Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

ULAMA (VASL)

"Bağlayış, ulama” demektir. Aruz ölçüsünde ölçü gereği kapalı heceyi açmak için sonu ünsüzle biten bir sözcüğü, ondan sonra gelen sözcüğün ünlü harfine bağlamaktır. Ulama, ölçüde yan yana iki açık hece gerektiği zaman yapılır.

Hürr_olmak eğer ister_isen olma cihânın 

Zevkında safsında gamında kederinde

Ziya Paşa

Bülbüller öter güller_açar şâd gönül yok

Hiç böyleliğin görmemişiz fasl-ı bahânn

Şeyhülislâm Yahya

Kaynak: Kenan UĞUR, Liseler İçin Edebiyat Notları

 

 

 

ULAMA-2

Bir sözcüğün son sesiyle onun ardından gelen sözcüğün önsesinin kaynaşmasına yol açan birleştirme. Bu birleştirme aruz vezninde hecenin niteliğini etkileyeceği için özellikle göz önünde bulundurulur. Konuşurken, bir yazıyı sesli okurken, sessiz bir harfle biten bir kelimeden sonra sesli harfle başlayan bir kelime gelirse, birinci kelimenin sonundaki sessiz harf, ikinci kelimenin başındaki sesli harfe bağlanır.

Ulama yapılacak sözcükler arasında herhangi bir noktalama işareti bulunmamalıdır.

 

Derdin nedir gönül sana bir halet olmasun 

Sad elhazer ki sevdiğin ol âfet olmasun

NADİMİ KADÎM

 

Daracık bir menzil burası,

Bir avuç kadar dar 

Ağaç ol, konuşurum, duy beni yeter 

 

Ayrı dünyamızda olsun, duyarım seni 

Yürek olsun sende, sevgi olsun 

Olsun, yeşillik yeşersin yerinde 

Sen şen ol ağacım, tüm dünya kadar

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi