Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ON ALTINCI YÜZYILDA TÜRK SAZ ŞİİRİ

ARMUTLU

Yüzyılın ortalarında doğduğu tahmin edilmektedir; ölüm tarihi ise 17. yüzyılın başlarındadır. Bazı araştırıcıların, onun, Armut adlı bir köy veya kasabada doğup büyüdüğü şeklindeki görüşlerini ihtiyatta karşılamak gerekir.

17. yüzyılın başlarında, I. Ahmed’in (1603-1617) devrin ünlü denizcisi Murad Reis’i (? - 1609) Cezayir Beylerbeyinin emrinden alıp Mora Sancak Beyliğine getirdiği sırada, Armutlu da yanında bulunuyordu. O, elimizdeki çok az sayıdaki şiirlerinden birinde, bu olayı şöyle anlatmaktadır;

Padişah uğruna niyyet eyledi 

Çıkub Cazâyir'den gittiği vaktin

Armutlu’nun Kayserili Kapdan-ı derya Halil Paşa’nın Hristiyan korsan gemilerini cezalandırmak için 1609’da çıktığı sefere katılan Mora Sancak Beyi Murat Reis’le birlikte olduğuna, meşhur Kara Cehennem Seferine katıldığına dair kaynaklarda yer atan bilgileri de ihtiyatta karşılamak zorundayız. Bir şiirindeki,

Bu imiş korsan gemisi Mısır'ın yolunu kesen

mısraı, bu sefere katılmış olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir.

Diğer Garb Ocaktan şairleri gibi şiirleri gazaları konu almaktadır. Bestelenip musikî mecmualarına kadar girebilen bir türküsünün varlığına dikkat edilirse, Armutlu’nun zamanında sevilen ve ilgi duyulan bir şair olduğunu söyleyebiliriz. Mevcut iki şiirinde sade bir dil, duru bir söyleyiş hâkimdir. Şiirlerinde görülen hece düzensizlikleri, kendisine ait olabileceği gibi zamanla meydana gelmiş değişiklikler olarak da kabul edilebilir.

Şairnâmelerde kendisi ile ilgili her hangi bir bilgiye rastlanılamamıştır.

Murad Reis geldi gülbank çektirdi 

Dîn-İslâm sancağın diktüği vaktin 

Padişah uğruna niyyet eyledi Çıkup 

Cezâyir'den gitdüği vaktin

 

Gâziler cenk içün gördü yarağı 

Dayanmaz muhannedin buna yüreği 

Hep kâfirler koyuverdi küreği 

Yezidler gelüp kıçdan çatduğı vaktin

 

Murad Reis eydür zahir bâtında 

Yâ Rab hâcetim kabul eyle katında 

Gök duman içinde kalduk tütünde 

Kâfir baş topun atduğı vaktin

 

Yiğit yengil hep küreğe yapışdı,

Kıçdan top otuna odlar erişti 

Muhammed'in şefaati yetişti 

Gemi yandı deyüp gördüği vaktin

 

Armutlu eydür: Be sultanım hakla 

Hemen yezidlerin fendi top ile 

Alarga ettirdik tüfek ok ile 

Beş pâre kadırga çatduğı vaktin

SON EKLENENLER

Üye Girişi