NEFİ-D.ED.

Başlık Oluşturma Tarihi Yazar Tıklamalar
AĞYARE NİGAH ETMEDİĞİN NAZ SANIRDIM - NEFİ 22 Kasım 2010 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7480
AŞIKA TAN ETMEK OLMAZ MÜBTELADIR NEYLESİN - NEFİ 02 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6899
BAHÂR İRSE YİNE SEYR-İ GÜLİSTÂN OLDUGIN GÖRSEM - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 917
BAHT UYANSA H’ÂBA VARSA DÎDE-İ BÎDÂRIMIZ - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 924
BEN MEST-İ HARÂBAM DİL MESTÂNE DEĞÜL Mİ YA - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1794
BEND OLDI O ŞÛHUN GÖRİCEK ZÜLF-İ DÜ-TÂSIN - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 563
BEZM-İ HAYÂLE NAGME-İ ŞEH-NÂZDUR SÖZÜM - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1077
BİZ RİND-İ HARÂBÂTÎ VÜ MESTÂN-I ELESTİZ - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1334
CÂNÂN ODUR Kİ SERKEŞ OLA MÜBTELÂSINA - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 666
DERDİM NİCE BİR SİNEDE PİNHAN İDERİM BEN - NEFİ 10 Aralık 2011 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 20900
ESTİ NESİM-İ NEVBAHAR...-NEFİ 22 Şubat 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2810
GAM CÂNUMA KÂR İTDİ BİLMEM NE BELÂDUR BU - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 595
GAMZEN NE DEM Kİ TİĞ ÇEKİP HUN FEŞAN OLUR - NEFİ 19 Ocak 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 9916
GİDER KEYF-İ ŞERÂBUN ZEVKI BÖYLE YÂDA GELMEZ Mİ - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 516
GÖNLÜMÜ HER DEM BİR ÂTEŞDİR KILAN PÜR-IZDIRÂB -NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1589
GÖZİ MEY-HÂNE-İ NÂZ U KAŞI MİHRÂB-I NİYÂZ - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 904
GÜL GİBİ CÂM-I MEYİ ENCÜMEN-EFRÛZ İDELÜM - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 478
İHYÂ EDEN İDEN ENDÎŞE-İ FEYZ-I NEFESÜMDÜR - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 723
KALMAZSA GER OL GUŞE-İ DAMAN ELİMİZDE - NEFİ 19 Ocak 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2963
MAHŞER OLMUŞ SAHN-I KÂĞID-HÂNE DÜNYÂ BUNDADIR - - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1426
MEY-HÂNE-İ NÂZ OLMIŞ O ÇEŞ-İ SİYEH-İ MEST - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1057
NE TENDE CAN İLE SENSİZ ÜMİD...-NEFİ 02 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 23317
NEFİ - HEM KADEH HEM BADE HEM BİR... 04 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 29688
O ŞEH CAN U DİLE RAM EYLEYÜP DAD İTDÜĞÜN GÖRSEK -NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 772
ÖLMEK ASAN AŞIKA BİR DEM FİRAK-I YAR GÜÇ - - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1953
OLMIŞ O ŞÛH O MERTEBE MEST-İ ŞARÂB-I NÂZ - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 754
SANMAN Kİ FELEK DEVR İLE ŞAMI SEHER EYLER...-NEFİ 22 Şubat 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3097
SÖYLEŞİLMEZ ÇARH İLE GEH ŞÖYLE GÂHÎ BÖYLEDİR - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1067
TUTİ-İ MUCİZE-GUYEM NE...-NEF’İ 19 Ocak 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2472
VUSLAT HEVESİN KO GAM-I HİCRÂN NE BELÂDIR - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 978
YAKDI BENİ KÜL İTDİ O MÂHUN GÜNEŞ YÜZİ - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 554
YÂR OLMAYICAK CÂM-I SAFÂYI ÇEKEMEZ DİL - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 817
YÂRA DERDÜM DİYEMEM BEZM-İ ŞERÂB OLMAYICAK - NEFİ 22 Temmuz 2020 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 535
YAZANLAR PEYKERİM DESTİMDE BİR PEYMANE YAZMIŞLAR-NEFİ 14 Temmuz 2016 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5243

SON EKLENENLER

Üye Girişi