi bakıyordu gözlerime.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” edatı cümleye koşul anlamı katmıştır?
A) Sade mi sade bir dili vardı yazarın.
B) Çocukların hepsiyle ilgilenir mi dersiniz?
C) Zamanı geldi mi çalışmaya başlamanın?
D) Yediklerine dikkat ettin mi zayıflarsın.
E) Yaşlı adam yarına çıkar mı, bilmem.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile" tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Taşınmadan önce eşyalarını kargoyla gönderdi.
B) Sevgiyle sarılırdım o yıllarda hayata
C) İyiyle kötünün karşılaştırılması vardı bu kitapta.
D) Bu sefer gemiyle dönmüşlerdi Mısır'dan
E) Hastalığını, yaşama arzusuyla yenmişti

Rüya gibi bir geceydi bizi kuşatan
Uyandığımdan beri hatırlayamadığım
Uyumak için uzandığımda
Seni bir türlü bulamadığım
16. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Zaman anlamı katan bir edat kullanılmıştır
B) İsimle birleşip sıfat öbeği oluşturan bir edat vardır.
C) Birden fazla kişi zamiri vardır
D) Amaç anlamı katan bir edat kullanılmıştır.
E) Olumsuzluk edatı kullanılmıştır.

I. Kızılay'a verilmek üzere toplanmıştı paralar
II. Yaşananlara rağmen dost kalmayı başardık.
III. Mesleki bilgilerini artırmak için okuyordu bunu
IV. Hastalığından dolayı dışarı çıkarmıyordu
V. Bana göre bu film, yüzyılın en önemli yapıtı.
17. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde altı çizili edatlar cümleye aynı anlamı katmıştır?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III. D) III. ve IV. E) IV. ve V.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan ilgeç, cümleye neden-sonuç anlamı katmıştır’
A) Evlendiğinden beri gün yüzü görmedi.
B) Sabaha dek dolandı durdu telaştan.
C) Tezini sunmak için geldi Amerika'dan.
D) Yanına sadece telefonunu almıştı Hasan.
E) Devamsızlıktan dolayı okuldan atıldı

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gibi” edatının anlamım taşıyan bir ek kullanılmıştır?
A) Ölüm kadar sessizdi bakışların o gece
B) Böyle güze, bir esen seslendirmek zordur
C) Kadifemsi bir ses vardı genç kızın
D) Ayaklanma kapansa da affetmeyeceği
E) Eşsiz bir ezgiyi andırıyordu sesi

20. “Doğru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat göreviyle kullanılmıştır?
A) Doğru bildiğin yoldan şaşma sakın!
B) Sana doğru uzanan her yola razıyım
C) Doğru, her yerde söylenmeye gelmezmiş
D) Sonunda doğru kapıyı buldum, diyordu
E) Sınavdaki en zor soruyu bile doğru yapmış

I. Adın, kum fırtınası gibi gezer dillerde
II. Bilir misin bir ceylan nasıl yürür çöllerde
III. Ne filizim var ne mahzun bir dileğim
IV. Akşam ki kavrulur çöllerinde senin
V. Ak düşmüş gibi kanatlarına ıstırabın
21. Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangilerinde edat kullanılmamıştır?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III. D) III. ve IV. E) IV. ve V.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşı" sözcüğü edat (ilgeç) göreviyle kullanılmıştır?
A) Karşımıza geçmiş, sinsice gülüyordu.
B) Karşı takımın oyuncuları daha güçlüydü.
C) Neden sana söylenenlere karşı çıkıyorsun?
D) Onlara karşı elimizden geleni yapıyorduk.
E) Karşı evde oturan arkadaşını ziyarete gitti.

İlgeç öbekleri adları niteleyerek sıfat görevini üstlenebilir.
23. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
A) Seninle kaç yıldır tanışıyoruz?
B) Onlar etle tırnak gibidir.
C) Ne kadar çok çalışıyorsun!
D) Aslan gibi adamsın, maşallah!
E) Sabaha karşı eve döndüler.

İlgeçler cümle içinde "benzerlik, araç, süre..." gibi çeşitli anlam ilgileri kuran sözcüklerdir.
24. Aşağıdakilerin hangisinde "gibi" ilgeci cümleye "aşağı yukarı" anlamı katmıştır?
A) Ben de senin gibi düşünüyorum şimdi.
B) Saat dokuz gibi Eminönü mahşere döner.
C) Altın gibi saçların dalgalanırdı rüzgârda.
D) Geceyi tuttuğun gibi gündüze çevirmelisin.
E) Elindeki valizi götürdüğü gibi geri getirdi.

25. "İçin" edatı aşağıdakilerin hangisinde "Ankara'ya gitmek için yola çıktı." cümlesindeki anamıyla kullanılmıştır?
A) Çarşamba'yı sel aldığı için İstanbul'a dönemedim.
B) Erken yattığı için erken kalkmıştı.
C) Öğle yemeğini yemek için eve gidecekti.
D) Dürüst ve çalışkan olduğu için saygı görüyor.
E) Ünye, il olamadığı için Fatsa da olamadı.

CEVAPLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A B D B B B C E E C

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 D  C   C   D  C   E   B   E  C  B

21 22 23 24 25 
 D  D  D  B  C

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi