Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

ATİLLA DESTANI ÖZETİ

Türü: Destan

Yazarı Anonim

Kişileri: Attila, İldiko, Valentinianus, Honoria

ÖZET

Hun-Oğuz destanlarındandır. Destanda, Batı Hun hükümdarı Attila'nın yaşamı, kahramanlıkları ve yaptığı fetihler anlatılır. Roma'nın çok güçlü olduğu dönemlerde Akdeniz, Romalıların iç gölü hâline gelmişti. Ancak her tarafta hükümranlığını gösteren Roma İmparatorluğu, Hunlardan çekinmekteydi.
Hunlar Roma'ya korku salıyordu. Nitekim Batı Hun hükümdarı Attila, birçok kahramanlık gösterir ve fetihler yapar; ne yapılırsa yapılsın Avrupalılarca durdurulamaz. Attila, Roma ordusunu yendikten bir yıl sonra elli bin civarındaki askerle tekrar Roma kapısına dayanır ve Roma'nın ileri gelenleri tarafından Roma Prensesi ile evlendirilmek için ikna edilir. Evlendiği Roma Prensesi tarafından zehirlenerek öldürülür. Mezarının tahminen Tuna Nehri'nin yatağında olduğu bilinmektedir. Böylece Türklerin sahip olduğu en kudretli hükümdarlardan biri olan Attila, savaş meydanlarında yok edilemeyince bir kadının marifetiyle haince ortadan kaldırılır. Onun bu ani ölümü, her şeyin ters gitme-sine sebep olur. Çocukları birbiriyle anlaşamaz, kabileler arasında kavgalar çıkar ve geldikleri bozkırlara geri dönerler.

SON EKLENENLER

Üye Girişi