Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Hiç su olur akmaz mı,

Ateş olur yakmaz mı?

Gemim deryada kaldı

Sultan kula bakmaz mı?

 

Sarı sümbül mor sümbül

Bakma bana hor sümbül

Ben yarimi yitirdim

Uçan kuştan sor bülbül

 

Dağlar duman oldu gel

Gönlüm güman oldu gel

Aylara vâde verdim

Yılım tamam oldu gel.

 

Dağlar "dağ"ımdır benim

Gara ortağımdır benim

Söyletme çok ağlarım

Yaman çağımdır benim

 

Garibim bu gülşende

Baykuşlar ötüşende

Gariplik ne çetinmiş

Baş yastığa düşende

 

Evleri sekilidir

Gül reyhan ekilidir

Bir can bir canı sevse

Kim onun vekilidir!

 

Giderim yolum dağdır

 Bu ne meşeli bağdır

Ben kazanam yar yesin

Nice ki canım sağdır.

 

 

YER ADLARI İLE İLGİLİ MANİLER

Antep'in baklavası

Gümüşten oklavası

Gaziantep şehrimiz

Fedakârlar yuvası.

 

Aman aman Yozgatlı

Şeftalisi pek tatlı

İstedim de vermedi

Ne de malı kıymetli.

 

Gürün'ün kahve şalı

Ucuz değil pahalı

Sevdiğimden uzağım

Aramızda var çalı.

 

Isparta'nın gül yağı

Dolaştım koca dağı

Bilsen ne yakışacak

Sana gelin duvağı.

 

Yozgat'ın küheylânı

Sanki bir dağ alanı

Kozalılar sevmezler

Hile ile yalanı.

 

Kandıra'nın ormanı

Savruluyor harmanı

Aşkından sararıp soldum

Bulamadım dermanı.

 

Göynük'ten aldım balı

Petekleri düz sıralı

Benim bir sevdiğim var

Dünya güzeller kralı.

 

Urfa'dan aldım yağı

Dolandım durdum dağı

Urfa güzellerinin

Çabucak geçer çağı.

 

Su aktı deniz bulandı

Buranın adı Polatlı

Gel sevdiğim yatalım

Yaşım tamam on altı.

 

 

Balıkesir'in yolları

Yine giymiş alları

Sarılsaydı boynuma

O yârimin kolları.

 

 

Üsküdar'ın konağı

Üstü kiremit dağı

Çalı kiraza benzer

Yârimin al yanağı.

 

 

İzmir'in üzüm bağı

Bursa'nın Ulu dağı

Yârini görmeyenin

Erir yürekte yağı.

 

 

Aksaray konakları

Temizdir sokakları

Bal olmuş yârimin

O güzel yanakları.

 

Erzurum'un suları

Serindir koruları

Ormanı servi dolu

Hoş öter kumruları.

 

Çarşamba’yı sel aldı

Bir yâr sevdim el aldı

Keşke sevmez olaydım

Elim koynumda kaldı.

 

 Yavuz'un bacaları

Giyerler alacaları

Halkalı kızlarının

Ben olsam kocaları

 

Erciyes'in yaylası

Cebindedir aynası

Güzel kızın gerdanı

Bekâr oğlan yaylası

 

 Çorum'un dilberleri

Yüksektedir evleri

Kızları naz etse de

Gönülde kalır yerleri.

 

Malatya'm bal eriği

Gittim gezdim Divriği

Çiçeklerden en güzel

Karabük'ün çileği.

 

Eskişehir'i gezeli

Gördüm nice güzeli

Oranın güzelleri

Vefalıdır ezeli.

 

Seviyor efendisi

Nazilli'nin kedisi

Bu yadigâr çevreyi

Bana verdi kendisi.

 

Bayındır 'dan nar geldi

Kış bitti bahar geldi

Göz göze bakışmaktan

Sanki ne zarar geldi?

 

Mardin'in al bileziği

Oynar durur beziği

Başka ezik geçer de

Geçmez gönül eziği.

 

İzmir in Buca sına

Baygınım goncasına

İyi kadın naz eder

Şüphesiz kocasına.

 

Şu İstanbul illeri

Yazın öter bülbülleri

Yaktı kül etti beni

Safiye'nin dilleri.

 

Aydın'ın çiçekleri

Namlıdır zeybekleri

Güzele dayanamaz

Çapkındır erkekleri. 

 

Bitlis'e yolum düştü

Hayli zorlu bir kıştı

O güzel kız bu gün

Yine yaramı deşti.

 

Ada'lı, Moda'lı geldi

Atlı arabalı geldi

Başına bu belâlar

Senin olalı geldi.

 

Çorlu bağlı bahçeli

Yolu çifte keçeli

Gözüme uyku girmez

Yârim benden geceli.

 

Ay doğar sini gibi

Salınır selvi gibi

Yârin kokusu gelir

İzmir'in gülü gibi.

 

Tekirdağ’ının gülleri

Tatlı şakır bülbülleri

Yaktı, yandırdı beni

Huriye'min dilleri.

 

Kadıköy'ün dilberleri

Fettan olur esmerleri

Sarışınlar melek gibi

Sevimlidir penbeleri.

 

Çekmece'nin gölleri

Penbe açar gülleri

Yaktı kül etti beni

Nazlı yârin dilleri.

 

Sallanır kavak gibi

Sararmış yaprak gibi

Çamlıca'mın kızları

Turfanda kabak gibi.

 

Ay değer elek gibi

Gün doğar melek gibi

Halkalı'nın kızları

Turfanda kabak gibi

SON EKLENENLER

Üye Girişi