NABİ - D.ED.

Başlık Oluşturma Tarihi Yazar Tıklamalar
BENÜMLE RÛY-BE-RÛY OL SÖZÜMDE SÂDIK İSEM - NABİ 17 Kasım 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 153
BEZM-İ SAFÂYA SÂGAR-I SAHBÂ GELÜR GİDER - NABİ 15 Kasım 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 240
BİLMEZİZ RAST REVİŞ CÜNBİŞ-İ AKLAM GİBİ- NABİ 17 Şubat 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2079
BİR DEVLET İÇÜN ÇERHE TEMENNADAN...- NABİ 19 Ocak 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4413
CEM’ÜN TAMÂMA İRÜP DEVRİ CÂM KALMAMIŞDUR - NABİ 15 Kasım 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 175
DİLİ NE NÂ’İL-İ ZEVK-İ VİSÂL İDEBİLDÜK - NABİ 17 Kasım 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 152
GÂH OLUR EMVÂC-I ÇARHI GARK İDER YEMMDÜR GÖNÜL - NABİ 17 Kasım 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 154
GÖNÜL NE ARZÛ-YI CÂH İDER NE TÂC U TAHT İSTER - NABİ 15 Kasım 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 219
KİM DÜŞER DÂMENİME KATRE-İ HÛNDAN GAYRI - NABİ 17 Kasım 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 127
NE SENDENDÜR NE BENDENDÜR NE ÇARH-I KÎNE-VERDENDÜR - NABİ 15 Kasım 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 155
PÂ-YI YÂRE DÜŞMEGE AGYÂRDAN NEVBET Mİ VAR - NABİ 15 Kasım 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 183
SAKIN TERK-İ EDEBDEN-NABİ 31 May 2011 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 10593
SEVÂD-I MÜMKİNÂT ÂSÂR-I SUN’I BÎ-SÜHAN SÖYLER - NABİ 15 Kasım 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 148

SON EKLENENLER

Üye Girişi