Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GÖNÜL AYRI DEĞİLSİN SEN - ÜFTÂDE

Gönül ayrı değilsin sen
O yarinin visalinden
Nice bir zari kılursun
Anın her dem firakından

Meğer seni sever yarin
İşidüp ah ile zarir
Anın içün inilersin
Budur anın rızasından

Hicabım kalmadı hergiz
Mahvolup senden gayri iz
Bugün mestane-veş geldim
İçüp vahdet şarabından

İçenler vahdetin hamrın
Saladır anlara gelsün
Girüp sahra-yi vahdete
İçüp dostun zülalinden

Ne gam Ütfade çün sana
İrişdi vuslat-ı mahbub
Sunuldu cür'a-i vahdet
Anın lutf u atasından

 

İLGİLİ İÇERİK

GÖRMEZ İSEM CEMALİNİ - ÜFTÂDE

EY AŞIKAN EY SADIKAN - ÜFTADE

EY DOSTLARIM TANMAN BANA - ÜFTADE

YÜRÜKEN KENDİ HALİMDE -ÜFTÂDE

İLAHİ YARİ GIL BANA - ÜFTÂDE

ERDEN HAKK'A ERMEK GEREK - ÜFTADE

SON EKLENENLER

Üye Girişi