Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GAZEL

 

Âsâfın miktarını bilmez Süleyman olmayan

Bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan

 

Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvâlini

Anlamaz hal-i perişanı perişan olmayan

 

Rızkına kani' olan gerdûna minnet eylemez

Âlemin sultanıdır muhtâc-ı sultân olmayan

 

Kim ki korkmaz Hakk'tan ondan korkar erbâb-ı ukûl

Her ne isterse yapar Hakk'tan hirasan olmayan

 

İ'tiraz eylerse bir nâdân Ziyâ hamûş olur

Çünki bilmez kadr-i güftârın sühândan olmayan.

 

ZİYA PAŞA

SON EKLENENLER

Üye Girişi