Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TALİ BU VECH İLE DUN SERKESŞ NİGAR BÖYLE - NEVİ

GAZEL

Tâli' bu vech ile dûn serkeş nigâr böyle
Bî-çâre âşıkı gör baht öyle yâr böyle
 
Vaslında bîm-i hicrân hicrinde mihnet-i cân
Derd-i firâk öyle vasl u kenâr böyle
 
Ol serv-i hoş-hırâmı tenhâ bulup ne çâre
Ol bî-karâr öyle ben şerm-sâr böyle
 
Dildâr tünd ü ser-keş ağyârsa cefâ-cûy
N'itsün ya bülbül-i dil gül böyle hâr böyle
 
Ten zevrakın düşürme girdâb-ı ıztırâba
Sabr it gönül ki kalmaz bu rûzgâr böyle
 
Nev'î nice getürsün hicrân yüküne tâkât
Cism-i nizâr böyle cân-ı figâr böyle

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NEV'İ ŞİİRLERİ

NEVİ - BELA DİLDENDİR OL DİLDAR ELİNDEN...

NEV'İZADE ATAİ HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi