Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

FUZULİ - CANUMUN CİSM İLE ZEVK -İ İTTİSALİ KALMADI

GAZEL İNCELEMESİ

1) Cânumun cism ile zevk-i ittisâli kalmadı
Alı kim sensiz dirilmek ihtimâli kalmadı

Canım, cism ile birleşmekten bir zevk duymuyor. Ah ki sensiz yaşamanın ihtimali kalmadı.

 

2) Şükrü lillâh baht yâr oldu yetürdüm tîğüne
Başumun bir kılca boynumda vebâli kalmadı

Allah'a şükrolsun ki talihim yâver oldu, başımı senin kılıcına feda ettim. Artık başımın boynumda kıl kadar vebâli kalmadı.

 

3) İstedüm ol mâha arz-ı hâl edem hayret mana
Öyle gâlib oldu kim bir söz mecâli kalmadı

O ay yüzlü güzele hâlimi arz etmek istedim. Hayret, beni o hal getirdi ki bir söylemeye kudretim kalmadı

4) Bilmezem hâlini hayâlin handa tasvir eyleyüm
Dâğdan bir yer ten ü cânumda hâil kalmadı

Beninin hayalini nerede tasvir edeyim bilmem. Yaradan teminde, canımda boş yer kalmadı.

 

5) Her kimi gördünse gam üftâdesi dutdun elin
Veh ki menden gayrı bir gam pâyimâli kalmadı

Aşk ıstırabına düşen her kimi gördünse elinden tutup kaldırdın. Ne yazık aşk ıstırabının ayağının altında ezilen benden başka kimse kalmadı.

 

6) Ey hoş ol ser-mest kim gönlünde zevk-i bâdeden
Âhiret endîşesi dünyâ hayâli kalmadı

Ne kadar güzeldir o sarhoş ki şarabın zevki ile gönlünde ne ahiret endişesi, ne de dünya hayali kalmıştır.

 

7) Aferin ey câm ki sildüm gönül âyînesin
Hâtır-ı pâkümde dünyânun melâli kalmadı

Ey kadeh, sana aferin olsun gönül aynasını sildin. Şimdi temiz kalbimde dünya sıkıntısı kalmadı.

 

8) Dürd-nisbet bâyimâl-i kayddür her kim ki var
Bemz-i dehr içre harîf-i lâ’ubâli kalmadı

Dünya şarap meclisinde herkes tortu gibi dibe çökmüş ve orada bağlanıp kalmıştır. Yani dünyaya bağlılık onu dibe çöktürmüştür. Bu mecliste her kayıttan kurtulmuş bir arkadaş kalmadı.

 

9) Gör Fuzûlî ışk tuğyânın 'adem mülkün gözet
Azm-i künc et kim hevânun i’tidâli kalmadı

Ey Fuzûlî, aşkın coşup kabardığım gör de yokluk mülküne gitmeye bak. Bir köşeye çekil ki hava itidalini kaybetti.

 

 

İLGİLİ İÇERİK

FUZULİ - EĞER ÇIKSA İDİ DERDÜN CİSMDEN DERDÜM Kİ CANDUR BU

FUZULİ - BUDUR FARKI GÖNÜL MAHŞER GÜNÜNÜN RUZ-I HİCRANDAN

FUZULİ - KEREM KIL KESME SAKİ İLTİFATUN Bİ-NEVALARDAN

FUZULİ - BENDE MECNUN'DA FÜZUN AŞIKLIK İSTİDADI VAR

FUZULİ HAYATI ve ESERLERİ

FUZULİ-ÖYLE SERMESTEM Kİ İDRAK ETMEZEM...

FUZULİ-BERCESTELER

FUZULİ-ÂL-İ ABÂ MERSİYESİ

FUZULİ - LEYLÂ VE MECNUN AÇIKLAMASI

FUZULİ - CANUMUN CİSM İLE ZEVK -İ İTTİSALİ KALMADI İNCELEMESİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi