Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GELDÜMSE N’OLA BEN ŞUARÂ DEVRİNE ÂHIR -  NEV'İ 

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Geldümse n’ola ben şuarâ devrine âhır
Âdet budur âhırda gelür bezme ekâbir

Sâfî zarar vermez sana etfâl ile sohbet
Gam çekme girür cennette erbâb-ı sagâ’ir

Ey meh n’ola şehbâz-sıfat tutsan el üzre
Şehründe bizüz şimdi gözi boğlu müsâfir.

Hiç neyleyeyin bu dil-i âvâreyi bilmem
Ne vuslata kâdir sana ne fûrkata sâbır

N’etsün ya güzel sevmeyüp Allah’ı seversen
Nev’î gibi bir rind husûsâ ola şair

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ben bu şairler toplantısına en son geldimse ne çıkarÂdet budur, büyükler toplantıya en son gelirler. (Devr kelimesinin zaman, dünya, baht anlamları yanında kadeh anlamı da vardır. Toplantılarda çepeçevre oturulur. Kadeh elden ele dolaştırılır.)

Ey sofi! Küçük çocuklarla görüşmek sana zarar getirmez. Üzülme, küçük günahları olanlarda cennete girerler.

Ey ay yüzlü güzel, şimdi senin şehrinde gözü bağlı garip misafirler biziz doğan kuşu gibi bizi el üstünde tutsan ne olur.

Bu başıboş gönlümü ne yapayım bilmem; Ne kavuşmaya gücü yetiyor ne de ayrılığa dayanabiliyor.

Nev’î gibi bir rind özellikle şâir de olursa, Söyle Allah'ını seversen; güzel sevmeyip de ne yapsın!

https://www.academia.edu

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NEV'İ ŞİİRLERİ

NEVİ - BELA DİLDENDİR OL DİLDAR ELİNDEN...

NEV'İZADE ATAİ HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi