Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 İSMET ÖZEL KİMDİR?

İsmet Özel (d. 1944), resim, şiir ve musiki gibi güzel sanatların tümüne karşı özel bir ilgisi vardır. Şairlik hayatına, İkinci Yeni'nin şiir estetiğiyle baş­lar. Dylan Thomas, T. S. Eliot, Ezra Pound ve Wallace Struns gibi Batılı şairle­ri okuyarak sanatını geliştir. Şiirlerindeki en belirgin nitelik: radikal ve şid­detli imgeleri, lirik bir duyuşla sentezleyebilmesidir.

1970'e kadar Marksist dünya görüşüyle şiirlerinin izleğini oluşturan İsmet Özel, 1974'te çıkardığı Amentü isimli kitabıyla İslami söyleme yönelir. İki dö­neminde de özgürlük ve şiir arasında kopmaz bir bağ kurar. Onun için; şiirsel söylem ideolojik bakımından ve söylem düzeyinde özgür olmalıdır. Her deği­şiminde büyük ruhi kırılmaları yaşamasına rağmen şiirsel imge yapısı (radikal-şiddetli) ve söylemi hemen hiç değişmez. Ben merkezli bir mizaca ve söy­leme sahiptir. Onun-, "söylenen şey, söyleyiş tarzından çıkar." (Behramoğlu 1995: 226) ibaresiyle anlatmak istediğini, şiir dünyasının her iki döneminde­ki dili kullanma biçiminde aramak gerekir. Şiirlerini ve yazılarını, dönemin önemli dergileri olan Devinim, Papirüs, Yeni Dergi, Halkın Dostları, Diriliş, Ma­vera ve Dergâh'ta yayımlar 1970'ten sonraki şiir serüveninde Marksist döne­mini yadsıyarak; hatta eleştirerek

"beni bir ses sahibi kıl, kefarete hazırım"

dizesinin eşliğinde İslam’ın dua lisanına yakın bir söylemi benimser. Amentü, bu dil değişiminin giriş kapısıdır:

İnsan
eşref-i mahrukattır, derdi babam
bu sözün sözler içinde bir yeri vardı
ama bir eylül günü bilek damarlarımı kestiğim zaman
bu söz asıl anlamını kavradı


Modernleşmenin getirdiği yabancılaşmaya başkaldıran şair, İslami değerle­ri kimliğin en özgün ve işlevsel koruyucusu olarak görür. Şiirlerinin ana izleğini yabancılaşma, başkaldırı, bunaltı ve özgürlük gibi çağımız insanının en te­mel sorunları oluşturur. Düşünsel arka palanının Marksist ve İslami söylem üzerine temellenmesine rağmen, kuru bir ideolog söyleyişine asla kapılmaz. Vazetmek, propaganda yapmak ve düzene uyum noktalan aramak yerine-, sı­nırları ihlal edilen modern insan adına dünyaya başkaldırır ve onu tehdit eder. Farklı siyasal çizgilerde şiir yazmasına rağmen şiirde her şeyden önce şiirin prensiplerini arayan bir sanatkârdır. Bunun için, şiir dilinin imkânlarını ge­nişletmek gayreti içerisinde görülür. Siyasi şiirlerinde bile şiire kıyamaz. Şiirlerindeki ses tonu dikkati çekecek kadar güçlüdür. Onun şiirinin vurucu özel­liklerini Ataol Behramoğlu şu başlıklar altında topluyor: "Senfonik söyleyiş, atılgan vurgu, yaratıcı imge, sözcük seçimi ve kullanışı." (Behramoğlu 1995: 141). Şiir kitapları Geceleyin Bir Koşu (1966), Evet İsyan (1969), Cinayetler Kitabı (1975), Cellâdıma Gülümserken (1984), Erbain (1987) adlarını taşımaktadır.

(Ramazan Korkmaz - Tarık Özcan CUMHURİYET DÖNEMİ: Şiir 1950 sonrası)

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

İSMET ÖZEL ŞİİRLERİ

İSMET ÖZEL HAYATI ve ESERLERİ

İSMET ÖZEL'İN TÜRK ŞİİRİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER

İSMET ÖZEL'DEN ŞİİRLER

SON EKLENENLER

Üye Girişi