Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

AD (İSİM) TESTİ-2

 “Çoğul eki, eklendiği ismin sayı bakımından çokluğunu gösterir.”
1. Aşağıdakilerden hangisinde bu eki alan isim sayıca çokluk bildirmez?
A) Bu köprünün altından çok sular aktı.
B) Ağaçlar kesildi, köprüler yıkıldı.
C) Çocuklar bu bahçede neşeyle oynardı.
D) Beyaz boyalı evler uzaktan görünüyordu.
E) Koyunlar yavaş yavaş iniyor tepeden.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekte somutken, mecaz bir anlama gelerek soyutlaşan bir isim kullanılmıştır?
A) Sana bu işin çok kolay olmayacağını söylemiştim.
B) Çok yüreksiz biriymişsin, ben de seni bir şey sanmıştım.
C) Soba almışsın ama dirsek almayı unutmuşsun.
D) Böyle ayakları bırak da işin gerçeğini söyle bakalım.
E) Senin kadar yüzsüz birini daha önce hiç görmemiştim.

Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik,  
Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden.  
Martılar konuyor omuzlarıma,  
Gözlerin İstanbul oluyor birden.
3. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Özel ad  B) Türemiş ad C) Soyut ad  D) Çoğul ad   E) Topluluk adı

Nilüfer çiçeği saflığın ve temizliğin simgesidir. İnsan, iyi ve kötüyü ayırt edememeye başladığında kalbinin derinlikle-rinde karanlık kök salmaya başlar. Sevgiyi aydınlatan ışık yavaş yavaş karanlığın gölgesinde körleşir. Oysa karanlığın içindeki çamurda büyümesine rağmen erdemlerinden, saflığından ve temizliğinden vazgeçmeyen bu çiçek hayata, tutkulara, nefse ve kibre karşı duruşuyla ‘umudu’ simgeler.
4. Bu parçadaki sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) “İyi” ve “ kötü” sözcükleri ad görevinde kullanılmıştır.
B)  Somut ve soyut adlara yer verilmiştir.
C) “İnsan” genel anlamlı kullanılmasına rağmen tekil addır.
D) “Nilüfer çiçeği” özel ad olarak kullanılmıştır.
E)  Metinde hem soyut hem çoğul bir isme yer verilmiştir.

I.  Seni bir kez gülümseten hiçbir şey için üzülme.
II. Üzülme, her gecenin ardında güneşli bir gün var.
III. Sokağın sonundaki o evde geçti tüm çocukluğum.
IV. Hayallarden vazgeçmek, yaşamaktan da vazgeçmektir.
V. Benim ondan beklediğim tek şey bana sahip çıkmasıydı.
5. Yukarıda numaralı cümlelerin hangisinde ad türünde bir sözcük yoktur?
A) I.          B) II.            C) III.              D) IV.               E) V.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cins adı, özel ad olarak kullanılmıştır?
A) Sinan’dan kalma bu yapı, hala tüm görkemiyle ayakta duruyor.
B) Bu konuda Pınar’dan yardım istemek yerinde olur.
C)  Yardım konseri etkinlikleri İzmir’de devam edecek.
D)  Türkiye, eskisi gibi bir hoşgörü ülkesi değil artık.
E)  Eski Türklerde Budizm, Şamanizm inancı vardır.

Umutsuzluk, insanın direnme gücünü yok eder.
7. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)    Özel isim, soyut isim, topluluk ismi
B)    Cins ismi, somut isim, tekil isim
C)    Özel isim, soyut isim, tekil isim
D)    Cins ismi, somut isim, çoğul isim
E)    Cins ismi, soyut isim, tekil isim

8.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi çokluk eki almıştır?
A)    Kitap inceleme komisyonları bu katta toplanacak.
B)    Jüri, seyircilerin pek ilgi göstermediği yarışmacıyı birinci seçmiş.
C)    Issız caddeler, terk edilmiş bir kent havası veriyordu İstanbul'a.
D)    Atasözleri, uzun bir yazıyla anlatılabilecek değerleri bir iki sözle verebiliyor.
E)    Günler geçti, ama beklediğim mektup gelmedi.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem tekil isme hem çoğul isme hem topluluk ismine örnek gösterilebilir?
A)    Ressamın tablolarında kullandığı renkler oldukça canlıydı.
B)    Kentin müzesindeki bin yıllık heykeller çok ilgimi çekmişti.
C)    Turist kafilesi, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.
D)    Öykülerinde kullandığı dil, şiirlerinde kullandığı dilden daha sadedir.
E)    Her sanat dalının kendine özgü anlatım biçimleri vardır.

10. "Kara" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?
A)    Yaşlı adam için "Karacahilin biri." diyorlardı.
B)    Kara gündür gelir geçer.
C)    "Kara haber tez ulaşır." derler.
D)    Eskiden kara kuru bir çocuktu.
E)    Gemlik zeytini genellikle kara olur.

"-cık, -cik" eki eklendiğinde kelimeye "küçültme, acıma ve sevgi" anlamları katar.
11. Aşağıdakilerden hangisinde bu anlamların dışında kullanılmıştır?
A)    Tam üç yıldır görmedim, anneciğimi.
B)    Alicik korkusundan ne yapacağını şaşırmıştı.
C)    Bizim geldiğimizde ortalıkta kimsecikler yoktu.
D)    İhtiyarcık bir saattir o kısa yolu bitireme-mişti.
E)    Bütün eşyalarını bir sandıkçığa doldurmuşlardı.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullanılmıştır?
A)    Raflarda desteler hâlinde yerleştirilmiş farklı renklerde kalemler vardı.
B)    Nehir kenarında avlanan balıkçıların sesleri işitilmez olmuştu.
C)    Dünyanın ilerlemesi için bütün insanların çalışması ve gelişime katkı sağlaması gerekir.
D)    Edebiyat dergileri birkaç yazarın elinde kalınca bundan en büyük zararı sanat görüyor.
E)    Öğrenciler, bu hafta sonu, sahilde demirleyen gemileri gezecekler.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilen isme uygun bir örnek yoktur?
A)    Ben esirler arasında dişlek düşman askerini aradım ama onu göremedim, (cins ismi)
B)    Şoför arabayı durdurmaya çalışırken köprünün önünde birkaç kişi belirdi, (topluluk ismi)
C)    Menderes Köprüsü’nün yanındaki düzlükte arkadaşlarımızla buluştuk, (özel isim)
D)    Alevler göklere yükselirken evlerin pencerelerinden halılar, bohçalar atılıyor, (çoğul isim)
E)    Biraz sonra bir kayanın kovuğunda iki gölgenin kımıldadığını fark ettim, (tekil isim)

I.    Bu köyde uzun zamandır salgın olduğundan halk perişan durumda.
II.    Çoban uykuya dalınca otlaktaki koyun sürüsü buğday tarlasına girmiş.
III.   Çaresizlik öyle bir boyuta ulaştı ki kimsenin kimseye yardım edecek hâli kalmadı.
IV.   Tehlike büyük olduğundan köye hekimlerden başka hiç kimsenin girişine izin verilmiyor.
V.    Eğer yapılan aşılar salgına karşı etkili olmazsa sanırım bu insanları büyük bölümü yaşamını yitirecek.
14. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde topluluk ismine örnek vardır?
A) I. ve II.    B) I. ve III.    C) II. ve IV. D) III. ve V.    E) IV. ve V.

(I) Bozova yöresinde otuz yıldan beri görülmemiş bir kış hüküm sürmektedir. (II) Yollar kapanmış, dereler donmuş, ova köyleri karlar altında kaybolmuştur. (III) Havanın iyice sertleştiği günlerin birinde Toygar ilçesinin viran bir evinin önünde bir adam belirdi. (IV) Bu adam buz gibi olmuş yumrukları ile kapıyı vurmaya başladı. (V) Kapı açılır açılmaz hayalet gibi duran adam kimsin, necisin demeye fırsat bırakmadan eve daldı.
15. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde özel isim kullanılmıştır?
A) I. ve II.    B) I. ve III.    C) II. ve IV.
D) III. ve V.    E) IV. ve V.

Gönlünü Şirin’in aşkı sarınca
Başlamış akmaya çoban çeşmesi
16. Bu dizelerdeki altı çizili isimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)    Özel isim, çoğul isim
B)    Tekil isim, özel isim
C)    Çoğul isim, cins ismi
D)    Cins ismi, topluluk ismi
E)    Cins ismi, tekil isim

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimelerin her ikisi de topluluk ismidir?
A)    Limanda demirleyen savaş gemileri yarından sonra tatbikata çıkacak
B)    Köy ihtiyar heyetinde kütüphaneye alınacak kitaplar konusu görüşüldü.
C)    Yasaların hazırlanması için Meclis’te uzun görüşmelere gereksinim var.
D)    Bu bölükte aynı oymaktan ondan fazla arkadaşımız askerlik yapmıştı.
E)    Yedi cephede ordumuz pek çok düşmanla çarpışmak zorunda kaldı.

18. Aşağıdakilerden hangisi cins ismi değildir?
A) Kalem    B) Değirmen    C) Sakarya D) Yayla    E) Keklik

19. “ ler” eki, aşağıdaki altı çizili isimlerin hangisine çokluk anlamı dışında bir anlam kazandırmıştır?
A)    Günümüzde gezegenler arasındaki uzaklık doğruya çok yakın olarak hesaplanabiliyor.
B)    Leylekler, göl kenarında avladıkları kurbağa, yılan gibi hayvanları yuvalarına götürüyor.
C)    Arkadaşlarım, ödev hazırlamak için bugün kütüphaneye gidecek.
D)    Sulanmayan fidanların büyük bölümü birkaç hafta sonra kurumuştu.
E)    Annemler, yarından sonra buraya gelecek ve bir ay yanımızda kalacak.

Dalların uçlarına diziliyor yıldızlar
Saçlarda pırıldayan kıymetli taşlar gibi
Ve yüzüyor sularda kızıl haşhaşlar gibi
Bir avuç su içinde seyret sonsuz gökleri
Açıl ruhum, mesafe geniş, zaman gecedir
Gece bir masal dolu, rüya dolu bahçeler
20. Bu dizelerde geçen kelimelerden hangisi soyut isimdir?
A) Dalların    B) Taşlar  C) Haşhaşlar    D) Gökleri    E) Zaman

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ler” eki, ismin sayı bakımından çokluğunu bildirmez?
A)    Araçlar bundan sonra Sultanahmet Meydanı’na giremeyecek.
B)    Belediyeler, çevrenin korunması konusunda daha duyarlı olmalıdır.    
C)    Pek çok insanımız, çoluk çocuğunu geçindirmek için Avrupalara gitti.    
D)    Bu büyük insan, ordular yönetti ve daha sonra devletin başına geçti.
E)    Bosna’ya gidince Osmanlı Dönemine ait tarihî yapıları gezdik.

Kalma (bulunma) eki sert ünsüzle biten sözcüklere eklendiğinde sertleşerek -ta, -te olarak yazılır.
22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-da, -de" ile ilgili bir yazım yanlışı söz konusu değildir?
A)    Masadaki bardakda yine su yok.
B)    Çevredekileri rahatsız etmekde sakınca görmüyorum.
C)    Kentde gördüklerim beni buradan soğuttu.
D)    Türk’de korku yoktur, sözü abartılı geliyor.
E)    Katalogda hiçbir ürün dikkatimi çekmedi.

İsmin çıkma (ayrılma) durum eki -dan, -den'dir. Bu eki alan sözcükler “nereden, kimden” gibi sorulara yanıt verir ve cümlenin dolaylı tümleci olur; neden ilgisiyle kullanıldığında ise “niçin” sorusunun karşılığı olarak zarf tümleci olur.
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-dan, -den" diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A)    Aşktan gözlerim kör oldu, bir şey görmüyor.
B)    Söylediklerinden salondaki herkes etkilendi.
C)    Merhametten maraz doğarmış.
D)    Size göre herkesten çok şey bekliyorum.
E)    Bence insandan umudu kesmeyelim.

Çıkma (ayrılma) durumu eki -dan, -den ile yapım eki -dan, -den karıştırılmamalıdır.
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-dan, -den" çekim eki değildir?
A)    Bu ülke, büyüklüğünden bir şey kaybetmez.
B)    Şu küçük gördüğünüz halktan bir şeyler öğrenin.
C)    Sudan bahanelerle yeni ilişkisini de bitirdi.
D)    Uzun zamandır akrabalardan haber alamıyorum.
E)    Sadece bizden değil, kendinden de uzaklaşıyorsun.

Çıkma (ayrılma) durumu ekini alan sözcükler "ne zaman, nasıl" sorularına yanıt veriyorsa zarf tümlecidir.
25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu durumu örnekleyen bir sözcük yoktur?
A)    Uçak çok alçaktan uçtu."
B)    İlk günden sorun çıkarmayalım.
C)    Bunu önceden söyleseydiniz.
D)    Yola sabahtan çıkarız.
E)    Ben seni gözümden de sakınırım.

26. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır?
A)    Ormanlık alanda aramalar devam ediyor.
B)    Annem dolmalık biber kurutmayı sever.
C)    Hediyelik eşya fuarı bu ay düzenlenecek.
D)    Okulda çıraklık eğitimi verilmeye başlandı.
E)    Yazlık elbiseler reyonlardaki yerini aldı.

27. Aşağıdakilerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?
A)    Barajlardaki su seviyesi istenilen düzeye henüz ulaşmadı.
B)    Baharın binbir güzelliğini bu yaylalarda yaşarsınız.
C)    Şehrin Orta Çağ’dan kalma, dar sokaklarında ilerliyorduk.
D)    Kurumun işe yeni başlayan müdür yardımcısı disiplinliydi.
E)    Kıyıları döven suların sesi balıkçı kulübesinden işitiliyordu.

28. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili ad, karşıladığı türün tamamını kapsayacak biçimde kullanılmıştır?
A)    Sanatçı, yazdığı her eserde toplumun rehberi olur.
B)    Ressam, bize resimleri hakkında bilgiler veriyordu.
C)    Heykel, şehre gelenlerin dikkatini hemen çekiyordu.
D)    Yazar, geniş kitlelere seslenmeyi amaçlamış.
E)    Şair, son yapıtında hiç işlemediği temaları ele almış.

Kişisel sorumluluklardan çıkıp evrensel boyutlara
I                                                 II
varan sınırsızlık bilim adamı kişiliğinin kaçınılmaz?
III                    IV                             V
şartıdır.
29. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

Dışarıda yağmur içimde sevdan
Yağmur, toprağa düşer
Kavuşmak sana
30. Bu dizelerde ad görevli kaç sözcük vardır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6  E) 7

31.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ler / -lar" eki farklı türde bir sözcüğe eklenmiştir?
A)    Bugün uzaklardan geldiği için çok yorgunmuş.
B)    Onun sözlerinden hiçbir şey anlamadım.
C)    Romanların sunduğu yaşamları gerçek hayatta bulamazsın.
D)    İnsanlar her konuda bir fikir öne sürmeyi sever.
E)    Daha önce buraya gelmişler seni görmek için.

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok ad durum eki almış bir sözcük kullanılmıştır?
A)    Bu yaz, okuduklarımı tekrar gözden geçireceğim.
B)    Öfkesinden, hiç kimse yanına yaklaşamıyordu.
C)    Gözlüğünü sildikten sonra tekrar taktı.
D)    İçeridekilere hiçbir şey söylemeden dışarı çıktı.
E)    Herkes artık kendi derdine düşmüş bu âlemde


CEVAPLAR

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
A    D    E    D    A    B    E    A    C    E

11    12    13    14    15    16    17    18    19    20
 C     A     B     A     B     E     D     C     E     E

21    22    23    24    25    26    27    28    29    30
  C     E     A     C     E       D     D      A      D      E

31    32                                
 E     D                                


İLGİLİ İÇERİK

AD (İSİM) TESTİ-1

AD (İSİM) TESTİ-3

İSİMLER ve TAMLAMALAR SLAYTI

ADLAR (İSİMLER)

YAPILARINA GÖRE İSİMLER

İSİM(AD) ÇEŞİTLERİ

İSİM, SIFAT, ZAMİR, ZARF TEST

SON EKLENENLER

Üye Girişi