Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

DERTLİ-TELLİ  SAZDIR BUNUN ADI

Bakmazlar Dertli'ye algındır deyu

Hakikat bahrine dalgındır deyu

Bir saçı Leylâya Mecnun'dur deyu

Yazmışlar defter ü divana beni

TAŞLAMA

Telli sazdır bunun adı

Ne Ayet dinler ne kadı

Bunu çalan anlar kendi

Seytan bunun neresinde

 

Venedik’ten gelir teli

Ardıç ağacından kolu

Be Allanın sersem kulu

Şeytan bunun neresinde

 

Abdest alsan aldın demez

Namuz kılsan kıldın demez

Kadı gibi haram yemez

Şeytan bunun neresinde

 

İçinde mi dışında mı?

Burgusunun başında mı?

Göğsünün nakışında mı?

Şeytan bunun neresinde

 
Dut ağacından teknesi
Kirişten bağlı perdesi
Behey insanın teresi
Şeytan bunun neresinde
 

Dertli gibi sarıksızdır

Ayağı da çarıksızdır

Boynuzu yok kuyruksuzdur

Şeytan bunun neresinde

 

Metin İncelemesi:

Biçim Yönünden:

Biçimi: Nazım.

Nazım biçimi: Taşlama.

Nazım birimi: Kıta (dörtlük).

Ölçüsü: 4 + 4=8'li hece.

Türü: Satirik şiir.

Konusu: Şiirde, saz çalmaya karşı olanların eleştirisi yapılıyor.

Temi: Bağnazlıkla alay.

Kafiye şeması: aaab/cccb/dddb/eeeb/fffb/gggb.

Kafiyeli olan, "Adı/kadı/kendi"  sözcüklerinde ortak kafiye sesi "D" olup yarım kafiyedir. Nakarat dizeler ile "tel-i/kol-u/kul-u" sözcüklerinden "-i/-" hal ekleri rediftir. Geriye kalan "tel/kol/kul" sözcük­lerinde ortak kafiye sesi "L" olup yarım kafiyedir.

 

Dil özellikleri:

a) Dil sade, anlatım yalındır.

b) Halkın diline yerleşmiş dinsel içerikli söz­cükler kullanılmıştır: Ayet, kadı, şeytan, Allah, ab-dest, namaz, kul, haram.

c) Anlatımda halk deyişlerine yer verilmiştir: "Şeytan bunun neresinde? Be Allah’ın sersem kula

 

Deyimler-Söz Grupları:

Şeytan bunun neresinde? Sazın ve saz çalma­nın şeytanla ilgisi ne, kötülük bunun neresinde?

Haram yemek: Hak edilmeyen ve emek karşı­lığı olmayan bir şeye el uzatmak.

Şeytan: İslâmiyet'e göre, kötülüğüne ve insa­nı yanlış yollara sürüklediğine inanılan asi melek.

 

Söz Sanatları:

Saza insan kişiliği verilerek teşhis (kişileştirme) sanatı yapılıyor.

 

İçerik Yönünden:

Araştırmalar:

1. Ozan, ikinci, dördüncü ve beşinci dörtlüklerde sazın yapısına değiniyor.

2. Şiirde saz çalmanın günah olduğunu savunan bir kişiye sesleniyormuş gibi bir anlatım görülüyor. Ancak şiirde tek kişiye seslenilmiyor; dinsel çevre­lerin sanatsal çabalara karşı olan tavrı eleştiriliyor. Böylece belli bir zümrenin, yani softa takımının dü­şünüş biçimi yerilmiş oluyor.

3. Her dörtlüğün sonunda yinelenen; "Şeytan bu­nun neresinde?" dizeleriyle, saz çalmanın günah ol­duğu ve sazın bir şeytan işi olduğu suçlamasının ce­vabı verilmiş oluyor. Diğer bir deyişle, saz çalmanın yanlış yola gitmekle ilgisi olmadığı vurgulanıyor.

4. Ozan, şiirde açık olarak sazın niteliklerini be­lirtiyor. Şeytanın niteliklerini ise dolaylı biçimde di­le getiriyor.

Ozan, şeytanı insanları kötü yola sürükleyen bir kavram olarak tasarlıyor, onu doğruluktan sap­mış gösteriyor. "Haram yemek" deyimini kullanması bunu gösteriyor. Oysa saz, haram yemeyen, kişiyi harama yöneltmeyen bir araçtır, şeytan ve şeytanlık la ilgisi yoktur, diyor.

Yine inanışa göre şeytan, insanları dinsel inanç­larından soğutmak için çaba harcar, onları kandırır. Oysa saz, insanları kandırmıyor, onların ibadetleri­ne karışmıyor. Ozan, bu nedenle saz, şeytanın özel­liğini taşımaz, diyor.

5. Bu şiir, saz çalmayı günah sayan zihniyeti eleştiriyor, bu zihniyete sahip softa takımıyla alay edi­yor. Bu yüzden şiire taşlama diyebiliriz.

N. KARTAL, BİRSEN Y. 1990

 

İLGİLİ İÇERİK

TELLİ SAZDIR BUNUN ADI -DERTLİ

 

AŞK EHLİNE SORDUM ALEMDE -DERTLİ

BAD-I SABA BENİM HASB-İ HALİMDEN - DERTLİ

HARABA KUL OLDUK BEZM-İ ALEMDE - DERTLİ

BAHAR SELİ GİBİ DAĞLAR BAŞINDA - DERTLİ

HAVALANMA TELLİ TURNAM - DERTLİ

HATIRLAYIP SUAL ETMEZ HALİMDEN -DERTLİ

YÜRÜ GÖNÜL DOSTUNDAN KALMA -DERTLİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi