Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

SİYENPİ DESTANI ÖZETİ 

Türü: destan

Yazarı: Anonim 

Kişileri: Tan-şe-hoay Yabgu, Mo-lo-heu

Siyenpi Destanı, 2. yüzyılda yaşamış olan Siyenpi hükümdarı Tan-şe-hoay Yabgu’nun mucizevi bir şekilde doğuşunu ve kahramanlığını anlatır. Mo-lo-heu, güney Hunlarının ordusunda üç yıl askerlik yapar. Bu sürede, Tan-şe-hoay adında bir oğlu olur. Mon-lo-heu, yurduna dönüp çocuğu görünce büyük bir öfkeye kapılarak kadını da, çocuğu da öldürmeye kalkar. Kadınsa, bir gün büyük bir gök gürültüsünden korkarak göğe bakınca, ağzına bir dolu tanesi düştüğünü ve bundan gebe kalarak on ayda bu çocuğu doğurduğunu söyler. Mo-lo-heu, bu olağanüstü doğuma inanmış görünmekle beraber çocuğun yüzünü görmek istemez. Anası da onu gizlice büyütür. Çocuk 15 yaşlarına geldiği zaman, bir gün kendi sürülerini yağmaya gelen haydutlarla kahramanca çarpışır ve hemen büyük bir ün kazanır. Yanına birçok yiğit toplanır. Bu destan, bu şekliyle bugünkü Altay Türklerinin Töles ve Mundus uruklarında yaşamaktadır. Siyenpi Destanı'nda diğer Türk destanlarına göre anlatımında ve olay örgüsünde bir zayıflık göze çarpmaktadır. Bunun temel sebebi, oluşum aşamasından hemen sonra yayılma aşamasına geçmeden Çinli tarihçiler tarafından yazıya geçirilmesidir.

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi