Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NAĞME - ABDÜLHAK HAMİT TARHAN

 

Bir zamanlar karargâhım idi 

Bedeviler gibi beyâbanlar; 

Buna mucib de iştibâhım idi; 

Nasıl imrâr-ı vakt eder anlar. 

Belde halkında görmedin hayfa 

Gördüğün ünsü ehl-i vahşette! 

Bedeviler sukûn u rahatte; 

Sürdüğü dâima ganemle sefâ. 

Beledî muttasıl esir-i cefa; 

İntiaş âleminde zulmetde! 

Biri endişeden aman bulmaz; 

Biri endişeye zaman bulmaz.

Ne hoş eyler muhabbeti ta’rif,
Şu garîb bülbül âşiyânımda.
Ben de gûyâ idim zamanında
Âşiyânımdı bir nihâl-i zârif,
Esti bir zemherir-i zehr-efşân,
Ne çemen kaldı ‘akıbet ne fidân

Kelimeler
Karar-gâh: f. Karar verilen yer. Karar yeri. * Askerî birlikte kurmay heyetinin toplandığı yer. Merkez.
Beyaban: f. Çöl. Sahra. * İmar olunmamış arazi. * Kır.
İstibah: Mübah ve helâl sayma. * Birçok kimsenin kanını dökmeğe izin verme.
Zemherir: Karakış dönümünden (12 Aralıktan) 31 Ocağa kadar olan şiddetli soğuk devresi.
Zehr-efşan: f. Zehir saçan.
Nihal-i zarif: İnce, güzel dal.
Garîb: Batan. Gurub eden. * İki omuz arası. * Devenin hörgücüyle boynu arası.

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN ŞİİRLERİ

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN HAYATI ve ESERLERİ

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN - MAKBER İNCELEMESİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi