Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AHMET HAŞİM (1884-1933)

  • Fecr-i Ati topluluğunun en başarılı sanatçısı olan Ahmet Haşim topluluk dağıldıktan sonra çalışmalarına bireysel olarak devam eder.
  • Şairin yaşamı sanatını derinden etkiler. Bu nedenle şiirlerinde çocukluk anıları, aşk ve doğa konularında yoğunlaşır. r Karamsar yaklaşımı onun belirgin özelliğidir.
  • Şiirlerinde ağır ve süslü bir dil kullanmasına rağmen nesirlerinde daha açık ve nispeten yalın bir dil vardır.
  • Piyale adlı şiir kitabının önsözünde şiir anlayışım şöyle açıklar: “Şiirin as d özelliği duyulmaktır. Şiirin dili musiki ile söz arasında ve sözden ziyade musikiye yakındır. Yani bu dil, bir açıklama vasıtası olmaktan ziyade bir telkin vasıtasıdır ve şiirde musiki, anlamdan önce gelir. Bu Bakımdan kelimeler şiire, anlam değerlerinden çok musiki değerleriyle girerler. Şiirin anlam Bakımından açık olması zaruri değildir. Şiirin doğduğu yer şuuraltıdır. Konu ise sadece terennüm için bir vesiledir. ”
  • Şiirde musikiyi ön plana alan, anlam açıklığını ikinci plana atan, mısralarda geniş ve akıcı bir telkin yeteneği arayan ve şiirin kaynağım bilinçaltında bulan bu anlayış ile Sembolizm ’in şiir anlayışı arasında yakınlıklar vardır. Ancak Sembolist şiirin asıl unsur olan sembol, Haşim’in şiirlerinde yoktur. Onun, anlamı anlaşılmayan veya değişik yorumlara elverişli bulunan şiirleri pek azdır. Bu Bakımdan Haşim’i Sembolist bir şair olarak kabul etmek pek güçtür.
  • Haşim’in şiirine en uygun anlayış tarzının, Empresyonizm olduğu kabul edilebilir. Gerçekten şiirlerinde dış dünyaya ait gözlemlerinin kendi iç dünyasında yarattığı izlenimleri aksettirmesi bu anlayışın en açık göstergesidir.
  • Göl Saatleri’nin küçücük ve manzum “Mukkadime”si de Empresyonizmin özlü bir ifadesinden başka bir şey değildir.
  • ESERLERİ
  • Şiirleri: Göl Saatleri, Piyale
  • Nesirleri: Gurebâ-hane-i Lâklâkan, Bize Göre, Frankfurt Seyahatnamesi

 

MERDİVEN

Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, 

Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,

Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak...

 

Sular sarardı... Yüzün perde perde solmakta, 

Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta...

 

Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller; 

Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller,

Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?

 

Bu bir lisân-ı hafidir ki ruha dolmakta.

Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta...

AHMET HAŞİM

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi