Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Antep'in baklavası

Gümüşten oklavası

Gaziantep şehrimiz

Fedakârlar yuvası.

 

Aman aman Yozgatlı

Şeftalisi pek tatlı

İstedim de vermedi

Ne de malı kıymetli.

 

Gürün'ün kahve şalı

Ucuz değil pahalı

Sevdiğimden uzağım

Aramızda var çalı.

 

Isparta'nın gül yağı

Dolaştım koca dağı

Bilsen ne yakışacak

Sana gelin duvağı.

 

Yozgat'ın küheylânı

Sanki bir dağalanı

Kozalılar sevmezler

Hile ile yalanı.

 

Kandıra'nın ormanı

Savruluyor harmanı

Aşkından sararıp soldum

Bulamadım dermanı.

 

Göynük'ten aldım balı

Petekleri düz sıralı

Benim bir sevdiğim var

Dünya güzeller kralı.

 

Urfa'dan aldım yağı

Dolandım durdum dağı

Urfa güzellerinin

Çabucak geçer çağı.

 

Su aktı deniz bulandı

Buranın adı Polatlı

Gel sevdiğim yatalım

Yaşım tamam on altı.

 

Balıkesir'in yolları

Yine giymiş alları

Sarılsaydı boynuma

O yârimin kolları.

 

Üsküdar'ın konağı

Üstü kiremit dağı

Çalı kiraza benzer

Yârimin al yanağı.

 

İzmir'in üzüm bağı

Bursa'nın Ulu dağı

Yârini görmeyenin

Erir yürekte yağı.

 

Aksaray konakları

Temizdir sokakları

Bal olmuş yârimin

O güzel yanakları.

 

Erzurum'un suları

Serindir koruları

Ormanı servi dolu

Hoş öter kumruları.

 

Çarşamba’yı sel aldı

Bir yâr sevdim el aldı

Keşke sevmez olaydım

Elim koynumda kaldı.

 

Yavuz'un bacaları

Giyerler alacaları

Halkalı kızlarının

Ben olsam kocaları

 

Erciyes'in yaylası

Cebindedir aynası

Güzel kızın gerdanı

Bekâr oğlan yaylası

 

Çorum'un dilberleri

Yüksektedir evleri

Kızları naz etse de

Gönülde kalır yerleri.

 

Malatya'm bal eriği

Gittim gezdim Divriği

Çiçeklerden en güzel

Karabük'ün çileği.

 

Eskişehir'i gezeli

Gördüm nice güzeli

Oranın güzelleri

Vefalıdır ezeli.

 

Seviyor efendisi

Nazilli'nin kedisi

Bu yadigâr çevreyi

Bana verdi kendisi.

 

Bayındır 'dan nar geldi

Kış bitti bahar geldi

Göz göze bakışmaktan

Sanki ne zarar geldi?

 

Mardin'in al bileziği

Oynar durur beziği

Başka ezik geçer de

Geçmez gönül eziği.

 

İzmir in Buca sına

Baygınım goncasına

İyi kadın naz eder

Şüphesiz kocasına.

 

Şu İstanbul illeri

Yazın öter bülbülleri

Yaktı kül etti beni

Safiye'nin dilleri.

 

Aydın'ın çiçekleri

Namlıdır zeybekleri

Güzele dayanamaz

Çapkındır erkekleri.

 

Bitlis'e yolum düştü

Hayli zorlu bir kıştı

O güzel kız bu gün

Yine yaramı deşti.

 

Ada'lı, Moda'lı geldi

Atlı arabalı geldi

Başına bu belâlar

Senin olalı geldi.

 

Çorlu bağlı bahçeli

Yolu çifte keçeli

Gözüme uyku girmez

Yârim benden geceli.

 

Ay doğar sini gibi

Salınır selvi gibi

Yârin kokusu gelir

İzmir'in gülü gibi.

 

Tekirdağ’ının gülleri

Tatlı şakır bülbülleri

Yaktı, yandırdı beni

Huriye'min dilleri.

 

Kadıköy'ün dilberleri

Fettan olur esmerleri

Sarışınlar melek gibi

Sevimlidir penbeleri.

 

Çekmece'nin gölleri

Penbe açar gülleri

Yaktı kül etti beni

Nazlı yârin dilleri.

 

Sallanır kavak gibi

Sararmış yaprak gibi

Çamlıca'mın kızları

Turfanda kabak gibi.

 

Ay değer elek gibi

Gün doğar melek gibi

Halkalı'nın kızları

Turfanda kabak gibi

 

Şu İstanbul'un illeri

Beyaz giyer gelinleri

Yaktı kül etti bağrımı

Çakır Ayşe'min dilleri.

 

İstanbul'un kızları

Sürmelidir gözleri

Aldanmayın çocuklar

Pudralıdır yüzleri.

 

Burdur'da gül bahçesi

Bahçede gelir sesi

Ben yolumu şaşırdım

Bu kasaba neresi?

 

İzmir'den mal geldi

Bir gemi bal geldi

Ben yârimi öperken

Dudaklarıma bal geldi.

 

Nazilli'nin güzeli

Görünce oldum deli

Başka yere gidemem

Bu diyarı gezeli.

 

Gelibolu feneri

Kalbimde onun yeri

O yârin hasretinden

Kaldım kemikle deri.

 

Edirne penceresi

İçerden çerçevesi

Yeniköy çocukları

Demirci çingenesi.

 

Ordu'nun güzeline

Baktım ince beline

Bin güzel su dökemez

Sevgilimin eline.

 

Ada'nın güzeline

Yandım ince beline

Dünyanın güzelleri

Su dökemez eline.

 

İzmir'in Buca'sına

Yangınım goncasına

Ben milyonu değişmem

Yârin bir gecesine.

 

Hozat derler ilimize

Bülbül konmaz gülümüze

Anne sütün helâl eyle

Misafirim bu gün size.

 

Diyarbakır düzüne

Eremedim izine

İyiliklerim dursun

Hep dizine gözüne.

 

Diyarbakır dört köşe

İçine güller düşe

Benim bir yârim var

Kokusu mor menekşe.

 

Banyo yaptım derede

Sordum yârim nerede

Dediler Tire'dedir.

Aklım kaldı Tire'de.

 

Bahçede olur iğde

Fırından gelmiş pide

Kasabalar içinde

Birinci gelir Niğde

 

Tokat'ın ahbabına

Bayılırım kebabına

Kız bana bir buse ver

Ne olur sevabına.

 

Çamlıca'nın suyuna

Çamlarının boyuna

Üsküdar dans yakın

İn tramvay yoluna.

 

İzmir'de Karşıyaka

Yüzümü verdim hakka

Sevdalı gönüllerle

Edilir mi böyle şaka?

 

Bergama'nın dağına

İniverdim bağına

Altın yüzük yaptırdım

Yârimin parmağına.

 

 

 

Çarşamba yollarında

Kelepçe kollarında

Allah canımı alsın

O yârin kollarında.

 

Harput'un yollarında

Çimeydim göllerinde

Altın burma olaydım

O yârin kollarında.

 

Arguvan'ın budama

Sefa geldin odama

Sen beni istersen

Görücü yolla anama.

 

Gökte yıldız bir sıra

Yârim gitti Mısır'a

Yâr keklik, ben şahin

Giderim adı sıra.

 

Kuyuya bakır salma

Tekirdağ'dan kız alma

Tekirdağ 'inin kızları

Dokuz kocadan kalma.

 

O güzelim Erbaa

Girdim bostana bağa

Sevdiğim çıkagelse

Herkes kalkar ayağa.

 

Erzurum bucağında

Ot yanar ocağında

Çocuk olup gezeydim

O yârin kucağında.

 

İzmit'in kebabına

Bayıldım ahbabına

Kız ne olur bakıver

Sen bana sevabına.

 

Dün gitmiştik Ada'ya

Uzaklaştık Moda'ya

Ben bahtiyar olurum

Yârim gelse buraya.

 

Üsküdar'ın dağına

Mailim çardağına

Elmas küpe yaptırdım

Yârimin kulağına.

 

Kayseri'de pastırma

Yaramı pek bastırma

Orada bir yâr sevdim

Sakın derdimi azdırma.

 

Göründü güzel Havza

Kavuşmak kaldı yaza

Kaderin yazdığını

Mümkün mü kimse boza?

 

Darende 'nin yaylası

Kasabanın âlâsı

Benim bir sevdiğim var

Vallahi baş belâsı.

 

Çorlu'nun al gülleri

Hoş öter bülbülleri

Yaktı beni kül etti

Nuriye'nin dilleri.

 

Sevgilim aslın nereli

Derler Büyükdereli

Aklım başımda değil

Sana gönül vereli.

 

Bursa''da Pazarcık

Sular akar azıcık

Müsaade edin hanımlar

Biz de söyleyelim azıcık.

 

Tabaka dolu tütün

Sevmişim sıtkı bütün

Ben sevdim ben aldım

Yansın Çankırı bütün.

 

Hey Trabzon Trabzon

Sılamın yolu uzun

Baharda ayrı düştük

Kavuşuruz biz güzün.

 

Bir ay doğdu Pasin'den

Pasin'ln ovasından

Anlarım ki yâr gelir

Fark ederim sesinden.

 

Demirhisar'dan geldim ben

Çok ağladım güldüm ben

Gün oldu Ferhat gibi

Dağı taşı deldim ben.

 

Gündüzü var gecenin

Plajı Sütlüce'nin

Ömrü uzarmış derler

Yardan rakı içenin.

 

Kırşehir'im hoş geldin

Azıcık sarhoş geldin

Tarhanan da mı yoktu

Neden böyle boş geldin?

 

Manisa'nın kavunu

Seçelim şunu bunu

Söyle niçin ettin

Bana sen bu oyunu?

 

Ürgüp'te geceledim

Yüzümü peçeledim

Sevdanın kitabından

Ben dersi heceledim.

 

Edirne'den tez geçtim.

Meriç suyundan içtim

Aramızda yemin var

Sanmayın ki vaz geçtim.

 

İstanbul'da pazarım

Kendim okur yazarım

Senden başka seversem

Ateş olsun mezarım.

 

Şarköy'de kilim ördüm

Rüyada yârî gördüm

Uykuda baş başa

Öylece ömür sürdüm.

 

Menderes'ten geçerim

Soğuk sular içerim

Ya o kızı alırım

Ya bu candan geçerim.

 

Harput yolu bu mudur?

Testin dolu su mudur?

Tez gelirim diyordun

Tez gelişin bu mudur?

 

 

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi