Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AD (İSİM) TESTİ-3

Özel isimler mecaz anlama gelip cins ismi olarak kullanılabilir.
1. Aşağıdakilerden hangisinde bu şekilde bir değişmeye uğrayan özel isim görülmektedir?
A) Bu televizyona dünyanın parasını ödedim; ama bozuk çıktı.
B) Gün ağarırken yola çıkarsak yetişiriz.
C) Evin sevimli köpeği Kırpık bir kenara uzanmış uyuyordu.
D) Bu lokantaya geldiğimde hep alabalık yemeyi tercih ediyorum.
E) İstasyona iki saat gecikmeyle gelen buharlı tren bir de bir saat rötar yapacakmış.

Cins adı olan bazı sözcükler, o cinsin birey ya da nesnelerinin tümünü karşılayabilir.
2. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük buna örnek gösterilebilir?
A) Bunu bana çocukluğumda dedem anlatmıştı.
B) O küçük ev bütün anılarımı içinde saklıyor.
C) Ağaç olmayan yerde ev yapılmaz derdi babam hep.
D) Bu sokak, arkadaşlarımla nice oyunları paylaştığımız yerdi.
E) Bahçemiz renk renk çiçeklerle, çeşit çeşit meyve ağaçlarıyla doluydu.

Hep aynı duraktan binerdi otobüse. Hep aynı koltuğa otururdu. Bir aydır yok. Durak bomboş
                   I                   II                         III
onsuz ama gölgesi hâlâ o koltuğun üzerinde.
                  IV                    V
3. Yukarıda numaralı sözcüklerden hangisi bir varlığın kime, neye ait olduğunu bildiren bir ek almıştır?
A) I.          B) II.            C) III.           D) IV.                  E) V.

4.  Aşağıdakilerin hangisinde “-lık” eki, eklendiği sözcüğe “yer” anlamı katmıştır?
A)  Aylığını alır almaz ev taksitini ödemek için bankaya gidiyordu.
B)  Apartman sakinleri kullanılmayan eşyaları kömürlüğe koyuyordu.
C)  Genç kız, güneşliğin altında oturmuş, denizi seyrediyordu.
D)  İnsan gençliğinde her şeyi yapabilecek güçte bulur kendini.
E)  Hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz yola çıkılacaktı.

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ad durum (hâl) eki almıştır?
A) Romanlarında sıradan insanlara yer verir.
B) Olan biten her şeyi gözleri anlatıyordu.
C) İçten gülümsemeyle hepimizin gönlünü kazandı.
D) Adamın sabrı artık taşmak üzereydi.
E) Kuyudaki suyu tahlil etmek gerekiyordu.

 “-cık,-cik” ekleri adlara küçültme anlamı katar.
6. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek kullanılmıştır?
A) Ufacık bir sorunda ailesini araması, eşini üzüyordu.
B) Uçaktan bakınca her şey minicik görünüyordu.
C) Gelincik tarlalarında doğanın tadını çıkardık.
D) Damlacık bize her gün annesini soruyordu.
E) Şu karşıdaki tepecikleri aşınca köye ulaşırsınız.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem özel isim hem cins ismi kullanılmıştır?
A)    Bahar gelince kırlarda renk renk çiçekler açmıştı.
B)    Lise yıllarında arkadaşlarla bir araya gelip bir dergi çıkarmıştık.
C)    Üniversiteyi kazanamazsam fabrikaya işçi olarak gireceğim.
D)    Kent merkezindeki iş hanında yangın çıktığı söyle¬niyor.
E)    Boğaz, sisten dolayı gemi ve tekne trafiğine ka¬patıldı.

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sayı ismi olmadığı halde varlığın sayısını bildiren bir sözcük vardır?
A)    Elimde kalan tek kalemi de arkadaşıma hediye et¬tim.
B)    Altı kişilik gruplardan oluşan ekipler yarışma salo¬nuna girdi.
C)    Masa tenisi müsabakalarını izlemek üzere spor sa¬lonuna gittim.
D)    Kapıyı açan iri yapılı adam şüpheli gözlerle süzdü bizi.
E)    Sokak köşelerine açılan kitap sergileri kendine özgü bir okul kitlesi oluşturdu.

İlk ustam oldu benim halk
Belleğimde akıp giden ırmak
Köylü diliyle türkü çağırdım
Gülüp ağlayarak
9. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilemez?
A)    Tekil isim
B)    Topluluk ismi
C)    Çoğul isim
D)    Soyut isim
E)    Cins ismi

Denizin aksi ile büsbütün keskinleşerek
yakan bir aydınlık  altında  güneşe düşkün
                I            II        III
kediler gibi uyumuş Anadolu sahilinin
IV
yalıları ne hoştur, vapurların her geçişinde
                                                   V
dalgalar rıhtımlarında fışkıra fışkıra şaklar.
10. Yukarıdaki parçada geçen altı çizili kelimelerden hangileri türemiş isimdir?
A) II ve IV    B) I ve V C) III ve IV
D) I ve II E) II ve V

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş isim kullanılmamıştır*?
A)    Sabahtan beri süren bu yolculuk herkesi sarsmıştı.
B)    İsmail Hoca, bu okulda ilk öğretmenliğe başladığı günleri hatırladı. '
C)    Yolda kömürcüyle, Sıtkı Efendi'yle, karşılaştı.
D)    Çocuk, ayakkabılarını giyip sokağa çıktı.
E)    Bu gürültüye her gün dayanmak zorunda idi.

12. Aşağıdaki altı çizili isimlerden hangisi karşıladığı varlığın sayısına göre ötekilerden farklıdır?
A)    Hastada biraz önceki öfke ve heyecanın yerini ümitsizlik almıştır.
B)    Ömer sadece gülüyor, sert bir hareketle sırtındaki ceketi çıkarıp atıyor.
C)    Alnına konan karlar alnının ateşiyle kısa sürede eridi ve gömleğini sular içinde bıraktı.
D)    Yıllarca âşıklar meclisinin gediklisi olan bu âşık artık evinden dışarı çıkamıyor.
E)    Hasta, doktorların derdine bir çare bulamayacağını çok iyi biliyordu.

13. Aşağıdaki dizilerin hangisinde soyut isimler birlikte verilmiştir?
A)    Endişe, coşku, kahramanlık, duygu
B)    Cesaret, rüzgâr, fırtına, sıcaklık
C)    Meydan, umut, neşe, dostluk
D)    Üçgen, problem, tasarı, eser
E)    Fikir, öfke, sis, kaygı

14. Aşağıdakilerden hangisi soyut isimdir?
A) Sel    B) Sözlük    C) Tasa
D) Köşe    E) Deprem

15. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut isimdir?
A)    Asıl mesleği doktorluk olan yazar, roman ve öykü yanında şiir de yazmıştır.
B)    Sıkıntılarından kimseye söz ötmez, başkalarından yardım beklemezdi.
C)    Bu eser, farklı yazarlar tarafından defalarca Türkçeye çevrilmiştir.
D)    Halkın sosyal sorunlarını ele aldığı yazıları ile büyük bir ün kazanmıştır.
E)    Vatanını seven bir insan, onu yükseltmek için elinden geleni yapar.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme ismi yoktur?
A)    Körpe fidancıkları soğuktan korumak için önlem almaya çalışıyordu.
B)    Kuşlar yeni belirmeye başlayan bademcikleri gagalıyordu.
C)    Öğrenciler, kitapçıktaki sorular çözmek için büyük uğraş veriyor.
D)    Yolun ortasına düşen bir kayacık, şoförün durmasına neden oldu.
E)    Delikanlı, yakaladığı irice balıkları sepete koyuyor, küçüklerini suya bırakıyordu.

- O ne? Yazdığın roman mı?
-    Değil.
-    Ya ne?
-    Birkaç destan?
-    Savaşa dair mi?
-    Evet.
17. Bu karşılıklı konuşmada aşağıdaki isimlerden hangisine örnek vardır?
A) Cins ismi    B) Özel isim
C) Topluluk ismi    D) Çoğul isim
E) Küçültme ismi

Küçültme eki, çeşitli anlam ilgileri katacak şekilde zamirlere de getirilebilir.
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?
A)    Sana küçücük bir hediye verilse bile bunu hiçbir zaman küçük görme.
B)    Şimdiye kadar sanırım şuncağızın kimseye bir zararı olmamıştır.
C)    Sizce takımınızın başarısız olmasının en önemli nedenleri neler olabilir?
D)    Çocuklar, yaz boyunca sizin göletçikte yüzmüş, tatilin tadını çıkarmıştı.
E)    Onların bir odacağızda yaşam mücadelesi verdiğini görünce çok şaşırmıştım.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-cik” eki, eklendiği isme ayraç içinde verilen anlamdan farklı bir anlam katmıştır?
A)    Hayvancağıza birkaç gün boyunca bir tutam yoncayı bile çok görmüşler, (küçültme)
B)    Bu yaz tatilini de her zaman olduğu gibi dedeciğimin yanında geçirmek istiyorum, (sevgi)
C)    Yüz liracık ile kendine güzel bir elbise alabileceğini sanmıyorum, (azımsama)
D)    Hasan Ağa, odun kesmek için tepenin üstündeki korucuğa gitmiş, (küçüklük)
E)    Kediceğizi tuttuğu gibi veterinere götürmüş ve yarasını sardırmış, (acıma)

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim kullanılmamıştır?
A)    Onur ve gurur birbirinden çok farklı kavramlar olarak kabul edilir.
B)    Anadolu’nun pek çok yöresinde eski konukseverliğimiz devam ediyor.
C)    Yolcular, asırlık çınarın serin gölgesinde oturuyor.
D)    Hak ve özgürlüklerin korunması konusunda herkese görev düşüyor.
E)    Eskiden beri cesaret bütün silahlardan üstün tutulmuştur.

Bir ayıcık, öğlen vakti ırmağın gümüş gibi parlayan sularında balık avlıyordu.
21.Bu cümlede küçültme eki, eklendiği isme aşağıdaki anlamlardan hangisini kazandırmıştır?
A)    Küçüklük    B) Azımsama  C)Küçümseme    D) Abartma E) Acıma

“-dan, -den” eki “Komşulardan hiçbiri gelmedi.' cümlesinde tamlayan eki "-in, -in" in yerine kullanılmıştır.
22.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek yoktur?
A)    İçinizden iki öğrenci aşağıya gelecek.
B)    Yarış için yarışmacılardan bazıları gelmemiş-
C)    Çocuklarımdan birini anneannesine gönderdik.
D)    Kitaplardan ikisini mutlaka incele.
E)    Yeğenlerinden hangisi sınavı kazandı?

-dan, -den eki kimi kullanımlarda karşılaştırma ilgisi kurabilir.
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunu örnekleyen bir kullanım yoktur?
A)    Cennetten de güzel bir mekân burası.
B)    Baldan tatlı kirazı vardır Ereğli’nin.
C)    Hepimizden daha cesur olanı bu işi kazandı.
D)    Kardeşlikten daha yüce bir duygu bu duygu.
E)    Senden aldıklarımı getirdim bugün.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-dan, -den” eki olumsuzluk ekiyle birleşik bir ek oluşturarak farklı bir işlev kazanmıştır?
A)    Annemin yaptığı dolmadan yemedin mi sen?
B)    Annem konuşmadan duramaz, bilmiyor musun?
C)    Bu ünlü koşmadan bir dörtlük okuyacağım size.
D)    Kolumdaki dövmeden babamın haberi bile yok.
E)    Bunu karşıki danışmadan öğrenebilirsiniz.

Durum (hal) eklerini alan adlar, kimi zaman ek eylem alarak yüklem de olabilir.
25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek bir kullanım yoktur?
A)    Aradığım yazı bu dosyadaymış.
B)    Sizin geldiğiniz ev, annemin eviydi.
C)    Ellerimdeki çatlaklar soğuktandır.
D)    Bu çantadakiler belki bizedir.
E)    Şunu unutma ki hep aklımdasın.

Fatih’te yoksul bir gramofon çalıyor
Eski zamanlardan bir cuma çalıyor
Durup köşebaşında deliksiz dinlesem
Sana kullanılmamış bir gök getirsem
26. Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A)    Tür adı
B)    Özel ad
C)    Soyut ad
D)    Birleşik ad
E)    Topluluk adı

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme eki almış sözcük isim görevinde kullanılmamıştır?
A)    Sahildeki minicik kulübede yaşıyordu.
B)    Yağmurdan sonra adacıklar oluşmuştu.
C)    Evceğizleri sokağın başındaki bahçenin yanındaydı.
D)    Kitapçıklar masanın üzerinde duruyordu.
E)    Kedicik ağaçtan bir türlü inemiyordu.

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması yoktur?
A)    Zorlukların ardından kolaylıklar da gelir.
B)    Çocuklar kitaplarını masanın altında unutmuştu.
C)    Onların bir çocukları daha olmuştu.
D)    Tiyatrolar bir şehrin kültürel aynalarıdır.
E)    Eşyaları yarım saat içinde taşımışlardı.

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad durum eki alan sözcük yoktur?
A)    Çıkmadık candan umut kesilmez.
B)    Sıkıntısı hafifleyecek gibi değildi.
C)    İki kardeş, baş başa verip konuşuyordu.
D)    Şiir ve deneme yazmayı çok seviyordu.
E)    Sana söylediği sözler oldukça ilginçti.

30. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yaklaşma (yönelme) durum eki almış bir sözcük kullanılmamıştır?
A)    Bir mühür gibi bastılar bağrıma seni
B)    Vurun karanlığa kanatlarınızı kuşlarım
C)    Belli ki eylül gelmiş bahçelere bağlara
D)    Bulamadım dünyada gönüle mekân
E)    Seni morla boyarım askerimin türküsü

Bir kuş kondu ağaca
                     I
Kanatları  alaca
II                 III
öyle bir yâr sevdim ki
Kaşı  gözü karaca
IV          V
31. Bu dörtlükteki altı çizili sözcüklerden hangisi ad durum eklerinden birini almıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

Genç kızın şiirleri bir edebiyat dergisinde yayımlanmıştı.
32. Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    Çoğul ad kullanılmıştır.
B)    Tür adları kullanılmıştır.
C)    Ad durum eki almış birden çok sözcük vardır.
D)    Somut adlar kullanılmıştır.
E)    iyelik eki almış adlar vardır.

CEVAPLAR

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
A    C    D    B    E    E    E    A    C    B

11    12    13    14    15    16    17    18    19    20
  D     D     A     C     B     E     A     B     A     C

21    22    23    24    25    26    27    28    29    30
  A    A     E     B     B     E     A     E     B     E

31    32                                
 A     C                                

İLGİLİ İÇERİK

AD (İSİM) TESTİ-1

AD (İSİM) TESTİ-2

İSİMLER ve TAMLAMALAR SLAYTI

ADLAR (İSİMLER)

YAPILARINA GÖRE İSİMLER

İSİM(AD) ÇEŞİTLERİ

İSİM, SIFAT, ZAMİR, ZARF TEST

Üye Girişi