Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

 KÖROĞLU DESTANI

 • Köroğlu, ünlü Türk halk hikâyesi ve bu hikâyenin kahramanıdır. Orta Asya'dan Tuna boylarına kadar yaygın bir kahramanlık hikâyesidir. Asıl konusu yiğitlik olan bu ünlü hikâyede tahminlere göre, XVI. yy. daki Celâli Ayaklanmaları ile ilgili Köroğlu adında bir eşkıya kahramanın hayatı anlatılır.
 • Son araştırmalarla XVI. yy.da Köroğlu adlı bir Celâli’nin yaşadığı anlaşıldı. Ayrıca aynı adı taşıyan bir Yeniçeri şairinin yaşadığı, 1577-1590 Osmanlı-İran seferine katıldığı da, bu seferlerde büyük başarıları bulunan Özdemiroğlu Osman Paşa için söylediği iki manzumeden öğrenilmektedir.
 • Bu saz şairinin varlığını Evliya Çelebi de belirtir. Bu bilgilerden saz şairinin varlığı kesin olarak anlaşılmakla birlikte, hikâye kahramanı Köroğlu ile şair Köroğlu’nun aynı kişi olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Başbakanlık arşivinde bulunan bazı yeni belgelerden, Bolu dolaylarında 1579-1582 yıllarında Köroğlu adında bir eşkıyanın türediği öğrenilmektedir.
 • Köroğlu Hikâyesi’nin de bu sıralarda ortaya çıktığı ve henüz geçerli başka belgeler de bulunmadığından eşkıya Köroğlu ile şair Köroğlu’nun aynı kişi olduğu kabul edilir.
 • Bölgeden bölgeye, ülkeden ülkeye farklı renklere bürünen Köroğlu Destanı, Türk dünyasının ortak kültür abidelerinden biridir.
 • Köroğlu, Türk kültür coğrafyasının uçsuz bucaksız ufuklarında at koşturan bir halk kahramanının destanıdır. Bu destan, Anadolu, Azerbaycan, İran, Rumeli, Kırım ve Türkmenistan’da söylenip dillenmiştir.
 • Köroğlu, Anadolu’da Bolu Dağları’na yaslanıp Çamlıbel’e taht kurmuş, Türkmenistan’da Balkan Dağları’na çekilip Çandıbil’i yurt edinmiştir.
 • Bu destan, Türkçe konuşan halkların dostluğunu, kardeşliğini pekiştirmeye, onları bütünleştirmeye büyük katkı sağlayan kudretli kahramanlık dizisidir.
 • Köroğlu destanları, tüm Türkler arasında, Türklerin düşünce ve değer sistemlerini yansıtan bir anlatımlar toplamıdır.
 • Köroğlu Destanı, Türk destan geleneğinde, tarih boyunca farklı inanç ve kültürlerle etkileşimde bulunan Türklerin birçok sosyo-kültürel özelliğini, Türk milletinin şeref, namus, ahlâk, inanç, düşünce ve değer yargılarını yansıtır.
 • Kahramanı Ruşen Ali'nin(Köroğlu) ve babası Koca(Seyis) Yusuf un Bolu Beyi ile olan mücadelelerini ele alır

SON EKLENENLER

Üye Girişi