Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÂŞIKUZ DÎVÂNEYÜZ BAĞ İLE GÜLZÂR İSTERÜZ - NEV'İ 

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Âşıkuz dîvâneyüz bağ ile gülzâr isterüz
Bir güle bağlanmışuz illâ ki bî-hâr isterüz.

Şâm-ı hecri mihr-i ruhsâriyle rûz-ı id eder
Âşıkun kadrin bilür âlemde bir yar isterüz

Gül gibi her gördüğı hâr u hasa yüz vermeyüp
Nâil-i ehl-i heva bir serv-reftâr isterüz

Kasd ederse gerd-i râhın görmege çeşm-i rakîb
Sürmeyi gözden silerbir şûh-ı ayyâr isterüz

Hatt-ı bâkî bulmağa gülzâr-ı fânîden bugün
Nev’iyâ sâgar sunar bir lâle-ruhsâr isterüz

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Âşıkız, deli divâne olmuşuz bağda, bahçede Eğlenmek isteriz. Bir güle bağlanmışız ama ille de dikensiz olsun isteriz.

Ayrılık akşamını, yanağının güneşini gösterip bayram gününe döndüren; Yâni dünyada âşıkının değerini bilen bir sevgili isteriz.

Gül gibi her gördüğü çalı çırpıya yüz vermeyen, gerçek Âşıklara düşkün selvi yürüyüşlü bir güzel isteriz

Yabancının gözü ayağının tozunu görmeğe kalksa, gözünden sürmeyi çeken, aldatıcı bir sevgili isteriz.

Ey Nev’i! Bu geçici dünyâ gülbahçesinden ölümsüzlüğe Giden yolu bulmak için, şarap sunan bir lâle yanaklı güzel

 

https://www.academia.edu

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NEV'İ ŞİİRLERİ

NEVİ - BELA DİLDENDİR OL DİLDAR ELİNDEN...

NEV'İZADE ATAİ HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi