NEFİ-D.ED.

Başlık Oluşturma Tarihi Yazar Tıklamalar
AĞYARE NİGAH ETMEDİĞİN NAZ SANIRDIM - NEFİ 22 Kasım 2010 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7909
AŞIKA TAN ETMEK OLMAZ MÜBTELADIR NEYLESİN - NEFİ 02 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7281
BAHÂR İRSE YİNE SEYR-İ GÜLİSTÂN OLDUGIN GÖRSEM - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1131
BAHT UYANSA H’ÂBA VARSA DÎDE-İ BÎDÂRIMIZ - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1205
BEN MEST-İ HARÂBAM DİL MESTÂNE DEĞÜL Mİ YA - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2184
BEND OLDI O ŞÛHUN GÖRİCEK ZÜLF-İ DÜ-TÂSIN - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 685
BEZM-İ HAYÂLE NAGME-İ ŞEH-NÂZDUR SÖZÜM - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1310
BİZ RİND-İ HARÂBÂTÎ VÜ MESTÂN-I ELESTİZ - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1861
CÂNÂN ODUR Kİ SERKEŞ OLA MÜBTELÂSINA - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 800
DERDİM NİCE BİR SİNEDE PİNHAN İDERİM BEN - NEFİ 10 Aralık 2011 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 21127
ESTİ NESİM-İ NEVBAHAR...-NEFİ 22 Şubat 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3296
GAM CÂNUMA KÂR İTDİ BİLMEM NE BELÂDUR BU - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 731
GAMZEN NE DEM Kİ TİĞ ÇEKİP HUN FEŞAN OLUR - NEFİ 19 Ocak 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 10554
GİDER KEYF-İ ŞERÂBUN ZEVKI BÖYLE YÂDA GELMEZ Mİ - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 645
GÖNLÜMÜ HER DEM BİR ÂTEŞDİR KILAN PÜR-IZDIRÂB -NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2014
GÖZİ MEY-HÂNE-İ NÂZ U KAŞI MİHRÂB-I NİYÂZ - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1087
GÜL GİBİ CÂM-I MEYİ ENCÜMEN-EFRÛZ İDELÜM - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 620
İHYÂ EDEN İDEN ENDÎŞE-İ FEYZ-I NEFESÜMDÜR - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 951
KALMAZSA GER OL GUŞE-İ DAMAN ELİMİZDE - NEFİ 19 Ocak 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3061
MAHŞER OLMUŞ SAHN-I KÂĞID-HÂNE DÜNYÂ BUNDADIR - - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1776
MEY-HÂNE-İ NÂZ OLMIŞ O ÇEŞ-İ SİYEH-İ MEST - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1270
NE TENDE CAN İLE SENSİZ ÜMİD...-NEFİ 02 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 23672
NEFİ - HEM KADEH HEM BADE HEM BİR... 04 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 30910
O ŞEH CAN U DİLE RAM EYLEYÜP DAD İTDÜĞÜN GÖRSEK -NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 973
ÖLMEK ASAN AŞIKA BİR DEM FİRAK-I YAR GÜÇ - - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2413
OLMIŞ O ŞÛH O MERTEBE MEST-İ ŞARÂB-I NÂZ - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 954
SANMAN Kİ FELEK DEVR İLE ŞAMI SEHER EYLER...-NEFİ 22 Şubat 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3253
SÖYLEŞİLMEZ ÇARH İLE GEH ŞÖYLE GÂHÎ BÖYLEDİR - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1495
TUTİ-İ MUCİZE-GUYEM NE...-NEF’İ 19 Ocak 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2632
VUSLAT HEVESİN KO GAM-I HİCRÂN NE BELÂDIR - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1179
YAKDI BENİ KÜL İTDİ O MÂHUN GÜNEŞ YÜZİ - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 681
YÂR OLMAYICAK CÂM-I SAFÂYI ÇEKEMEZ DİL - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1042
YÂRA DERDÜM DİYEMEM BEZM-İ ŞERÂB OLMAYICAK - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 744
YAZANLAR PEYKERİM DESTİMDE BİR PEYMANE YAZMIŞLAR-NEFİ 14 Temmuz 2016 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5571

SON EKLENENLER

Üye Girişi