Kullanıcı Oyu: 2 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

EDAT, BAĞLAÇ, ÜNLEM

TEST  1

 

1. Yalnız çalışmak yetmez, kendine yeterince dinlenme ve eğlenme zamanı da ayırmalısın.” 
Bu cümledeki altı çizili sözle görevce özdeş bir sözcük aşağıdakilerden hangisinde vardır? 
A) Anlatıyorum, ancak sen dinlemek istemiyorsun. 
B) Oda gidince bu koca evde tek kalacağım. 
C) Bir düşün, bu işten alacağımız parayla neler yapmayız? 
D) Siz böyle yalnız yaşamaya alışkın mısınız? 
E) Karşımda biri kız ikisi erkek üç kişi dalgın dalgın beni izliyordu.


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır? 
A) O zavallının çocuktan yana hiç şansı olmadı. 
B) Kitabın sonuna doğru olayların akışında bir bozulma görülüyor. 
C) O, bu kafayla hiçbir zaman iki yakasını bir araya getiremez. 
D) Aslında o arkadaş hakkındaki düşüncene katılmıyor değilim. 
E) Doğru karşı eve git, biraz tuzla şeker al, gel.


3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “doğru” sözü edat görevinde kullanılmıştır? 
A) Doğru söyle, gerçekten sınavı kazandın mı? 
B) Okuldan çıkınca, doğru eve gittim. 
C) Testte on doğru, iki yanlış yapmışım. 
D) Köpek, bana doğru koşmaya başladı. 
E) Bence doğru zamanda doğru yerde olmak çok önemlidir. 


4. Yurdumun sevgili ve adsız çiçekleri 
Hepinizi, hepinizi istiyorum, gelin görün beni

Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni 
Bu dizelerde aşağıdaki sözcük türlerinden hangisine örnek gösterilemez? 
A) İsim            B) Sıfat           C)Zarf                         D) Bağlaç         E) Edat

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır?

A) Bu işi bir kendinin yapabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. 
B) Ben öyle herkese göre ayrı konuşan biri değilim. 
C) Onu sadece iki saatliğine almıştı, hala getirmedi. 
D) Bu işi en iyi şekilde yaptı da başka iş bekliyor. 
E) Sizin burada onunla meşgul olmanız daha iyi olacak.


6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “yalnız” sözü diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır? 
A) Yalnız senin bahçende açmaz çiçek 
B) Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa 
C) Yalnız duyan yaşar, sözü derler ki doğrudur. 
D) Yalnız sen anlarsın benim halimden 
E) Yalnız yaşamak ne zor, onu gel sen bana sor 
7. Bir yazıda sözcükler özenle seçilerek kullanılmalı, özlü ve düşünsel yönden zengin olmalıdır.


Bu dizelerde aşağıdaki sözcük türlerinden hangisine örnek gösterilemez? 
A) İsim            B) Sıfat           C)Zamir           D) Bağlaç         E) Edat


8. “Son okuduğum kitabın hem yalın hem akıcı bir dili vardı.” 
Hem .... hem... bağlacı aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümlede bağladığı sözcüklerle aynı türde sözcükleri bağlamıştır? 
A) Dernek başkanı, son toplantıda hem güzel hem etkili konuştu. 
B) Hem gelenlerle sohbet ediyor hem işini yapıyordu. 
C) Odasında hem televizyonu hem müzik seti vardı. 
D) Karşımda hem konuşan hem ağlayan birini görünce ne yapacağımı şaşırdım. 
E) Böyle hem kapıyı hem pencereyi açarsan cereyandan hepimiz hasta oluruz.

 

9. “Bazı cümlelerde “gibi” edatı eklendiği sözle birlikte sıfat görevini üstlenebilir.”

Aşağıdakilerden hangisinde buna örnek gösterilebilecek bir kullanım görülmektedir?

A) Onun bir şeylerden korkar gibi, tedirgin bir hali vardı.

B) Çok kitap okudum ama bu roman gibisini hiç hatırlamıyorum.

C) Yarışmada birinci olduğunu öğrenince çocuklar gibi ağladı.

D) Sanki her şeyi biliyor gibi her lafa karışıyorsun.

E) Bir esinti, bahar yeli gibi ılık ılık yüzümü yaladı.


10. Güçsüzden yanayım kavgada

Büyük öfkelerle bilenmiş sesim

Aşağıdakilerden hangisinde ile (-le, -la) sözcük türü bakımından yukarıdakiyle özdeş değildir?

A) Yüzündeki deniz parlaklığıyla durur hatıramızda 
      O çocuk yumruklu dev, o dev yumruklu çocuk

B) Yıldızlar küfür gibi yüzümüze tükürür gibi  
      Şafak sancılarıyla iki büklümdü ufuk

C) Kasımpaşa’dan Haliç’i kayıkla geçerdiniz 
     Efkârınız sığmazdı kaşık kadar yüzünüze

D)Sus deyip adınla başlıyorum

    İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin

E) Bakma sana bir ad verdiklerine

     Yerle gök arasında bir karaltısın

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “ise” bağlaç olarak kullanılmamıştır?

A) Onlar evde kalıp televizyon seyretmeyi seçti; biz ise şimdi doğayla başbaşayız.

B) Çocukların hayal dünyaları oldukça geniş ve renklidir; büyükler ise bunu pek anlayamaz.

C) Yazılarında çocuk edebiyatına uygun türde eserlere rastlanır; şiirleri ise hep duygusal ve kapalıdır.

D) Okul benim için hep bir dinlenme ve öğrenme yeridir; kimileri için ise bir işkence yeri sayılır.

E) Anlattığın evi önceden hiç görmedim; dediğin gibi ise mutlaka alırım.

 

12. “Edatların bazıları kendinden önceki sözlere de eklerle bağlanır.” 
Aşağıdakilerden hangisinde bu tür bir edat kullanılmamıştır? 
A) Bataklık, bulanık suların ortasına doğru yarımada şeklinde uzanıyordu. 
B) Yarımada, nehrin en derin noktasına kadar yürümüştü.

C) Doğduğundan beri bu nehir kıyısından hiç ayrılmamıştı. 
D) Artık buradan sıkılmış olmasına rağmen gitmeyi de düşünmüyordu. 
E) Evleri uzaktan küçük bir köpek kulübesi gibi görünüyordu.

 
13. O büyük yangından elinde ne evi ne hayvanları kalmıştı. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcükler bu cümledeki altı çizili sözcüklerle aynı görevde değildir?

A) Bu günlerde seni okulda bile  pek göremiyoruz nerelerdesin?

B) Anlattıklarına ben inandım, babam ise pek inanmış gibi görünmüyordu. 
C) O sessiz çocuk, babasını görünce bir konuştu, bir konuştu; hepimiz şaşırdık kaldık.

D) Onlara bütün kazandığımı versem dahi, yine gözlerinin doyacağını sanmam. 
E) Sen hele bir dediğini yapma, ne bela birisi olduğun görürsün onun.


14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ya... ya... bağlaçları diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? 
A) 0 bir işi eline aldı mı onu ya bitirecek ya biti  
B) Ya şimdi bunu kabul edersin, ya da bir daha gözüme gözükme! 
C) O, ya bu olayı bilmiyor; ya da bilmezden geliyor.

D) Bana her bayram ya bir kutu şeker ya bir buket gül getirirdi. 
E) Ya bu gece bu olay bitecek, ya da bir daha hiç konuşulmayacak. 

CEVAP ANAHTARI:

1.C        2.E       3.E       4.E       5.D       6.E       7.C       8.D       9.A       10.E      11.E      12.E      13.C     14.A

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi