Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BEZM-İ SAFÂYA SÂGAR-I SAHBÂ GELÜR GİDER - NABİ

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Bezm-i safâya sâgar-ı sahbâ gelür gider
Güya ki cezr ü med ile deryâ gelür gider

Açıldıgın haber virür agyâra gül gibi
Dâim bize nesîm-i sebük-pâ gelür gider

Olmaz yine mariz-ı mahabbet şifâ-pezîr
Rû-yı zemîne bir dahı İsâ gelür gider

Sultân-ı gam nişîmen idelden derûnumı
Sahrâ-yı kalbe leşker-i sevdâ gelür gider

Bir gün dimez o şûh ki ayâ murâdı ne
Çokdan bu kûye Nâbî-i şeydâ gelür gider

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Zevk ve safa meclisine şarap kadehi gelir gider. Sanki med ve cezir ile derya gelir, gider.

Ayağına çabuk sabah rüzgârı durmadan bize gelir gider ve senin güller gibi açıldığını başkalarına haber verir.

İsa peygamber yeryüzüne bir daha gelir gider ama aşk hastası yine de şifa bulamaz.

Gam sultanı bağrıma karargâhını kurduğundan beri, sevda askeri kalp ovasına gelir gider.

O güzel sevgili bir gün bile ‘‘ Benim mahalleme aşktan çılgına dönmüş Nâbî, çoktandır gidip geliyor, acaba bunun muradı nedir ’’ demez.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NABİ - BİLMEZİZ RAST REVİŞ CÜNBİŞ-İ AKLAM GİBİ İNCELEMESİ

NABİ HAYATI ve ESERLERİ

NABİ – BEYİTLER AÇIKLAMASI

NABİ'NİN ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi