Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CAN YUSUFU ÇAH-I ZENAHDAN ESİRİDÜR - NEV'İ

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Cân Yusufı çâh-ı zenâhdân esîridür
Gel ey azîz esirge ki zindân esîridür

Ol şeh metâ’-ı hüsn ile Mısr-ı cemâlde
Bir hâcedür ki Yûsuf-ı Ken’ân esîridür

Tâtâr-ı zülfine o şehün bağlanur gönül
Ya’ni gedâ esîri degül hân esîridür

Urmış surâhî gerdenine niçe yirde bend
Bî-çâre gör ki halka-i rindân esîridür

Boynında Nev’iyâ neye zincir-i şa’şa’a
Benzer güneş de ol şeh-i devrân esîridür

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Cân Yûsuf’u o çene çukurunun esîridir; ey azîz gel o zindân Esîrini kurtar.

O şâh, güzellik malıyla güzellik ülkesinde Ken’ân’la Yûsufu Esîr eden bir efendidir.

O şâhın yağmacı zülfüne gönül bağlanır. Yani böylece Dilenci esiri değil, hanın esiri olunur.

Surâhi gerdanına birçok yerde boğumlar yapmış. Gör ki zavallı rindler, halkasının esîridir.

Ey Nev’î, boynundaki görkemli o zinciriyle o, güneş Vurduğunda cihân şâhının esirine benziyor.

https://www.academia.edu/25187696/B%C3%9CY%C3%9CK_T%C3%9CRK_KLAS%C4%B0KLER%C4%B0

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NEV'İ ŞİİRLERİ

NEVİ - BELA DİLDENDİR OL DİLDAR ELİNDEN...

NEV'İZADE ATAİ HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi